slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim. - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim. Barbara S ł odka kl. I e Rok szkolny 2004/2005. Spis tre ś ci. 1. Rodzaje zaimków i przyimków 2. Zaimki osobowe - Person a l Pronouns 3. Zastosowanie zaimk ó w osobowych - Use

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim.' - leann


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim.

Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005

slide2

Spis treści

1. Rodzaje zaimków i przyimków

2. Zaimki osobowe- Personal Pronouns

3. Zastosowanie zaimków osobowych - Use

4. Zaimki dzierżawcze - Possesive Pronouns

5. Zastosowanie zaimków dzierżawczych - Use

6. Zaimki zwrotne- Reflexive Pronouns

7. Zastosowanie zaimków zwrotnych – Use

8. Zaimki wskązujące – Demonstrative Pronouns

9. Zaimki względne- Relative Pronouns

10. Zaimki pytające - Interrogative Pronouns

11. Zaimki nieokreślone – Indefinite Pronouns

12. Przyimki miejsca - Prepositions of Place

13. Przyimki kierunku - Prepositions of Movement

14. Przyimki czasu - Prepositions of Time

15. Ćwiczenie – zaimki i przyimki

16. Rozwiązanie Ćwiczen

17. Koniec

Przejdzmy do teorii...

slide3

Spis treści

Rodzaje zaimków

Zaimki osobowe (= Personal Pronouns)

Zaimki Dzierżawcze (=Possessive Pronouns)

Zaimki Zwrotne (= Reflexive Pronouns)

Zaimki wskazujaące (=Demonstrative Pronouns)

Zaimki względne (= Interrogative Pronouns)

Zaimki nieokreślone (= Relative Pronouns)

Rodzaje przyimków

Przyimki miejsca (= Prepositions of Place)

Przyimki kierunku (= Prepositions of Movement)

Przyimki czasu (= Prepositions of Time)

slide4

Spis treści

Personal Pronouns

Personal Pronouns czyli zaimki osobowe dzielą się na subjectpronouns(zaimki w funkcji podmiotu), które występują przed czasownikami jako podmiot, również dzielą się na object pronouns(zaimki w funkcji dopełnienia), które występują po czasowniku lub przyimku jako dopełnienie.

Subject Personal pronouns

Object Personal Pronouns

slide5

Spis treści

Personal Pronouns - Use

 • Nigdy nie używamy rzeczownika i zaimka osobowego razem.Przyklad: Laura went out with Richard (NOT: Laura she went out with Richard)
 • Zaimków osobowych w funkcji podmiotu używamy zamiast rzeczowników w mianowniku. Przyklad: John is handsome. – John jest przystojny. He is handsome. – On jest przystojny.
 • Zaimków osobowych w funkcji dopełnienia używamy po czasownikach i przyimkach.Przyklad: She doesn’t like me. Ona mnie nie lubi. Look at her. Spójrz na nią.
slide6

Spis treści

Possessive Pronouns

Possessive pronouns(zaimki dzierżawcze) występują razem z possessive adjective( przymiotniki dzierżawcze). Używamy ich mówiąc o czyjejś własności lub o związkach pomiędzy ludzmi. Przymiotniki dzierżawcze występują po rzeczownikach podczas gdy zaimki dzierżawcze nie.

Possessive Adjectives

Possessive Pronouns

slide7

Spis treści

Possessive Pronouns - Use

 • Określniki dzierżawcze używane są dla wyrażenia:
 • przynależności rzeczy lub osób: This is my car. ( To jest mój samochód ).
 • związków między ludźmi, np. Pokrewieństwa: They are our friends. ( Oni sąnaszymi przyjaciółmi ).
 • stawiamy je przed rzeczownikami: This is my cat. ( To jest mój kot ).
 • Zaimki dzierżawcze używane są dla wyrażenia:
 • przynależności rzeczy do osób: This is my bicycle.It is mine. ( To jest mój rower. On jest mój ).
 • nie stawiamy ich przed rzeczownikami.
 • nie ma zaimka dzierżawczego odpowiadającego zaimkowi osobowemu “it”.

Porównanie:

( określnik dzierzawczy)

( Zaimek dzierżawczy )

This is her doll.

To jest jej lalka.

It is hers.

( Ona ) jest jej.

ci g dalszy
Ciąg dalszy...

Spis Slajd 2treści

Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns - Use

Zaimków zwrotnych używamy:

 • z czasownikami takimi jak: such as behave, burn, enjoy, hurt, introduce, look at, teach, itd. lub z przyimkami, kiedy podmiot i dopełnienie dotyczą tej samej osoby.Przyklad: Jill(subject) has burnt herself(object). You(subject) should take care of yourself(object).
slide9

Spis treści

Ciąg dalszy :

 • w następujących wyrażeniach: enjoy, yourself ( have a good time), behave yourself ( be good ), help yourself ( you are welcome to take something if you want ):
 • z przyimkiem “ by” kiedy wykonujemy jakąś czynność bez niczyjej pomocy,na własną rękę ( on one’s own ):

Przyklad:Ben repaired the car by himself/on his own. Ben naprawil samochod na własną rękę.

 • czasowniki: dress, wash i shave normalnie nie wystepują po zaimku zwrotnym. Jednak możemy używaćzaimków zwrotnych z tymi czasownikami, kiedy chcemy pokazać, ze ktoś, jakaś pewna osoba wykonała jakąś czynność przy dużym wysiłku.

Przyklad:Although Mrs Harrison’s arm was bandaged, nurse managed to wash herself. Choć ręka pana Harrisona była zabandażowana, pielęgniarka zaleciła mu myć ją.

slide10

Spis treści

Demonstrative Pronouns

Cztery zaimki wskązujące są zróżnicowane według liczby. Są to wyrazy: this, that, these, those.

 • Formy this- “to” i these- “te(rzeczy), ci” stosuje się wskazując na przedmiot znajdujący się blisko mówiącego; formy that- “to, tamto” i those- “te, tamte(rzeczy), ci, tamci” stosuje się mówiąc o rzeczach lub osobach, znajdujących się w pewnym oddaleniu.Przyklad: Please give me that. (Proszę daj mi to). Please give me those. ( Proszę daj mi te(tamte) rzeczy.
 • Wszystkie cztery formy: this, that, these, those mają często jako odpowiedniki polskąformę “to”. Przyklad:This is my best friend.( To jest mój najlepszy przyjaciel).
 • Wyrazy this, that, these, those występują także łącznie z rzeczownikami jako określniki wskazujące.
 • Do zaimków wskazujących zalicza się zazwyczaj także wyrazy such, some, former.Występują one także jako określniki wskazujące.
slide11

Spis treści

Relative Pronouns

Zaimki względne upodabniają sie formą do zaimków pytających.

Zaimki względne występują w zdaniach przydawkowych. Są to zaimki: who,that, which, where, whose.

 • Who/that ( ktory, ktora)- gdy mówimy o osobach:
 • The girl who is sitting over there is my sister. ( Dziewczyna, która tam siedzi, jest moją siostrą.
 • That/which ( ktory, ktora)– gdy mówimy o rzeczach i zwierzętach:
 • The table which/that is in the kitchen is very old. ( Stól, który jest w kuchni, jest bardzo stary.
 • Whose ( ktorego, ktorej, czyjej, czyjego ) – gdy mówimy o przynależności, np. posiadanie.
 • That’s the woman whose handbag was stolen. ( To jest kobieta, której torebka została skradziona.
 • Where ( gdzie ) – gdy mówimy o miejscach:
 • A hospital is a place where people go when they are ill. ( Szpital jest miejscem, gdzie ludzie się udają, kiedy są chorzy.
slide12

Spis treściSlajd 2

Interrogative Pronouns

Jako zaimki pytające funkcjonują przede wszystkim wyrazy zaczynające się od liter wh, czyli: who, whom, what, which.

Form who – “kto”; whom – “kogo” i whose – “czyj” używa się w odniesieniu do osób, formy what – “co” w odniesieniu do rzeczy, pojęć, zjawisk itp. a formy which – “który” w obu wypadkach.

Przykłady:

 • Who - Who is that? ( Kto to jest?)
 • Whom – For whom have they been waiting? ( Na kogo oni czekali?)
 • Whose – Whose arethose papers? Czyje sąte papiery?
 • What – What are you waiting for? ( Na co czekasz?)
 • Which – Which is your sister? ( Która osoba jest twoją siostrą?)
slide13

Spis Slajd 2treści

Indefinite Pronouns

Zaimki nieokreślone stanowią dość niejednorodną grupę wyrazów. Niektóre z nich wystepują także w roli określnikow tj. łącznie z rzeczownikami. Wyrazy some, any, none oraz złożenia utworzone z wyrazami some, any, no, every można zestawić w nastepujący sposób.

some, any - trochę somebody,anybody – ktoś someone, anyone - ktoś something, anything - coś

none - żaden nobody – nikt no one – nikt nothing - nic

Everybody – każdy, wszyscy Everyone – każdy, wszyscy Everything - wszystko

Przyklady:

itd...

 • - Somebody, anybody -We must find somebody(someone) to help us. ( Musimy znaleźćkogoś, aby nam pomógł.
 • - Nobody, no one –We can find nobody(no one) to help us. Nie możemy znaleźć nikogo, żeby nam pomógł.
 • - Everybody, everyone - Everybody( everyone) can learn a foreign. Każdy może nauczyc się obcego języka.
slide14

Spis treści

Prepositions of Place

Przyimki miejsca używane są do okreslenia miejsca, w którym jakiś dany przedmiot się znajduje.

under - pod

On - na

Opposite - naprzeciw

Between - pomiędzy

Next to/beside - tuż (obok)

Behind - za

Over - (po)nad

In - w

In front of - przed

Among- wsród/posród

At - przy

Near- obok/blisko

slide15

Spis tresci

Prepositions of Movement

Przyimków kierunku używamy aby określic kierunek, w którym ktoś lub coś sięprzemieszcza. Zaliczamy do nich: along- wzdłuż, across- przez, up- w górę, down- w dól, into- do, out of- z, round- dookola, through- (po)przez.

She’s jogging along the road. - Ona biegnie wzdłuż drogi.

He put the coins into the box. - On włożyłmonety do pudełka.

He walked toward the man. - On poszedł do mężczyzny.

He walked past the sign. - On minął znak.

He threw the ball over the fence. - On przerzucił piłkę nad płotem.

The ship is going under the bridge. - Statek płynie pod mostem.

They are walking across the street. - Oni przechodzą przez ulicę.

The dog jumped through the ring. - Pies przeskoczył przez obręcz.

slide16

Prepositions of Time

Spis treści

Przyimki czasu używane są do określenia, kiedy odbywa się lub odbędzie dana czynnośc.

 • In używamy:
 • z nazwami miesięcy: in April- w kwietniu, in October- w pazdzierniku
 • z określeniami pór roku: in spring- wiosna/na wiosnę, in ter- zima/ na zimę.
 • z określeniami roku kalendarzowego: in 2000- w roku 2000, in 1979- w roku 1979
 • w wyrażeniach: in the morning- rano, in the evening- wieczorem
 • At używamy:
 • z godzinami: at 5 o’clock- o godzinie piątej
 • z określeniami swiąt: at Easter- na Wielkanoc
 • w wyrażeniach: at midday- w południe, at midnight- o północy, at the moment- w tej chwili, at noon- w południe.
 • On używamy:
 • z nazwami dni: on Monday- w Poniedziałek, on Near Year’s Eve- w Sylwestra
 • podając dokładną datę: on 11 September- w dniu jedenastego września.

th

rozwi zanie
Rozwiązanie

Spis

tresci

Ćwiczenie – zaimki i przyimki

Cwiczenie 1 - zaimki

Cwiczenie 2 - przyimki

Podkreśl prawidłowy zaimek:

Podkreśl prawidłowy przyimek:

 • Tom lives on/in a huge house in/at Wales.
 • Bob and Mary are in/at school.
 • Our block of flats is at/in Cross Street.
 • 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street.
 • 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street.
 • 6. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s

A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin.

A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine.

A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine.

A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers.

A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours.

A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spis treści

slide18

Spis treści

Rozwiązania cwiczen

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

1.

A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin.

A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine.

A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine.

A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers.

A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours.

A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs.

 • Tom lives on/in a huge house in/at Wales.
 • Bob and Mary are in/at school.
 • Our block of flats is at/in Cross Street.
 • 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street.
 • 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street.
 • 6. You can buy fruit and vegetables infrontof/at the greengrocer’s.

2.

3.

4.

5.

6.

ad