Samenwerken aan zorg en veiligheid
Download
1 / 16

Samenwerken aan Zorg en Veiligheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Samenwerken aan Zorg en Veiligheid. Naar een nieuw juridisch kader Drs. P.J. Gunst Projectleider. De verschillende onderdelen. ‘Juridisch Kader’. Mr J.J.A. van Boven. Angst delen gegevens. ik heb een vertrouwensrelatie daar zit mijn cliënt niet op te wachten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samenwerken aan Zorg en Veiligheid' - leane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samenwerken aan zorg en veiligheid

Samenwerken aan Zorg en Veiligheid

Naar een nieuw juridisch kader

Drs. P.J. Gunst

ProjectleiderJuridisch kader

‘Juridisch Kader’

Mr J.J.A. van Boven


Angst delen gegevens
Angst delen gegevens

 • ik heb een vertrouwensrelatie

 • daar zit mijn cliënt niet op te wachten

 • als ik gegevens deel, ben ik mijn cliënt kwijt

 • mijn beroepsgeheim verzet zich tegen delen gegevens


Angst delen gegevens1
Angst delen gegevens

 • Ik kan alleen gegevens delen na schriftelijk toestemming van de cliënt

 • Ik mag alleen gegevens delen binnen mijn eigen discipline

 • Voor je het weet sta ik voor de rechter!


Nieuwe kader
NIEUWE KADER

 • ARCHITECTEN: EHRM: Human Dignity is the very essence of the Convention

 • AANNEMERS: Visie overheid:

 • Ministerie V&J:

  - Nazorg ex-gedetineerden

 • Ministerie VWS en V&J:

  - Kinderen Veilig plan aanpak kindermishandeling 2012-16

  - Wetsvoorstel meldcode huiselijk geweld kindermishandeling

  - Actieplan Overlast en verloedering: mogelijkheid tot dwingend

  opleggen van opvoedingsondersteuning door burgemeesters


Kamer 1 normale juridische leven
‘KAMER 1 NORMALE JURIDISCHE LEVEN’

 • - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

  - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  - Wet Politiegegevens

 • ALGEMEEN uitgewerkt in:

  - Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

 • BASIS = Grondwet art.10 en 11:

  iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam


Samenwerken aan zorg en veiligheid
GANG

 • Wet publieke gezondheid:

  schatten verhouding tussen draaglast en draagkracht jeugdige én het gezin waartoe hij behoort

 • Verwijsindex risicojongeren

 • Vele wettelijke bepalingen en regelingen die gemeenten regie-verantwoordelijk maken voor zorg aan mp-burger


Kamer 2 bijzondere juridische leven
‘KAMER 2 BIJZONDERE JURIDISCHE LEVEN’

 • Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg

 • Instrument ‘Samenwerken in de Jeugdketen’

 • Maar blijf kijken naar de regels uit de ‘tas’ van het ‘normale juridische leven’


Paradigmawijzigingen 1
Paradigmawijzigingen 1

 • Stap uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die betrokken zijn bij de zorg

 • Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, nl daar waar er zorgen zijn

 • Niets doen is ook een keuze, waar men ook verantwoordelijk voor is !


Paradigmawijzigingen 2
PARADIGMAWIJZIGINGEN 2

 • Laat los dat iedereen moeten blijven handelen vlgns de ‘eigen regels’

 • Systeemgerichte benadering ook op wetenschappelijk niveau: integratie van uitkomsten wetenschappelijk onderzoek


Bijzondere leven 2
+ BIJZONDERE LEVEN 2

 • Art 31: Wbp

  Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming zonder betrokkene op de hoogte te stellen

 • Art 43: geen informatie; toestemming; inzage

  - voorkoming strafbare feiten

  - belang bescherming van betrokkene

  - belang rechten en vrijheden van

  anderen


Pijlers wbp normale leven
PIJLERS WBP (‘normale leven’)

 • verwerken gegevens met toestemming betrokkene

 • extra eisen aan verwerken gevoelige gegevens

 • recht te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen wie =

  ‘transparantie-beginsel’


Juridisch zwitsers zakmes principes
‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’:principes

 • Subsidiariteit:

  de minst ingrijpende maatregel

 • Proportionaliteit

  is er een verhouding tussen de maatregel en het doel

 • Doelmatigheid

  is de meest geschikte maatregel getroffen?