sp dzielczo moj szans n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Spółdzielczość – moją szansą ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Spółdzielczość – moją szansą ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

„ Spółdzielczość – moją szansą ” - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

„ Spółdzielczość – moją szansą ”. Partnerski projekt realizowany w okresie luty 2009 – kwiecień 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„ Spółdzielczość – moją szansą ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sp dzielczo moj szans

„Spółdzielczość – moją szansą”

Partnerski projekt

realizowany w okresie

luty 2009 – kwiecień 2010

slide2

Projekt „Spółdzielczość – moją szansą”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPoddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Realizatorzy projektu:

  • Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu
  • Fundacja Aktywności Obywatelskiej w Lublinie
slide3
Projekt ,,Spółdzielczość - moją szansą” skierowany do:

86 osób bezrobotnych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym: grupa z Łukowa oraz z: KIS Puławy, CIS Chełm, KIS Zamość i KIS Janów Lubelski (zainteresowanych i zmotywowanych do zgłębiania tematyki ekonomii społecznej, tworzenia spółdzielni socjalnej od podstaw) oraz

14 spółdzielców z terenu Lubelszczyzny ze:Spółdzielni Socjalnej BŁYSK w Łukowie,Lubelskiej Spółdzielni KOZIOŁEK w Lublinie,Spółdzielni Socjalnej PERON3 w Motyczu i Spółdzielni Socjalnej DRAGON w Zamościu.

slide4
Zakładane cele projektu:

Rozwój instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na Lubelszczyźnie.

Wzrost umiejętności samodzielnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Wzrost wiedzy i nabycie kwalifikacji w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

oferta dla sp dzielc w lubelszczyzny obejmowa a
bezpłatne usługi prawne, finansowo-księgowe, pomoc w przygotowywaniu ofert projektowych, pozyskaniu finansowania 2 spółdzielni socjalnych (Spółdzielnia Socjal. BŁYSK w Łukowie i Lubelska Spół. KOZIOŁEK) i i inne,

szkolenia z zakresu: aktualizacji biznesplanu spółdzielni, źródła i zasady pozyskiwania środków na działalność spółdzielni,Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP), praktyczne aspekty pisania wniosku projektowego.

Oferta dla spółdzielców Lubelszczyzny obejmowała:

Szkolenia i usługi doradczerealizowane w okresie od kwietnia 2009 do grudnia 2009 r.: skorzystało z nich 17 spółdzielców.

slide6
Oferta dla osób bezrobotnych zainteresowanych spółdzielczością socjalną obejmowała:

Doradztwo:bezpłatne usługi prawne, finansowo-księgowe, pomoc w zatrudnieniu tymczasowym i z tematyki ekonomii społecznej,

Bezpłatne szkolenia z zakresu: ABC tworzenia spółdzielni socjalnej z elementami przedsiębiorczości oraz tworzenie biznesplanu. Źródła i zasady pozyskiwania środków na działalność spółdzielni.

slide7
Bezpłatne szkolenia - c.d.

Podstawy obsługi komputera i Internetu.

Psychologiczne aspekty działania osób w obszarze ekonomii społecznej.

Księgowość, rachunkowość, finanse w spółdzielni socjalnej.

Zarządzanie spółdzielnią socjalną.

Formalno-prawne aspekty działania spółdzielni socjalnej.

Z oferty szkoleniowej i usług doradczych dla osób bezrobotnych zainteresowanych spółdzielczością socjalną, w okresie od czerwca 2009 do marca 2010 skorzystało 94 osoby - ukończyło szkolenia 72 osoby.

slide8
Wspieraliśmy grupy osób w:

Łukowie, Lublinie, Puławach,

Chełmie, Zamościu

i Janowie Lubelskim.

Grupy docelowe:

- osoby zagrożone wykluczeniem

społecznym i potrzebujące,

- spółdzielcy z 4 spółdzielni

socjalnych Lubelszczyzny.

w ramach projektu przeprowadzono dzia ania promocyjno informacyjne
Spotkania informacyjne (12 spotkań)

Dwa seminaria nt. spółdzielczości socjalnej

Piknik „Ekonomia społeczna na fali”

Konferencja

W ramach projektu przeprowadzono działania promocyjno-informacyjne:

W ramachOWSS Zamośćprzeprowadzono 3-dniowe seminarium edukacyjno- integracyjne w Krasnobrodzie z wyjazdem studyjnym do Wspólnoty EMAUS Krężnica Jara - dla 28 uczestników projektu „Spółdzielczość- moją szansą” (wrzesień 2009) .

slide10
Efekty i rezultaty projektu:
  • Produktem działań SNSwZ- Lidera i FAO- Partnera oraz innych, wartością dodaną projektu jest utworzenie:
  • Spółdzielni Socjalnej SocProjektw Chełmie (25 listop. 2009) P. Michał Mart i Robert Wałkowiecki - Liderzy spółdziel. wystąpią na konferencji oraz
  • Spółdzielni Socjalnej Casus w Zamościu(złożony wniosek o rejestrację do Sądu Gospodar. XI Wydz. KRS w Lublinie) P. Agnieszka Bucior i Wiesław Rak - Liderzy spółdziel. są obecni i wystąpią na dzisiejszej konferencji.
slide11

Efekty i rezultaty projektu (łącznie):

• zrekrutowano 111 osób, z czego projekt ukończy 89 osób,

• wsparciem objęto 4 funkcjonujące spółdzielnie socjalne Lubelszczyzny,

• zrealizowano 138 godz. szkoleniowych dla spółdzielców i 384 godz. dla osób zainteresowanych spółdzielczością,

• usługi doradcze są w trakcie realizacji, na dzień 25.03.2010, udzielono łącznie 124 godz. doradztwa dla uczestników projektu, z czego 40 godz. dla spółdzielców,

• pracę podjęło 10 uczestników projektu w ramach zatrudnienia wspieranego.

slide12

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Realizatorzy projektu dziękują:

uczestnikom projektu – za wytrwałość i chęć podnoszenia wiedzy,

trenerom, doradcom – za przekazywanie cennych wiadomości i wskazówek praktycznych,

 osobom wspierającym realizację projektu, kierownikom jednostek zatrudnienia socjalnego, pracownikom socjalnym i liderom spółdzielni socjalnych, m.in. CIS Chełm, PUP Chełm, MOPS Puławy, OPS i KIS Janów Lubelski, MCPR Zamość...

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania efektów i wsparcia działań w okresie realizacji projektu „Spółdzielczość – moją szansą” .

kontakt
Lider projektu

Stowarzyszenie NOWA

SZANSA w Zamościu

ul. Św. Piątka 24

22 – 400 Zamość

Tel./fax 84 638 59 07

Partner projektu

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

ul. Chopina 18/13

20 – 023 Lublin

Tel. /fax 81 532 25 52

KONTAKT