Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei
Download
1 / 30

PROCES DE AFACERI, SISTEM INFORMATIC, TECHNOLOGIA INFORMA ? IEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

PROCES DE AFACERI, SISTEM INFORMATIC, TECHNOLOGIA INFORMA Ţ IEI. O perspectiv ă managerial ă asupra sistemului informatic Tipologia sub / sistemelor informatice. O perspectiv ă managerială asupra sistemelor informatice. IT, IS, BP Analiza centrată pe lucru (W ork Centered Analysis )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROCES DE AFACERI, SISTEM INFORMATIC, TECHNOLOGIA INFORMA ? IEI' - lawrence-mckenzie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei
PROCES DE AFACERI, SISTEM INFORMATIC, TECHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 • O perspectivă managerială asupra sistemului informatic

 • Tipologia sub / sistemelor informatice


O perspectiv managerial asupra sistemelor informatice
O perspectivă managerială asupra sistemelor informatice

 • IT, IS, BP

 • Analiza centrată pe lucru (Work Centered Analysis)

 • Funcţii ale componentei IT


O perspectiv managerial asupra sistemelor informatice1
O perspectivă managerială asupra sistemelor informatice

 •  Punctul de vedere al profesionistului de business

 • IT : hard + soft

 • ISfoloseşte metodele IT pentru a captura, transmite, stoca, recupera, manipula şi afişa informaţia necesară pentru procesul de afaceri

 • Proces de afaceri (business process) – grup de activităţi relaţionate ce folosesc oameni (forţa de muncă), informaţii şi alte resurse pentru a crea valoare pentru clienţi

 • exemple:

  • Pt un restaurant: preluarea comenzilor, prepararea mâncării, eliberarea notei de plată

  • Pt o fabrică: procesul de manufacturare a produselor, angajarea forţei de muncă, mentenanţa echipamentelor

  • Pt un cabinet medical: efectuarea programărilor, examinarea pacienţilor, completarea fişelor/reţetelor/formularelor

 • firmă / organizaţie guvernamentală – un număr mare de procese de afacere independente ce lucrează împreună pentru a genera produse sau servicii

 • mediul de afaceri- firme + competitori, furnizori, clienţie, agenţii de reglare, condiţiile social-economice
Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

 • Tendinţă de exagerare/neînţelegerea rolului tehnologiei;

  (poate avea un puternic rol, dar nu poate face minuni)

 • Cultivarea de cereale în cadrul unei ferme agricole

  Predomină acţiunile fizice

  Sistem de creditare/monitorizare bancară a studiilor pentru un student

  Predomină procesarea de informaţii


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  Furnizor

  Componente / semifabricate

  Comanda ferma

  Produse finite

  Prognoze

  Proiectare

  Prototip

  Productie

  Vanzari

  Livrari

  Service

  Preferinte

  Produse finite

  Cereri

  Service

  Facturi

  Clienti

  Echipamente

  / informatii

  Firma prezentată ca un sistem de 5 procese de afacere


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Societatea bazată pe cunoaştere

   • 1)Societatea informaţională (information-based society)– este aceea în care oamenii manipulează tot mai multă informaţie

    • date - fapte

    • informaţie – date preluate şi sintetizate într-o formă/manieră utilă de interpretare

    • cunoaştere–înţelegerea modului prin care informaţia poate fi valorificată în cel mai bun sens

   • Exemple:

    • date: clienţi, produse şi cantităţi

    • informaţie: asamblată, sumarizată şi comparată cu aşteptările

    • cunoaştere: strategia de preţ utilizată pentru creşterea performanţelor

   • 2) Afacerile depind de IT (când şi cum se folosesc computerele, legăturile şi comunicaţiile)

    • utilizarea informaţiei într-o modalitate prin care să se creeze oportunităţi, să se obţină rezultate şi să se folosească cunoştinţele pentru a face ceea ce trebuie


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • FUNCŢIILE IT

   • 1)Capturarea datelor: compilarea înregistrărilor detaliate ale activităţilor (exemple:înregistrarea pulsului; înregistrări de voce & date)

   • 2) Procesarea:convertirea, analizarea, calculul şi sintetizarea informaţiei;

    • Procesarea datelor şi transformarea acestora în informaţie

    • Sistemele multimedia proceseazămai multe tipuri de informaţie simultan

    • procesare de text

    • procesare de imagini/foto

    • procesare audio/voce: digitizare; inserare de pauze; conversii (MIDI-WAVE); mixare;

    • procesarevideo: digitizare; overlay;etc.

   • 3)Generare: organizare informaţiei într-o formă utilă: tabel, text, sunet, grafic

   • 4)Stocare: compresare MPEG; etc.

   • 5)Transmisie: trimiterea datelor de la o locaţie către alta;

    • email  mesagerie de voce

   • 6) Extragere: indexare,hashing, BD relaţionale


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Exemplu: Biroul de Export SUA

   • Captureazăcererile pentru o licenţă federală guvernamentală (în format electronic sau pe hârtie)

   • Proceseazăaplicaţiile: agenţii examinează detaliile, efectuează audituri aleatoare

   • Generează – aprobarea sau refuzul

   • Stocare şi extragere

   • Transmisiaunei aprobări sau a unui refuz


  I nfrastructur a tehnologic concept e
  Infrastructura tehnologicăConcepte

  Infrastructura constă din următoarele componente: cablarea, ruterele, switch-urile, sistemele de operare, middleware, mainframe-uri, servereşi calculatoare desktop

  Architectura:modul prin care componentele formează un întreg; schiţa sau proiectul

  Uptime / Downtime:perioadele de nefuncţionare (downtime) pot avea consecinţe extrem de negative (spre exemplu, un hotel al cărui sistem de rezervări online nu funcţioneazăpierde bani deoarece nimeni nu poate rezerva camere în acea perioadă)Standarde:folosirea tehnologiilor cunoscute (standarde industriale)pentru evita cazurile în care diverse tehnologii nu lucrează între ele. Administrarea activelor:Este greu să faci să funcţioneze o infrastructură în mod eficient dacă nu ştii ce active deţii.


  Infrastructura t e h nologic
  Infrastructura tehnologică

  Arhitectura WEB

  Arhitectura Mainframe

  Arhitectura PC

  1990 – 2xxx

  1980 - 1990

  1950 - 1980


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Totul se executăpe mainframe

  • ATM, sistemele de rezervări pentru curse aeriene


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Coabitarea PC-Mainframe: procesarea centralizată pe mainframe sau descentralizatăpe PC-uri.

  • Modelul de operare client-server

  • Calculul distribuit: clienţii execută o parte din procesare, în timp ce server-ul face restul


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  Arhitectura client-server pe trei nivele

  Utilizator

  (interfaţă)

  Bază de date

  (date)

  Server de aplicaţii (procesare)


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Toate aplicaţiile devin accesibile prin intermediul unui browser web

  • Nu mai este necesar să instalăm software pe calculatorul client.

  Internet

  Client

  Web server

  Database server


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  Arhitectura unei aplicaţii Web

  ASP

  Java Script

  Java

  ActiveX Data Objects

  HTML

  Images

  Java script

  VB Script

  JAVA applet

  ActiveX control

  DHTML

  XML

  Web server

  Internet

  Database

  Oracle

  SQL Server

  DB2

  SQL data request


  Tehnologii de p rogram are
  Tehnologii de programare

  • Programare orientată obiect (OOP):

   Obiecte;încapsulare; polimorfism; moştenire;

  • Programare bazată pe evenimente;

  • Tehnologia client - server;

  • Data linking; Dynamic Data Exchange;

  • Arhitectura bazată pe servicii (SOA)


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Tipuri de SI

  • Executive Support Systems

  • Management Information System

  • Decision Support System

  • Knowledge Work System

  • Office Automation System

  • Transaction Processing System

  • Strategic level systems

  • Management level systems

  • Knowledge level systems

  • Operational level systems


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme suport de execuţie

   (Executive Support Systems)

  • Un sistem ESSeste conceput pentru a ajuta managementul (senior)de a lua decizii strategice. Acesta culege, analizează şi sumarizează informaţii cheie interne şi externecu privire la afacere.

  • Ne putem imagina echipa de top management a unei companii în cabina unui avion în care pe bordul de navigaţie se prezintă starea tuturor activităţilor cheie ale companiei. Un sistem ESS implică o mulţime de analize de date şi instrumente de modelare precum analize de tipul “what-if” ce ajută luarea deciziilor strategice.


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme suport de execuţie

   (Executive Support Systems)

  • Adresează decizii nestructurate, nebazate pe rutină – ale managerilor senior la nivelul strategic al organizaţiei (capacităţi de calcul şi comunicare aplicate unei matrici dinamice de probleme)

  • filtrează, comprimă, urmăresc date critice

  • nu sunt concepute pentru a rezolva probleme specifice

  • dashboard; business intelligence

  • “dashboard-ul este instrumentul care livrează informaţiile esenţiale pentru menţinerea unei afaceri în mers, pe traiectoria dorită şi în condiţii optime”. 


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme informatice de management

   (Management Information System)

  • Un astfel de sistem converteşte datele TPS (Transaction Processing System – Sistem de procesarea tranzacţiilor)în informaţie pentru monitorizarea performanţelor şi administrarea organizaţiei

   • raporturi pre-specificatepe baza unei programări

   • raporturi şi grafice flexibile, customizabile, on line

   • sumare de rutină şi comparaţii

   • lucrează cu date interne

   • Interfeţe user-friendly

   • Sisteme de tipul enterprise information system

   • Folosite, de regulă, de middle management şi supervizorii operaţionali


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme suport de decizie

   (Decision Support System)

  • Un astfel de sistem ajută oamenii în luarea deciziilor, foloseşte raţionamente în zone în care nimeni nu ştie cu exactitate cum trebuie îndeplinită o anumită sarcină (task) – se oferă informaţii, modelesau instrumente de analiză

   • modele de simulare şi optimizare

   • scenariicu ipoteze modificate

   • unice, se modifică rapid, specificaţii complexe în luarea deciziilor avansate

   • oferă un motiv clar pentru explicarea luării unei decizii

    Ex. Sisteme DSS de estimare a călătoriilor; configuraţiile de calculator


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme de management al cunoştinţelor (Knowledge Management System)

  • Un sistem KMS ajută o companie să creeze şi să partajeze informaţii. Acestea sunt utilizate, de regulă, în domenii de afaceri în care angajaţii creează cunoştinţe şi expertize noi – care apoi pot fi partajate cu alţi angajaţi din cadrul organizaţiei pentru a crea oportunităţi de business.

  • (Ex. Firme de avocatură, contabilitate, şi consultanţă managerială).

  • Un KMS este construit în jurul sistemelor care permit o categorisire şi distribuţie eficientă a cunoaşterii. Spre exemplu, cunoştinţele pot fi conţinute în diverse documente,foi de calcul, prezentări PowerPoint, pagini de internet, etc. Pentru a partaja aceste cunoştinţe, un KMS trebuie să folosească un sistem de colaborare în grup precum un intranet.


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sistem de management al cunoştinţelor (Knowledge Management System)

   Sistemele expert oferă suport pentru cei care lucrează în proiectarea, diagnosticarea şi evaluarea situaţiilor complexe ce necesită cunoştinţe expert într-un anumit domeniu

   Ex. Sisteme de tip “Document imaging”

   Sisteme CAD


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme de automatizare a muncii de birou

   (Office Automation System - OAS)

  • Sistemele de tipul OAS încearcă să îmbunătăţească productivitatea angajaţilor ce au nevoie să proceseze date şi informaţii. Cele mai bune exemple sunt aplicaţiile de tip office (Microsoft Office) sau sistemele ce permit angajaţilor să lucreze de acasă sau în timp ce se află în mişcare.

   • foi de calcul, procesoare de text, programe de prezentare

   • integrează telefoane, smartphone-uri, e-mail, fax, etc.


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme de procesare a tranzacţiilor

   (Transaction Processing System - TPS)

  • Un sistem TPS colectează şi stochează date despre tranzacţii şi uneori decizii de control făcute ca parte a unei tranzacţii.

  • Oferă în mod direct suport pentru munca cu valoare adăugată a organizaţiei (ajută vânzătorii să vândă, doctorii să practice medicina sau arhitecţii să proiecteze clădiri)

   • Operare automată (batch processing) sau în timp real

   • Bazele de date pot fi accesate direct

    Ex. Procesarea şi urmărirea comenzilor, salarizare, plăţi/încasări, etc.


  Proces de afaceri sistem informatic technologia informa iei

  • Sisteme de procesare a tranzacţiilor

   (Transaction Processing System - TPS)

  • Alte exemple:

  • - Sisteme de facturare automată ce trimit facturile clienţilor- Sisteme ce calculeazăsalariile lunare/săptămânale şi taxele- Sisteme de producţie şi achiziţie ce calculează necesarul de materialebrute- Sisteme de control al stocurilor ce procesează toate intrările şi ieşirile în/din firmă