v.19 Processkrivning - PowerPoint PPT Presentation

v 19 processkrivning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
v.19 Processkrivning PowerPoint Presentation
Download Presentation
v.19 Processkrivning

play fullscreen
1 / 11
v.19 Processkrivning
162 Views
Download Presentation
lazar
Download Presentation

v.19 Processkrivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. v.19 Processkrivning

  2. kommentarer

  3. Ett ord/sammansatt ord Polis bil = polisbil Skol byggnad = skolbyggnad

  4. Stor bokstav xbox = Xbox volvo = Volvo mattias = Mattias

  5. Liten bokstav Irländare = irländare Svensk = svensk Måndag = måndag December = december

  6. Han såg henne, han gick för att möta henne SATSRADNING

  7. Två alternativ vid satsradning: 1. Gör till två meninger: Han såg henne. Han gick för att möta henne. 2. Ta bort kommatecken och sätt in bindeord: Han såg henne och han gick för att möta henne.

  8. Personbeskrivningar Utveckla dina karaktärer

  9. Miljöbeskrivningar Utveckla den miljö som historien utspelar sig i

  10. Processkrivning fram till den 11 maj. På fredagslektionen kommer vi att ha läsgrupper och texten måste vara helt rättad och klar till torsdag.