Download
lov k a p roda zem pis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis

143 Views Download Presentation
Download Presentation

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ČLOVĚK A PŘÍRODAZeměpis (2) (1) VY_32_INOVACE_12_ Členitost a přírodní poměry ČR (SADA ČÍSLO 6)

 2. INFORMACE PRO UČITELE • Jméno autora výukového materiálu: • Bc. Milena Švermová • Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: červenec 2012 • Ročník, pro který je VM určen: 7.- 10. ročník ZŠ speciální • (možno použít i pro žáky dalších ročníků dle individuálních možností a schopností žáků) • Vzdělávací obor: Člověk a příroda • Učivo: Členitost a přírodní poměry České republiky • Metodické poznámky: Opakování a procvičování učiva. • POUŽITÉ ZDROJE: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, kliparty MS Office, MS Word, • internet

 3. Členitost a přírodní poměry České republiky (3)

 4. Povrh České republiky Území naší vlasti má převažující ráz pahorkatin a vrchovin. V nejnižších částech republiky se nacházejí roviny asníženiny. Nejvýše položeny jsou hornatiny.

 5. Pahorkatiny Pahorkatiny tvoří největší část naší vlasti. Jejich nadmořská výška je 300 až 600 metrů nad mořem. Nejrozsáhlejší je: Středočeská pahorkatina

 6. Středočeská pahorkatina (5) (4)

 7. Vrchoviny Nadmořská výška je 600 až 900 metrů nad mořem. Nejrozsáhlejší je: Českomoravská vrchovina

 8. Českomoravská vrchovina (7) (6)

 9. Roviny Roviny se většinou nacházejí kolem velkých řek. Jejich nadmořská výška se pohybuje od 0 do 30 metrů nad mořem. Největší rovina: Polabí

 10. Polabí (8)

 11. Sníženiny Sníženiny jsou rovné, ploché oblasti položené níže oproti okolí. Nejrozsáhlejší je: Třeboňská pánev

 12. Třeboňská pánev (9) (10)

 13. Hornatiny Hornatiny jsou nejvyšší oblasti naší vlasti. Jejich nadmořská výška je nad 900 metrů nad mořem. Nejrozsáhlejší hornatina: Šumava Nejvyšší hornatina: Krkonoše

 14. Šumava (1) (12) (11)

 15. Krkonoše (14) (13)

 16. Vodstvo Řeky Každá řeka začíná jako pramen, potůček, který sílí přibíráním vody z dalších potůčků. Místu, kde se setkávají dvě řeky, říkáme soutok. Ústí je místo, kde se řeka vlévá do moře.

 17. České řeky Největší česká řeka: Labe Nejdelší česká řeka: Vltava Další řeky: Lužnice, Otava, Sázava, Berounka, Jizera, Ohře, Želivka, Bílina a další.

 18. Moravské a Slezské řeky Největší moravská řeka: Morava Další řeky: Dyje, Svratka, Odra, Bečva a další.

 19. Rybník Přehrazením potoka vzniká umělá vodní nádrž = rybník. Jihočeské rybníky jsou nejznámější. ROŽMBERK (15)

 20. Jezera Přírodním vodním nádržím říkáme jezera. Nejznámější a největší jezera najdeme na Šumavě: Čertovo a Černé jezero. (16) Černé jezero

 21. Přehradní nádrže Na řekách lidé vybudovali přehradní nádrže. Přehrady zadržují velký příval vody a chrání tak okolí řeky před povodněmi. Také jsou důležitou zásobárnou pitné vody. Na některých přehradách jsou vybudovány vodní elektrárny, které vyrábí levný elektrický proud.

 22. Nejznámější přehrady v Čechách Na řece Vltavě: Lipno, Orlík, Slapy Na řece Želivce: Želivka Na řece Ohři: Nechranice Na řece Jihlavě: Dalešice L I P N O (18) (17) NECHRANICE

 23. Podnebí a počasí České republiky Naše vlast leží v mírném podnebném pásu. Počasí je zde proměnlivé a mírné. V průběhu roku se střídají 4 roční období: jaro, léto, podzim a zima.

 24. Povrh České republiky netvoří: Pahorkatiny a vrchoviny Hornatiny Dětská hřiště Roviny a sníženiny

 25. Největší část naší země tvoří: Louky Hory Pahorkatiny

 26. Středočeská pahorkatina Výborně. Vzpomeneš si na naší nejrozsáhlejší pahorkatinu? Klikni na mě, já ti poradím.

 27. Jak se nazývají nejvýše položené oblasti naší země? Roviny Hornatiny Pole

 28. Výborně.

 29. Spoj čarou: Kontrolu proveď kliknutím na jména hornatin. Krkonoše Šumava Nejvyšší hornatina Nejrozsáhlejší hornatina

 30. Jak se jmenuje nejvyšší hora ČR? Klikni na obrázek. SNĚŽKA

 31. Kde se nacházejí roviny? Kolem velkých řek V horách

 32. Zkus to ještě jednou. To není správně.

 33. Výborně.

 34. Jak se nazývá umělá vodní nádrž ? (19) moře rybník jezero

 35. Klikni na názvy Českých řek? VLTAVA LABE PRAHA KLÍNOVEC OHŘE BÍLINA

 36. Spoj dvojice. Kliknutím na jméno proveď kontrolu. Krušné hory Rovina Černé Hornatina Polabí Jezero Orlík Přehrada

 37. Která roční období se střídají v ČR? Kontrolu proveď kliknutím na obrázky. LÉTO JARO PODZIM ZIMA

 38. Vyndejte žákovské! Bude velká 1.

 39. POUŽITÉ ZDROJE: (1, 2) 320 000x obrázky, Terasoft multimedia s.r.o. (3) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Satellite_image_of_Czech_Republic_in_September_2003.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (4)Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pisecke_hory2.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (5) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stredoceska_pahorkatina_CZ_I2A.png [online]. [cit. 2012-07-24]. (6) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8CM.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (7) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceskomoravska_vrchovina_CZ_I2C.png [online]. [cit. 2012-07-24]. (8) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polabi_zemedelstvi.JPG [online]. [cit. 2012-07-24]. (9) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Horusick%C3%BD.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (10) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trebonska_panev_CZ_I2B-2.png [online]. [cit. 2012-07-24]. (11) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bayerischer_wald1.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (12) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sumavska_hornatina_CZ_I1B.png [online]. [cit. 2012-07-24]. (13) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koz%C3%AD_h%C5%99bety2.JPG [online]. [cit. 2012-07-24]. (14) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krkonose_CZ_I4A-7.png [online]. [cit. 2012-07-24].

 40. POUŽITÉ ZDROJE: (15,19)Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rybn%C3%ADk_Ro%C5%BEmberk_zabran%C3%BD_z_oblasti_reten%C4%8Dn%C3%ADho_prostoru.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (16)Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panoramatick%C3%BD_z%C3%A1b%C4%9Br_%C4%8Cern%C3%A9ho_jezera.jpg [online]. [cit. 2012-07-24]. (17)Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lipno_nad_Vltavou,_p%C5%99ehradn%C3%AD_hr%C3%A1z,_p%C5%99ehrada.JPG [online]. [cit. 2012-07-24]. (18) Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nechranice9.JPG [online]. [cit. 2012-07-24]. Ostatní použité obrázky jsou kliparty MS Office