NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLE PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation

nuss ve abramson tekn kler yle pektus deform tes d zelt lmes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLE PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLE PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ

play fullscreen
1 / 36
NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLE PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ
520 Views
Download Presentation
lazar
Download Presentation

NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLE PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NUSS VE ABRAMSON TEKNİKLERİYLEPEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ Mustafa Yüksel, Korkut Bostancı, Aslı Gül Akgül, Rıza Serdar Evman, Barkın Eldem, Mehmet Hakan Özalper Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

 2. Pektus ekskavatum (PE) ve karinatum (PC) en sık görülen konjenital göğüs duvarı deformiteleri • Hastaların çoğunda kardiyovasküler veya respiratuar sorun yok • Kozmetik bozukluk hastalarda psikososyal sorunlara yol açıyor • Birincil düzeltme endikasyonu kozmetik bozukluğu ve psikososyal sorunları gidermek

 3. Cerrahi Teknikler • PE ve PC için klasik düzeltme tekniği Ravitch sternoplasti ve modifikasyonları • PE için son yıllarda Nuss tekniği revaçta • PC için ise Abramson tekniği gündemde

 4. Nuss Tekniği

 5. Nuss Tekniği – PE Düzeltme 1 • Torakoskopi yardımlı minimal invaziv teknik • Simetrik olgularda sonuç en iyi, asimetrik olgularda da başarılı • Tam aktiviteye erken dönüş • Kozmetik sonuçlar erişkinlerde bile tatminkar

 6. Nuss Tekniği – PE Düzeltme 2 • Şekil verilen barın veya barların sternumun arkasından geçirilerek lateral duvarda tespiti • İnsizyonlar küçük ve lateral duvarda • Rezeksiyon yok • Kan kaybı minimal • Operasyon süresi kısa

 7. Nuss Tekniği – Peroperatif Protokol 1 • Hasta supin pozisyonda • Kollar vücuda 90ºde asılı • Tek lümenli endotrakeal tüp • Bar trasesi tespiti • Bilateral insizyonlar • Bar şekillendirme

 8. Nuss Tekniği – Peroperatif Protokol 2 • Torakoskopik görüntüleme, CO2 (hafif mediastinal şift, kalp ritmi ve end tidal CO2 takibi) • Introducer ile sağdan sola retrosternal tünel (mammarian arterler, perikard, innominat artere dikkat) • Bar yerleşimi, döndürme, tespit (stabilizör kasa 1 PDS ile tespit) • Hava tahliyesi (16Ch aspirasyon sondası ile)

 9. Nuss Tekniği (MS, 16y-E, PE, 2B)

 10. Nuss Tekniği – Postoperatif Takip 1 • PA ve lateral akciğer grafisi (pnömotoraks, bar pozisyonu) • Epidural / intravenöz PCA ile ağrı kontrolü • Solunum egzersizleri • 5. günde taburcu (oral analjezik)

 11. Nuss Tekniği – Postoperatif Takip 2 • Postür programı • Düzenli aktiviteler (spor 30 - 50. günden itibaren) • Bar hasta tarafından 6 aya kadar hissedilebilir • Bar en az 2 yıl yerinde tutulur (2 – 4 yıl) • Uygun süre sonunda barın GAA çıkartılması

 12. Nuss Tekniği – Komplikasyonlar 1 • Pnömotoraks • Plevral efüzyon • Yara enfeksiyonu / sellülit / seroma • Cildin bara fiksasyonu • Dislokasyon / rotasyon • Metal allerjisi • Yetersiz düzelme

 13. Yara Enfeksiyonu (AG, 19y-E, PE, 2B)

 14. Cildin bara fiksasyonu (DG, 13y-E, PC, 1B)

 15. Bar dislokasyonu (EÇ, 24y-E, PE, 2B)

 16. Yetersiz düzelme (HA, 16y-E, PE, 1B)

 17. Nuss Tekniği – Komplikasyonlar 2 Diğer komplikasyonlar • Hematom • Perikardit • Kalp perforasyonu • Horner sendromu • Pleksus brakiyalis hasarı

 18. Pleksus brakiyalis hasarı (DG, 13y-E, PC, 1B)

 19. Abramson Tekniği

 20. Abramson Tekniği – PC düzeltme • Minimal invaziv teknik Nuss tekniğinin PC için modifiye edilmiş hali • Torakoskopi yardımı gerekmez • Şekil verilen barın cilt altından / sternumun önünden geçirilerek lateral duvara tespiti • Kozmetik sonuçlar başarılı

 21. Abramson Tekniği – Peroperatif Protokol • Pozisyon, entübasyon Nuss gibi • Bar trasesi tespiti • Bilateral insizyonlar • Bar şekillendirme • Presternal tünel oluşturma (trokarlı toraks tüpü ile) • Stabilizörlerin çelik tel ile kostaya tespiti • Bar yerleşimi, döndürme, tespit

 22. Abramson Tekniği (BY, 15y-E, PC, 1B)

 23. Abramson Tekniği • Postoperatif takip Nuss gibi • Komplikasyonlar Nuss gibi Cilt / ciltaltı komplikasyonları daha fazla (seroma, barın cilde yapışması, hiperpigmentasyon) • Barın cilde yapışmasını önlemek içinlokal masaj

 24. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Ağustos 2005 – Nisan 2008 (33 ay) • Pektusdeformiteli 40 olgu: • 37 PE Nuss operasyonu • 3 PC Abramson operasyonu • 35 erkek • 5 kız • 7 – 27 yaş (ortalama 16,1)

 25. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • 26 olguda deformite simetrik • 14 olguda deformite asimetrik • Ek anomali • 12 olguda skolyoz • 5 olguda kardiyak anomaliler(PDA, MY, AY, TY) • 2 olguda polidaktili (ayakta) (raşitizm, mental retardasyon, bilateral kasık fıtığı, rekürran pnömotoraks, talasemi minör)

 26. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Aile öyküsü – 3 olguda • (Kardeşte PE 1, kuzende PE 1, amcada PE + kuzende PC 1) • Bar sayısı • 23 olguda – 1 bar ile düzelme • 15 olguda – 2 bar ile düzelme • 2 olguda – 3 bar ile düzelme • Operasyon süresi 20 – 180 dk (ortalama 80)

 27. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Ek girişim • 2 olgu Ravitch sternoplasti sonrası Nuss • 1 olgu eş zamanlı Nuss + apikal wedge rezeksiyon • 1 olgu Nuss + osteotomi • Ağrı kontrolü • 10 olgu – epidural PCA • 30 olgu – intravenöz PCA

 28. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Komplikasyonlar (perioperatuar) • 4 olguda pnömotoraks(2 unilateral, 2 bilateral) • 3 olguda plevral efüzyon • 1 olguda interkostal kanama • 1 olguda sinüs taşikardisi • 1 olguda paralitik ileus • 2 olguda solunum arresti (yüksek doz epidural analjezi)

 29. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Komplikasyonlar (geç) • 4 olguda yara enfeksiyonu • 2 olguda deplasman (1 stabilizör, 1 bar) • 2 olguda cildin bara fiksasyonu • 1 olguda pleksus brakiyalis hasarı • Hastanede yatış süresi 3 – 15 gün (ortalama 5,4)

 30. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz • Bar çekilmesi • 1 PE – şiddetli ağrı – 15. gün • 1 PC – şiddetli ağrı – 5. ay (planlı süre sonunda çekilen bar henüz yok) • Mortalite – 0 • Hasta memnuniyeti anketi – % 92 çok memnun

 31. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz (preoperatif görünüm) (postoperatif görünüm) (GM, 14y-E, PE, 2B)

 32. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz (preoperatif görünüm) (postoperatif görünüm) (OÖ, 19y-E, PE, 3B)

 33. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz (preoperatif görünüm) (postoperatif görünüm) (BY, 15y-E, PC, 1B) (toraks BT)

 34. Nuss ve Abramson Tekniği Tecrübemiz (preoperatif görünüm) (postoperatif görünüm) (İKŞ, 20y-E, PE, 1B)

 35. Gerek pektus ekskavatum, gerekse pektus karinatum deformitesinde Nuss ve Abramson teknikleri minimal invaziv olmaları, kısa ameliyat süreleri, düşük morbidite ve yüksek hasta memnuniyeti oranları ile tercih edilen düzeltme yöntemleri olmalıdır.

 36. Teşekkürler…