slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visoka tehni čka škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visoka tehni čka škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Visoka tehni čka škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Visoka tehni čka škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić. Osnovna struktura tema -OSNOV O O EKONOMIJI -TRŽIŠTE I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA -NACIONALNA EKONOMIJA -SVETSKA EKONOMIJA -MIKROEKONOMIJA -EKONOMIKA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Visoka tehni čka škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin OSNOVI EKONOMIJE Prof .dr Zdenka Đurić

 2. Osnovna struktura tema -OSNOVO O EKONOMIJI -TRŽIŠTE I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA -NACIONALNA EKONOMIJA -SVETSKA EKONOMIJA -MIKROEKONOMIJA -EKONOMIKA *Literatura: Z.Đurić /skripta/; naslovi drugih autora na date teme

 3. Sistem vrednovanja rada studenata -prisustvo i aktivnost na nastavi – 20% -dve provere znanja ili završni pismeni ispit – 40% -dva odbranjena domaća zadatka – 40% Domaći zadaci 1.Analiza osnovnih ekonomskih pokazatelja iz oblasti proizvodnje ili poslovanja za koju student pokaže interes 2.Mikroekonomska analiza i analiza ekonomike preduzeća iz oblasti proizvodnje i poslovanja za koju student pokaže interes

 4. I. OSNOVI EKONOMIJE

 5. Definicija ekonomije PROIZVODNJA – stvaranje VREDNOSTI RAZMENA VREDNOSTI POTROŠNJA VREDNOSTI RASPODELA VREDNOSTI Na različitim nivoima posmatranja

 6. -FAKTORI -AKTIVNOSTI -SUBJEKTI VREDNOSTI /Razlikuju se: stvarne, nominalne, računvodstvene, tržišne vrednosti/ Ekonomista analizira

 7. Kolike su uložene /investirane ili utrošene/ vrednosti? • Kolike su proizvedene/stvorene/ vrednosti? • Kakav je razmenski odnos – odnos vrednosti u razmeni? • Kako su raspodeljene vrednosti? • Da li smo na dobitku ili gubitku u konkretnim aktivnostima, procesima i akcijama? • Kakva je ekonomska opravdanost pojedinih faktora?

 8. Ekonomska analiza • Vrsta /šta?/ • Količina /koliko?/ • Cena /koja jedinična cena ili naknada?/ • ________________________ • VREDNOST –novčani izraz Vrednosni aspekti faktora, aktivnosti, subjekata............

 9. POJEDINCI, DOMAČINSTVA, PREDUZEĆA, ORGANIZACIJE, DRUŠTVO – EKONOMSKI SUBJEKTI Ekonomska analiza ili ekonomsko vrednovanje pretpostavljenih i realizovanih aktivnosti - Prihod – Trošak = Zarada/Gubitak DONOŠENJE NAJRAZLIČITIJIH ODLUKA /UPRAVLJANJE/

 10. EKONOMIJA PROIZVODNJA-STVARANJE VREDNOSTI POTROŠNJA VREDNOSTI RAZMENA VREDNOSTI RASPODELA VREDNOSTI Na različitim nivoima posmatranja

 11. PROIZVODNJA VREDNOSTI • Proizvedena vrednost: • Preneta vrednost angažovanog i utrošenog + nova vrednost • *Nova vrednost – vrednost koju stvara ljudski rad u proizvodnji /privredi/ - dohodak • **Značaj privrede za društvo • ***Privreda – preduzeća koja sa svojim proizvodima i uslugama izlaze na tržište da bi ostvarili zaradu

 12. RAZMENA VREDNOSTI -Razmena vrednosti *Tržišna razmena; Razmena robe-za robu ili robe za novac **Ekvivalentna i neekvivalentna razmena – učesnik ostvaruje prosečnu, veću ili manju zaradu

 13. RASPODELA DOHOTKA – NOVE VREDNOSTI Raspodela dohotka na nivou preduzeća -Primarna – na tržištu, kroz razmenu roba – tzv. prelivanje dohotka između preduzeća kroz odnose cena -Sekundarna – raspodela između privrede i društva – zahvatanja društva na ime opšte i zajedničke potrošnje -Namenska – raspodela u preduzeću /plate + zarada vlasnika kapitala /profit ili dobitak/ i raspodela dobitka na isplate vlasnicima i na povećavanje kapitala ili akumulaciju

 14. POTROŠNJA STVORENE/PROIZVEDENE/ VREDNOSTI -Proizvodna potrošnja – naknada utrošenog -Lična potrošnja -Opšta i zajednička potrošnja -Akumulacija privrede i štednja stanovništva

 15. T Osnovni ekonomski principi -PRINCIP PROSTE REPRODUKCIJE – Sve utrošeno u proizvodnji vrednosti mora da se pokrive, ne sme biti gubitaka -PRINCIP PROŠIRENJE REPRODUKCIJE – Bitno je obezbediti zaradu i akumulaciju-štednju zbog ulaganja-investiranja u rast i razvoj

 16. -ZADUŽIVANJE -DAVANJE ZAJMA DRUGOM -AKTIVIRANJE ŠTEDNJE IZ RANIJEG PERIODA -IZDVAJANJE ZA ŠTEDNJU -JEDENJE SUPSTANCE < = > PROIZVEDENA VREDNOST U JEDNOJ GODINI POTROŠENA VREDNOST U JEDNOJ GODINI

 17. Proizvodnja, razmena, raspodela i potrošnja Uslovi – ekonomski sistem Ekonomski subjekt

 18. EKONOMSKI SISTEM – u zemlji u svetu -FAKTORI PROIZVODNJE -REGULATIVA -SUBJEKTI

 19. EKONOMSKI SISTEM -FAKTORI /fizički kapital, stanovništvo, intelektualni kapital, prirodno bogatstvo, akumulacija i štednja/ ..................................................................

 20. EKONOMSKI SISTEM ................................ -REGULATIVA: a.SLOBODNO DELOVANJE TRŽIŠNIH ZAKONA b.INTERVENCIJE DRŽAVE /propisi, mere i aktivnosti/ ..................................

 21. EKONOMSKI SISTEM ....................................... SUBJEKTI: preduzeća-privreda, neprivreda, stanovništvo ......................................

 22. Različiti ekonomski sistemi u pojedinim zemljama i u svetu ......................................... -KAPITALISTIČKI SISTEM

 23. Osnovne postavke kapitalističkog sistema -PRIVATNA SVOJINA NAD SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU -SLOBODNO DELOVANJE TRŽIŠNIH ZAKONA -EKONOMSKE SLOBODE -DRUŠTVO BLAGOSTANJA

 24. Ekonomska analiza PROIZVEDENE, RAZMENJENE, RASPODELJENJE I UTROŠENJE VREDNOSTI NA RAZLIČITIM NIVOIMA POSMATRANJA *Uslovi

 25. Pokazatelj STOPE RASTA t U ekonomskim analizama posmatra se kretanje odabranih pokazatelja kroz vreme

 26. Stopa rasta – stopa promena -Lančana stopa rasta (2009/2008) -Stopa rasta sa baznom osnovom (2008/1989) STOPA RASTA =X (t_______________ x 100 - 100 X (t-1 ili bazna godina)

 27. EKONOMSKI POKAZATELJI SU VREDNOSNI /NOVČANI POKAZATELJI/ *NOVAC KROZ VREME GUBI NA VREDNOSTI – INFLACIJA - 1010 din u 2009. god. -inflacija u 2009. god. je 10% -1010 din po vrednosti novca iz 2008.god. vredi 1000 din.

 28. Izračunavanje stope rasta -NOMINALNIM STOPAMA RASTA –kada se iznos ne koriguje za inflaciju -REALNA STOPA RASTA – kada se iznos koriguje za inflaciju Primer Stopa rasta prihoda u 2009. u odnosu na 2008.god. -Nominalna stopa rasta = 1010 x 100 - 100 = 10% 1000 -Realna stopa rasta = 1000 x 100 - 100 = 0% 1000

 29. Indeksi –Index Lančani indeks = X (t) x 100 + 100 = X% X(t-1) Indeks za prethodni primer iznosio bi 110%