slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A. Substanssiosaaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
A. Substanssiosaaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

A. Substanssiosaaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A. Substanssiosaaminen' - lavina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tässä on eräänlainen jäävuoren huippu.Työpajan 20.10. tuotoksia on seuraavassa koottu projektipäälliköiden kanssa sovittuihin tärkeimpiin aihekokonaisuuksiin. Näitä on 7 kpl, joiden järjestys on sattumanvarainen. Tärkeimmät tulokset on muokattuinnovatiivisen johtamisen näkökulmasta täytäntöönpanoa helpottavalla jaottelulla 4-kenttätauluiksi.Raakamateriaalista, jota on siis yli tuhat lappua, on luotu tietokanta. Sitä käyttäen näitä on mahdollista täydentää haluttavalla tavalla. Kun jatkotoimista päätetään, jatkuu myös työpajan tuotosten hyödyntämisprosessi.

slide2

1. IY vastaa globaaleihin haasteisiin:

IY:n missioon kuuluu maailmanluokan haasteiden ratkaiseminen samalla suomalaista yhteiskuntaa ja

elinkeinoelämää hyödyttäen. IY:n fokusalueet ovat yleisten globaalien haasteiden ja

Suomen yhteiskunnan ydinosaamisen leikkauskohdat. Näissä leikkauskohdissa IY toimii muutosagenttina.

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • Maailmanluokan haasteiden ja ongelmien tunnistaminen, joihin IY haluaa vastata  rohkeat valinnat ja tutkimus-ongelmien asetanta  Globaali positiointi ja profiili.
 • IY:lle on tunnusomaista tehdä uusia globaaleja avauksia. Uskallus haasteellisiin ja radikaaleihin tutkimuksiin.
 • Huipulle päästäkseen on hallittava erityisesti tulevaisuuden "aloja", joita ei edes ole vielä "olemassa" IY luo uusia aloja!
 • Vahvuusalueiden tunnistaminen, joilla haasteisiin vastataan. Tärkeää on päättää, mitä tehdään itse ja missä tukeudutaan muihin  asiakkaat mukaan IY:n kehittäjäverkostoihin.
 • IY on muutosagenttien yhteisö: Tarvelähtöisesti on kuvattava ne muutosprosessit, joihin IY priorisoi oman toimintansa. Isot haasteet ja isot mahdollisuudet - vision on oltava selkeä!
 • IY tuottaa kansalliseen toimintaan lisäarvoa ulkomaalaisia kiinnostavana globaalina toimijana. Kompleksisten systeemien hallinta on muuta EU:ta kiinnostava IY:n perusominaisuus.
 • Houkuttelevuus globaalisti – monta tasoa ja kohderyhmää: Erityisesti 1) kansainvälisen tason innovaatioyliopiston kv. opiskelijat pitää saada pidettyä Suomessa, 2) säännöllisesti tämän ja oman emoyliopiston väliä sukkuloivat tutkijat ja opettajat. Tämä vaatii koko yhteiskunnalta jotain.

B. Rakenneosaaminen

D. Muuta

 • Suuri yhteiskunnallinen missio: Kansainvälinen kilpailukyky ja houkuttelevuus.  On määriteltävä ne Suomen erityispiirteet, joita hyödynnetään ja joihin panostetaan.
 • IY on aivotuonnin ja erityisesti aivokierron väline, esim. kv-huiput samanaikaisesti sekä IY:ssa että yrityksissä.
 • Koko maapallo on Innovaatioyliopiston kampus! Konseptoidaan virtuaalikampus ja BA = innostavien elämysten oppimis- ja tutkimusympäristö.
 • Tarvitaan pitkäjänteisiä ja koko IY:lle leimaa antavia strategisia raamiohjelmia yhdessä yritysten kanssa.
 • IY:sta on mahdollisuus rakentaa risteysasema ja kohtaamispaikka maailman hyvinvointihuipun (pohjoismaat) ja kasvuhuipun (Aasia) välille. Tämän asetannan avulla on synnytettävä ja ylläpidettävä uutta luovaa jännitettä.
 • Imago: IY on Euroopan keskeisin yliopisto maailman huippuyliopistojen verkoston solmukohdassa.
 • Tarvitsemme konseptin, jolla synnytetään IY:n ja ulkomaisten yliopistojen yhteisiä instituutteja ja muita instrumentteja. Näillä varmistetaan muiden yliopistojen input Innovaatioyliopistohankkeeseen.
slide3

2. IY:ssa on rikastava työkulttuuri:

avoin, rajaton, luottamusta synnyttävä, hyvin johdettu ja intohimoinen yhteisö,

joka kannustaa tulosten tekoon.

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • IY kehittää itseään koko ajan globaalina toimijana, jolla on terävää annettavaa strategisten kumppaneidensa kanssa = yliopistojen ”Nokia" sekä tutkimuksessa että opetuksessa.
 • Uusia mahdollisuuksia avaava monipuolinen, moniarvoinen ja innostava uusi oppimisen ja opettamisen kulttuuri.
 • Käyttäjälähtöisyys kriittisenä menestystekijänä
 • IY = Luovan operoinnin ja uuden synnyttämisen ketterä kovan tason ammattilainen  visualisoinnin ja muun taiteen dynamiikka on aina esillä. IY näkyy ja kuuluu omalla profiilillaan.
 • Muutosprosessi on otettava hallintaan. IY:n parhaat voimat muutoksen tukijoiksi. Selkeät välitavoitteet.
 • Prosessit ja toimintakulttuuri: rikastava toimintakulttuuri synnyttää, mahdollistaa ja vahvistaa (syventää) vahvuuksia.
 • Yhteisöllisyys motivaatioalustana ja driverinä (konseptit, menetelmät, edellytykset).
 • Uuden yliopiston symbolina yhdessätekeminen kaikilla tasoilla.

B. Rakenneosaaminen

D. Muuta

 • Innovaatioyliopistossa toimitaan roolipohjaisesti. Määritellään ja kuvataan tyypilliset roolit  edellytykset kiinnostavalle draamalle ovat olemassa  esitykset yhteisessä virtuaaliverkossa.
 • Substanssirajat ylittävien innovatiivisuutta lisäävien rakenteiden ja toimintatapojen luominen, esim. opiskelijoiden yhteiset happeningit, Faculty Club, Virtuaalikampus, InnoMarket, InnoFoorum, Dipoli Learning Building ja muut oppimislaboratoriot, Design Factory heti kaikkien yhteiseksi.
 • Innostava työilmapiiri ja hyvät yhtenäiset tuki- ja hallintopalvelut takaavat työn sujuvuuden ydintehtävässä: jokainen voi keskittyä omaan tehtäväänsä luoden yhteistä yhdessätekemisen kulttuuria.
 • Avoin luottamukseen perustuva uuden yliopiston valmistelu
 • Me-henki syntyy yhteisestä omistajuudesta ja onnistumisesta. Ensi vuoden kevät on ratkaiseva.
 • IY:n päähuippujen välille syntyy poikkitieteellisistä välihuipuista ”piikkimatto”  oppiminen on tekemällä kehittämällä ja tutkimalla oppimista eli luomme koko ajan uusia piikkejä, jotka erottuvat muista ja ovat omia huippujaan omissa yhteisöissään.
 • Miten houkutella parhaat opettajat ja oppilaat?:
slide4

3. Johtaminen on ykkösasia  innovaatiojohtaja:

 muutosjohtaminen  uusi johtaja heti kehiin  johtajan tiimi valittava samalla  näkyvyys maailmalla 

 johtajan vetämänä imago ja resurssit kuntoon  houkuttelevuus parhaat tutkijat, opettajat ja oppilaat

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • Johtamisen haaste on luoda balanssi. Tarjontajohteinen akateeminen huippututkimus (tiedelaitos) vs. kysyntäjohteinen ilmiökeskeinen sovellettu tutkimus (laboratorio).
 • Annetaan professorien keskittyä omaan ydintyöhönsä. Huiput keskittyvät aina omaan huippualaansa ja/tai toimintoonsa, kovan tason tukitoiminnot välttämättömiä.
 • IPR:t ja liikkuva maali, jota vahva brändi ja markkinointi tukevat.
 • RoadMap-kulttuuri, jonka avulla avoimesti ja näkyvästi edetään joukkoja edestä johtaen.
 • Johtamiseen on kytkettävä luova sosiaalinen pääoma  luomme omintakeiset suomalaisen johtamismallin sekä työ-, tutkimus- ja oppimisympäristöt. Edelläkävijäksi EU:ssa.
 • Uudenlainen koko organisaation läpikäyvä johtajuuden määrittely: yleis- ja erityiskompetenssit, organisaation kompetenssit, uudistumiskyky, henkinen ja rakenteellinen pääoma sekä suhdepääoma. Kaikki nämä on määrätietoisesti otettava haltuun koko johtamisjärjestelmän perustana.
 • Arvojen määrittely lähtökohtana; muutosjohtaminen (sisäinen viestintä);

D. Muuta

B. Rakenneosaaminen

 • Roolipohjaisen toiminnan rakenteiden luominen.
 • Driving Force = saada irti potentiaali yhdistymisestä, erityisesti horisontaalit rakenteet ja strategiset kumppanuudet
 • Businessprosessit (paloautomalli). Reagointiherkkyys ympäristön muutoksiin (IY = koko ajan edelläkävijä).
 • Perusasiat - resurssit ja organisaatio kuntoon - Kunnon talous- ja hallintohenkilöstö tutkijoiden tueksi  aika tutkimukseen (ja opetukseen)
 • 24h service  IY on leimallisesti verkostojohtamisen edelläkävijä.
 • Selkeät ja nopeasti saavutettavat välitavoitteet. Tuloksia mitataan ja niistä pidetään meteliä.
 • Johtamisen kohteena on oltava myös valittujen arvoverkkojen haltuunotto ja valitut tahot maailmalla. Tämä vaatii karismaa.
 • Miten houkutella parjaat opettajat ja oppilaat? Verkosto, jossa tapahtuu ja jossa ollaan mukana & yhdessä.
 • Alumnit ovat innostuessaan ratkaiseva johtamisen väline ja merkittävien tulosten teon edellytys.
slide5

INNOVAATIOYLIOPISTO – TYÖPAJA 20.10.2007 TULOKSIA

4. Strategiset verkostokumppanuudet yrityspalvelujen perusta:

IY tekee yritysten kanssa yritysyhteistyön Road Mapin = konseptit, pelisäännöt ja polut tulevaan.  Matriisi =

poikkitieteelliset ja monialaiset osaamis- ja kehityspalvelut eri yritystyypeille & kerta-asiakkuudesta pysyviin suhteisiin

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • Avoin innovaatioympäristö.
 • Kehitetään prosessikonseptit, joissa Public-Private-Partnerhip -toimintaan yhdistetään People&Prosessit sekä Products&Palvelut (PPPPPPP)
 • Moniosaajatiimit on voitava helposti koota IY:n eri toimijoiden piiristä  sisäinen ammattimaisesti hoidettu verkostojen hallinta ja ansaintalogiikka, joka tuottaa etua kaikille.
 • Prosessien toimivuuden kannalta kriittiset resurssit: esimerkiksi millä insentiiveillä tutkijoita ja opettajia mobilisoidaan tiivistyvään yritysyhteistyöhön?
 • Megahankkeiden relevantit tutkimusaiheet teollisuuden kanssa yhdessä valmistellen ja sopien. Täydennyskoulutus ja työssäoppiminen yrityspalveluna megahankkeisiin osaksi.
 • Kasvuyritysten edistäminen on IY:n yksi strateginen tavoite
 • IY luodaan solmukohdaksi kansainvälisten huippuyliopistojen verkostossa "aivotuonnin väline": kansainväliset huiput yliopistojen kautta myös yritysten asiantuntijakäyttöön
 • Poikkitieteellisyys  tehokkaamman kokonaisratkaisun tarjoaminen  palvelukokonaisuudet eri asiakassegmenteille  radikaaleja innovaatioita & supertuottavuutta.

D. Muuta

B. Rakenneosaaminen

 • On opittava ymmärtämään ja hallitsemaan globaalien arvoverkkojen toimintaa. Se on tehtävissä vain yhdessä yritysten kanssa = symbioosiin.
 • ICT ja tuottavuus = muutos digitaaliseen virtuaali-todellisuuteen yhteisillä megahankkeilla, joissa opiskelijat+tutkijat+yritysammattilaiset ovat yhdessä ja eri rooleissa toimien muutoksen mahdollistajia ja tekijöitä.
 • Luodaan uusia käytäntöjä: a) vierailevat tutkijat teollisuudesta yliopistoon, b) yrittäjyyden hautomotoimintaa yli rajojen.
 • Innovaatioyliopistolla on globaali innovaatioagenttiverkosto (mm. alumnit) maailmalla  agentit haravoivat mahdollisuuksia yliopistolle ja toimivat samalla yliopiston "lähettiläinä”.
 • Kootaan kriittinen massa yrityksiä yhteisen aihepiirin asiakkaiksi. Syvälliset yrityspartneriudet yhteisesti.
 • Yritysyhteistyön välineeksi luodaan matriisimainen rakenne = prosessien hallintaan erikoistuneet instituutit, jotka tekevät yhteistyötä yli tiedelaitosrajojen. Ulkomaisten strategisten kumppanien verkosto yritysyhteistyön instrumentiksi.
 • Tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen. Tätä varten tarvitaan eri rooleihin ja tehtäviin kovan tason ammattilaisia: määritellään IY:ssa tarvittavat erityisprofessiot, synnytetään johdonmukainen orkesteroinnin toimintakulttuuri (oopperanjohtaja, kapellimestari, näkijät, säveltäjät, soittajat, lavastajat … moninaiset tukipalvelujen tuottajat)

Koulutuskeskus Dipoliwww.dipoli.tkk.fi

Author: MM&LM 22.10.2007 / mm&lm

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

slide6

INNOVAATIOYLIOPISTO – TYÖPAJA 20.10.2007 TULOKSIA

5. IY on innovatiivisen oppimisen kehittäjä ja käyttäjä:

IY on radikaali harppaus kohti Innovatiivista oppimista. Otamme oppimisen innovatiivisen tulevaisuuden ja siis organisoitavan kehitystyön perustaksi FinnSight 2015 tätä koskevan tuotoksen. Nämä eivät ole koulutusohjelmia, vaan yli rajojen meneviä tutkimusaiheita ja toimintatapoja siitä, miten eri alojen tietoja ja taitoja on yhdistettävä opetuksen ja oppimisen käytännössä.

C. Prosessiosaaminen

A. Substanssiosaaminen

 • Tarvitsemme konsepteja ja formaatteja, jotta on paljon hyödyllisiä prosesseja:
 • Mitä uusia? (solmut & tieteidenväliset tihentymät), meidän ala, oppiminen, user experience, urban design, …
 • Vuorovaikutteiset prosessit - tutkimus, opetus, palvelut. Innovaatioprosessin hallinta - oppiminen ja oppimalla muuttuva yhteiskunta. Henkilökohtainen opettaminen ja tutorointi. Uudenlaiset pedagogiset menetelmät käyttöön.Oppimis- ja opetustulosten mittaaminen ja palkitseminen
 • Haaste: Miten synnytämme innostavan opetus-oppimiskulttuurin. Vastaus: Visiojohtaminen, ennakkoluulottomuus, opetuksen palkitseminen. Opetusmenetelmät, puitteet, pienemmät ryhmät, rahoitus, tutkija vs. opettaja, aitoa innostusta opetukseen (luo aidon innostuksen opetukseen).
 • Tulevaisuuden osaajien määrittely: tekijät, soveltajat, näkijät  substanssi, yleiset valmiudet, toimintatavat  Opetusmenetelmien ja toimintatapojen monipuolistaminen.
 • Teemme kuvauksen siitä, mitä Innovatiivinen oppiminen on. Tavoitteena on osaamisen ja opetuksen kulttuurien yhdistäminen ja strategioiden hyödyntäminen; TKK+HKK+TAIK. Erityisen tärkeää on arvojen ja oppimistapojen muutokset uuden oppijasukupolven myötä.
 • Opetus & tutkimus yhdessä On opettajan velvollisuus ja kunnia tarjota mahdollisimman optimaaliset olosuhteet oppimiseen ja pääsyyn ajankohtaisimman tiedon lähteille  Innostava opetus- ja oppimiskulttuuri.Erilaisten oppijoiden määrä lisääntyy vahvuudeksi.
 • Työelämävaikuttavuuden osa-alueita ovat mm. elinikäinen oppiminen, työyhteisöjen kehittyminen, tuottavuus, innovatiivisuus, opetuksen laadun kehittäminen työelämäpalautteen pohjalta, yrittäjyys ja yritteliäisyysasenne. Balanssin löytäminen näihin?

B. Rakenneosaaminen

D. Muuta

Misukka:

Nyt on kiire kehittää tutkimus / opetusyhteistyöaihioita akselilla TKK - HSE - TAIK -> mihin lisävarat käytetään?

Sotamaa:

Upeaa, että ilmassa väreilee vahva me-henki, jolla teemme aidosti radikaalia, jota yliopistoissa halutaan. - Voimme parantaa tutkimusta ja opetusta, jotka ovat tämän kehityksen driveri. - Kombinaatio on ainutlaatuinen vrt. Finnsight + Kekkonen + Japani - Emme sulje ovia muiltakaan. - Vahvan me-hengen rakentaminen => onnistumiselle yhteinen omistajuus "me luomme sen".

Pursula:

Tutkimuksen tulee vahvistua  IY merkitsee keihään kärkiä, omilla aloillaan. Lisäksi opetus on todella parannuksen tarpeessa  rakenteilla ja prosesseilla kulttuurin uudistaminen  yhteiset arvot ja arvoprosessi

Kasanen:

Meillä on valtava voimavara, kunhan – kuten päivä on osoittanut – pääsemme vauhtiin.

 • Rakenteiden on tuettava oppimista: Ilmiökeskeisyys oppiainerajojen sijasta. Ilmiökeskeiset opetus- ja tutkimusohjelmat - ei siis oppiainerajojen mukaan järjestettyinä
 • Open source sw-kehitys  mitä voi oppia globaaleista asiantuntijayhteisöistä
 • Mitä voimme oppia FinnSight 2015 paneelien aiheista, kokoonpanosta ja työtavasta. Valikoiduissa tutkimus- ja opiskeluvaiheissa voisivat tutkijat ja opiskelijat tulla esim. puoleksi vuodeksi yhteen projektimaiseen työhön (= megahankkeet).
 • Haaste: - henkilökohtaista opetusta mm. Harvardissa  miten lisää resursseja opetukseen. Opetuksen riittävät resurssit (esim. Taikin yleinen taideopetus)  rahoitus materiaaleihin Mitä uusia tai muuttuvia resurssitarpeita Radikaali harppaus Innovatiiviseen oppimiseen merkitsee?
 • Kurssien poikkitieteellisyys
 • Tehdään tarpeelliset ohjauspäätökset: Eletään virtuaalisessa maailmassa - yhteisiä kursseja ja yhteinen kieli TAIK/HKKK/TKK -opiskelijoille, yhteistä perusopetusta, …
slide7

6. IY:n tutkimustoiminta on eurooppalaista huippua:

IY verkottaa tutkimustoimintaansa myös sen ulkopuoliset huiput innovaatiohakuisella tutkimusprosessilla, jossa

yhdistyy sekä akateeminen huippututkimus (työntö) että kysyntäjohteinen ilmiökeskeinen sovellettu tutkimus

(käyttäjien imu). IY:n tutkimustoiminta tuottaa sekä välittömiä että pitkäjänteisiä hyötyjä yhteistyökumppaneilleen.

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • IY profiloituu kansainvälisellä tasolla. Huippututkimusalat rakennetaan kokonaan uusista tulokulmista monialaisuuden mahdollistaman uuden vision pohjalta. Rohkeita valintoja.
 • IY vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia kaikissa kolmessa yliopistossa sekä tuottaa uusia yhdistelmiä "aukkoihin”.
 • IY:ssa on uskallus haasteellisiin ja radikaaleihin tutkimuksiin.
 • IY on mukana ennakoimassa ja määrittelemässä SHOK-toimintaa ja luomassa uutta, Tulevaisuuden shokit vrt. FinnSight 2015..
 • Labroista kunnianhimoisempia, platformeja kolmen alan, yritysten ja kuluttajien kohtaamiseen, erityisesti palveluyhteiskunnan tarpeet.
 • Strateginen ajattelu myös tutkimustoiminnan suunnitteluun (visio - strategia – roadmap).
 • IY:n tutkimustoiminta on ketterää. Uusia hankkeita on saatava käyntiin nopeasti, vaikka pienimuotoisestikin. Tutkimuksessakin pitää olla ensimmäisenä liikkeellä.
 • Tutkijat ja opettajat mobilisoidaan tiivistyvään yritysyhteistyöhön – insentiivit? Miten saamme yritykset motivoidaan aidosti panostamaan yliopistoyhteistyöhön?
 • Luo, kehitä kaupallista. Käyttäjälähtöisyys: käyttäjät mukana, roolit (erilaisia ihmisiä, orkestrointi), ilmiöt, technology platforms.

D. Muuta

B. Rakenneosaaminen

 • IY on ”Tutkimusyliopistojen Nokia"  ja maailman suurin Living Lab. On mentävä Living Lab -toimintaan heti.
 • Huippututkijuudelle luodaan taloudelliset kannustimet, joilla mahdollistetaan sekä soveltavan tutkimuksen dynaamisuus ja perustutkimuksen pitkäjänteisyys
 • Hyvät yhtenäiset tuki- ja hallintopalvelut takaa työn sujuvuuden ydintehtävässä. Tukipalvelut organisoidaan siten, että ne tukevat tehokkaasti innovaatioprosessin eri vaiheita. Huiput voivat keskittyä omiin ydintoimintoihinsa..
 • ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään täysipainoisesti.
 • IY rakentaa kansainvälisen voimavarojen yhdistämisen PPP-tutkimusmallin ja rakenteet.
 • IY:n opetusrakenne kytkeytyy tiiviisti tutkimustoimintaan. Opiskelijat, opettajat, työelämä jne. kootaan yhteen megahankkeiden avulla.
 • IY on avoin ja Innovatiivinen tutkimus- ja vuorovaikutus-ympäristö. Fyysisillä rakenteilla luodaan edellytyksiä erilaisten osaamisten yhdistämiseen ja uutta luovan jännitteen syntymiselle.
slide8

7. IY:n keskeinen periaate on tulevaisuutta luova ennakointi:

Luomme yhdessä globaalin tason edelläkävijäksi seuraavan sukupolven palveluyhteiskuntaa, jossa

osaaminen jainnovatiivinen reagointiherkkyys ovat ratkaisevia menestystekijöitä. Ydinasiakkaitamme

ovat yritysten toimitusjohtajat vuosimallia 2015. Mitkä ryhmät ovat muita ydinasiakkaitamme?

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

 • Kumppanuus; pk-yritysten merkitys; osaamisen siirtoprosessit.
 • Johtamiskulttuurin pitää korostaa uskallusta.
 • Co-creation: suuri monialainen opiskelijapooli on voimavara, miten se kytkeytyy uutta luoviin sisältöihin ja T&K-toimintaan? Osavastaus on megahankkeet. Niiden lähtökohtana Foresight.
 • Analysoidaan, mitä ARTEMIS ja NESSI kokemukset tuovat IY:lle. Tarvitaan ekosysteemien kuvauksia ja megatason hankkeiden konseptien kuvauksia.
 • Valikoiduissa vaiheissa tutkijat ja opiskelijat mukaan esim. ½ vuodeksi yhteen projektimaiseen työhön (=megahankkeet).
 • Tulevaisuuden tekeminen yhdessä - kumppanuus. (Akateeminen, yhteiskunta ja elinkeinoelämä). Tämä merkitsee myös sektorirajat ylittävää osaamista.
 • Suomessa tieteiden välisyys on vahvuus, meillä on noin 10 vuotta etumatkaa suhteessa muihin EU-maihin.
 • FinnSight 2015 otettava hyötykäyttöön ja heti.
 • Ilmastonmuutos ja sen hallintaan tarvittava teknistaloudellinen tutkimus ja soveltava asiantuntijatyö.  Ekologisesti kestävä teknologia  Ekologisen ajattelun kasvattaminen.

B. Rakenneosaaminen

D. Muuta

 • Case: Future Lab? Nopeasti käyttöön ja esimerkiksi -> lisää samanlaisia yhteistä kampusta suunniteltaessa.
 • IY merkitsee ennakkoluulotonta ennakointia ja myös tulevaisuuden tutkimusta. IY toimii globaalilla tasolla. Ydinaiheisiin tieteenrajat rikkoen perustetaan kansainväliset verkostot, jotka tuottavat Foresight-tietoa.
 • Kytkeydytään tiiviisti SHOK-järjestelmään. Ne ovat yksi väylä kansainvälisiin kumppanuuksiin.
 • Sektorirajat ylittävän osaamisen vahvistaminen -mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? - Osaamisen uudet yhdistelmät. Mitä tämä merkitsee rakenteille?
 • Pitää olla ketterä. Uusia hankkeita on saatava käyntiin nopeasti, vaikka pienimuotoisestikin. Tutkimuksessa pitää olla ensimmäisenä liikkeellä. Nopeat pioltit.
 • Mitkä ovat konkreettiset tavoitteemme: vähintään yksi Nobel v.2020?
 • Edelläkävijä ja vaikuttaja, eikä tarpeiden kyselijä. Silti pitää osata kuunnella. Dialogi on merkittävä työtapa.
 • Mitä voimme oppia FinnSight 2015 paneelien aiheista, kokoonpanoista ja työtavasta?