Inventár - PowerPoint PPT Presentation

invent r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inventár PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Inventár
648 Views
Download Presentation
lazar
Download Presentation

Inventár

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inventár Autor: Slávka Mitasová

  2. Rozdelenie inventára podľa strediska • reštauračný • kaviarenský • barový • vinárenský • hotelový

  3. Rozdelenie inventáru podľa materiálu • sklený • porcelánový • kovový • drevený • kombinovaný • plastový • textilný

  4. Základné rozdelenie inventára • malý stolový inventár • veľký stolový inventár • pomocný inventár • bielizeň

  5. Veľký stolový inventár - príbory Rozdelenie podľa materiálu: • kovový • drevený • plastový Rozdelenie podľa použitia: • príbory na konzumovanie - špecializované príbory - prekladacie príbory

  6. Špecializované príbory veľký mäsový príbor, kávová lyžička veľká vidlička, veľký nôž, veľká lyžica, kávová lyžička

  7. Čistenie a leštenie príborov Možnosti • čistenie a leštenie strojom • čistenie a leštenie ručne

  8. Použitá literatúra: • Gustav Salač,Mária Šimková: STOLOVANIE • www.google.sk

  9. Ďakujem za pozornosť