komunikacija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikacija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Komunikacija - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Komunikacija. Klini č ki Psiholog Lana Perduv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikacija' - lavinia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komunikacija

Komunikacija

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide2

Paliativno zbrinjavanje je kompletno zbrinjavanje pacijenta i njegove porodice, sprovedeno od strane multidisiplinarnih ekipa u momentu kad bolest pacijenta već ne odgovara na kurativnu terapiju i kada je njegova ekspektativa života relativno kratka\ograničena …

slide3

Ciljevi ...

 • Smanjiti neizvesnost
 • Poboljšati odnose
 • Usmeriti
slide4

Verbalna komunikacija

Versus

Neverbalna komunikacija

slide5

Kako početi …

 • Vreme
 • Privatnost
 • Predstaviti se
 • Položaj tela
 • Vizuelnikontakt
 • Izbegavati stručnereči
slide6

Aktivno slušati ...

 • govor tela i neverbalna komunikacija
 • odvratiti, ispitati i postavitipitanja
 • validirati osećanja
 • rezumirati šta je rečeno
 • indikovatiprioritete
slide7

Proceniti osećanja versus stvoriti distancu

- Tippitanja …

- Neupotrebljavati …

 • Najčešći načini stvaranjadistance…

(neverbalne poruke, svodjenjepacijenta na diagnozu, normalizacija, fokusiranje na fizickeaspekte, zatvorena pitanja, izbegavanje stresnihsituacija,...)

slide9

Bitno je …

 • Imati u vidu …
slide10

Primeniti dva paralelna principa

 • Uvek reći istinu
 • Imati osmišljen stav
slide11

Rezime

 • Mesto
 • Saznati šta pacijent zna ili želi da sazna
 • Privatnost
 • Informisati
 • Ekspresijaemocija
 • Praćenje
suo avanje sa neizvesno u

Suočavanje sa Neizvesnošću

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide13

Prognoza pacijenta zavisi od:

 • fizičkih faktora

- psiholoških faktora

pacijent koliko mi je vremena jo ostalo
Pacijent: “Koliko mi je vremena još ostalo?”

Vazno je …

 • Razlog zašto vam je pacijent postavio ovo pitanje
 • Teško je živeti u neizvesnosti
 • Strategije prilagodjavanja
strategije prilagodjavanja
Strategije prilagodjavanja
 • cilj koji se menja
 • čekati najbolje ali pripremiti se za najgore
 • postici specifične datume
 • ziveti dan po dan
slide16

Nada …

“… očekivanje da se postigne jedan cilj …”

slide17

Nada se fokusira …

 • Više na “biti” nego na osvajanja
 • Odnose sa drugima
 • Odnos sa Bogom
 • Da se ne umre sam
 • Na jednu mirnu smrt
psiholo ki aspekti terminalne faze bolesti

Psihološki Aspekti Terminalne Faze Bolesti

Klinički Psiholog

Lana Perduv

naj e i odgovori su
Najčešći odgovori su …

Negacija “… mehanizam odbrane. Kapacitet da se modifikuje ili minimizira realnost koja ugrožava,…. ignorišući je…”.

Može da utiče na:

-prihvatinje lečenja

-planove za budućnost

-medjuljudskeodnose

slide20

Ljutnja

“ …reakcija srednjeg trajanja vezana za diagnostiku teške bolesti. Ako duže traje postaje vrlo problematična …”

slide21

Anksioznost “ …emocionalno stanje sa psihološkim i fiziološkim komponentama koje su deo normalnog spektra ljudskog iskustva…”

Manifestuje se kroz:

- fizičke simptome

- psihološke simptome

slide22

Depresija “ …Bolest čoveka koja u celini kompromituje njegovo telo, raspoloženje, mišljenje, ponašanje…”

Indikatori depresije:

-depresivno raspoloženje duže od dve nedelje

-gubitak interesa i kapaciteta da se oseti zadovoljstvo

-osećaj krivice

-gubitak nade

-fizičke manifestacije anksioznosti

-suicidalne ideje

slide23

Paranoidni stadijumi

“…koji mogu biti prouzrokovani kortikosteroidima, biohemiskim poremećajima, cerebralnim metastazama i psihološkim faktorima…”

slide24

Porodični problemi

“…bolest uvek modifikuje psihodinamiku porodice ili na bolje ili na gore. U porodicama postoji konflikt izmedju želje da se veruje i primi emocionalna i praktična podrška, sa željom da se zaštite oni koji su nam najdraži…”

slide25

Drugi problemi

 • Vezani za bolest
 • Vezani za lečenje
 • Ambivalencija
slide26

Lečenje

Neki psihološki problemi mogu biti sprečeni:

-dobra komunikacija izmedju zdravstvenih radnika, pacijenta i njegove porodice

-dobar odnos izmedju zdravstvenih radnika, pacijenta i njegove porodice

-dozvoliti pocijentu da ima kontrolu nad svojim lečenjem

slide27

Adekvatan tretman će dozvoliti pacijentu:

 • Bolji kvalitet života u toku bolesti
 • Da se pripremi za smrt
 • Da održi svoju individualnost i poštovanje prema samom sebi do kraja
podr ka porodici

Podrška Porodici

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide29

“ …podrška porodici je deo paliativnog zbrinjavanja!Jedna srećna i zadovoljna porodica povećava šanse da i pacijent bude srećan i zadovoljan!” …

duhovno zbrinjavanje

Duhovno zbrinjavanje

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide36

“ …paliativno zbrinjavanje obuhvata psihološke, socialne i duhovne aspekte, kako bi pacijenti mogli da prihvate svoju smrt …”

slide37

Duhovnost se veze za:

-značaj i cilj života

-interakcija ,odnos i harmonija sa drugim ljudima

-korektan odnos prema Bogu

slide38

Model 4 dimenzionanli ljudskog bića:

Spiritualna dimenzija

Psihološka dimenzija

Socialna dimenzija

Fizička dimenzija

slide39

Ljudske potrebe …

-afirmacija i prihvatanje

-oproštaj i pomirenje

-pronaći znaćaj i smer

slide40

Odgovori koji pacijenti najčešće traže:

 • značaj patnje i bola
 • sistem verovanja
 • potraga za Bogom
 • značaj života
 • osećaji krivice
 • život posle smrti
slide41

Indikatori za duhovne potrebe:

 • Ljutnja i nemoć
 • Patnja
 • Udaljavanje\bes prema Bogu
 • Potreba da ne razočara druge
 • Osećaj krivice i stid
 • Nerešena osećanja prema smrti
religiozne i kulturolo ke potrebe

Religiozne i Kulturološke Potrebe

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide43

Poštovanje privatnosti, autonomiji, dignitetu i religioznim i kulturološkim verovanjima …

slide44

Religiozne orijentacije:

 • hristianizam
 • judaizam
 • islamizam
 • hinduizam
 • sikhizam
 • budizam
alost

žalost

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide46

žalost je jedno …

emocionalno,

fizičko,

intelektualno,

socijalno

i duhovno iskustvo.

slide47

Reakcije u žalosti:

 • Fizičke reakcije
 • Emocionalne reakcije
 • Bihejvioralne reakcije
slide48

Fizičke reakcije…

-tahikardija

-umor i slabost

-muskularna tenzija

-poremečaji sna i ishrane

-provecanja arterijsko pritiska

slide49

Emocionalne reakcije…

- ljutnja

- tuga

-izgubljenost

-strah

-euforia\apatia

-olakšanje

-gubitak nade

slide50

Bihejvioralne reakcije …

-dezorijentacija

-povećanje aktivnosti

-optuživanje drugih

-pad koncentracije i gubitak apetita

-zaboravljanje

-plakanje

-izolovanje

slide51

Proces žalosti:

 • Omogućava novi pocetak
 • Modifikuje način kako se gleda na svet
slide52

Proces žaljenja …

 • Faze žalosti
 • Zadaci žalosti
 • Dimenzije gubitka
 • Paradoksalni proces
slide53

Faze žaljenja:

-šok i gubitak vere i nade

-rastanak i bol

-očaj

-prihvatanje

-rešenje i reorganizacija

slide54

Zadaci žalosti:

 • Prihvatanje
 • Rad i ekspresija
 • Prilagodjavanje
 • Reorganizacija
slide55

Dimenzije žalosti …

-emocionalna

-socialna

-fizička

-način života

-praktična

-duhovna

-identitet

slide56

Paradoksalni proces …

Hronična žalost \ Potisnuta žalost

pro ena rizika u procesu alosti
Proćena rizika u procesu žalosti
 • Trenutačan ili produžen
 • Kratak ili dugotrajan
 • Dubok ili blag
bitni podatci
Bitni podatci …
 • Način smrti
 • Priroda \stepen odnosa
 • Percepcija podrške
 • Antecipirana zalost
 • Zivotni dogadjaji
 • Prethodni gubitci
 • Klinička istorija
kontrola simptoma

Kontrola Simptoma

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide60

Faze kontrole simptoma:

 • Procena
 • Objašnjenje
 • Kontrola
 • Posmatranje
 • Koncentriranje na detalje
slide66

Simptomi …

 • Bol
 • Poremećaji u ishrani
 • Respiratorni poremećaji
 • Urinarni poremećaji
 • Sekundarni mentalni poremećaji
uloga psihologa u palijativnom zbrinjavanju

Uloga Psihologa u Palijativnom Zbrinjavanju

Klinički Psiholog

Lana Perduv

slide71

Osnovne komponente palijativnog zbrinjavanja:

 • Olakšanje simptoma
 • Psihosocialna podrška
 • Timski rad
slide72

Ključni principi …

 • Autonomija pacijenta
 • Olakšanje patnje
 • Adekvantno lečenje

- Poštovanje života

 • Prihvatanje smrt sa dignitetom
slide73

Naš cilj …

… Kvalitet života …

zaklju ak
Zaključak

Paliativno zbrinjavanje je kompletno zbrinjavanje pacijenta i njegove porodice, sprovedeno od strane multidisiplinarnih ekipa u momentu kad bolest pacijenta već ne odgovara na kurativnu terapiju i kada je njegova ekspektativa života relativno kratka\ograničena…