ldre it anv ndare och tillg nglighet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Äldre IT-användare och tillgänglighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Äldre IT-användare och tillgänglighet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Äldre IT-användare och tillgänglighet - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Äldre IT-användare och tillgänglighet. Marie Sjölinder. Innehåll. Åldersskillnader i datoranvändande Forskningsfrågor Studier Gränssnittsdesign för äldre Nästa generations äldre IT-användare. Åldersskillnader i datoranvändande.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Äldre IT-användare och tillgänglighet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh ll
Innehåll
 • Åldersskillnader i datoranvändande
 • Forskningsfrågor
 • Studier
 • Gränssnittsdesign för äldre
 • Nästa generations äldre IT-användare
ldersskillnader i datoranv ndande
Åldersskillnader i datoranvändande
 • Åldersskillnader relaterade till användande av datorer och gränssnitt
  • Det blir svårare att lära sig att använda ny teknik(Mead et al, 2000)
  • Det tar längre tid (eller blir fler fel) för äldre som utför datorrelaterade uppgifter(Kubeck et al, 1999; Mead et al, 2000)
 • Kan förklaras av åldersförändringar i:
  • Kognition
  • Perception
  • Fysik/motorik
  • Inlärningsförmåga
  • Bakgrundsfaktorer (dator- och Internet vana mm)
 • Fokuserat oss på kognition och bakgrundsfaktorer
kognition datorvana och ldrande
Kognition, datorvana och åldrande
 • Kognitionen försämras med stigande ålder - det blir svårare/tar längre tid att:
  • Hantera stora mängder information
  • Hantera komplex information(Kubeck et al., 1999)
  • Sortera ut för uppgiften relevant information(Morris & Venkatesh, 2000)
  • Skapa sig en översiktsbild av en omgivning(Lipman and Caplan, 1992)
 • Liten eller ingen vana vid datorer:
  • Är generellt sett vanligare bland äldre(Dyck and Smither, 1994)
  • Påverkar inlärning (datorrelaterad) i större utsträckning för äldre än för yngre(Kelly and Charness, 1995)
senav seniorer och navigering i elektroniska rymder
SENAVSEniorer och NAVigering i elektroniska rymder
 • Hur hjälpfunktioner och navigeringshjälpmedel ska vara utformade för att underlätta för äldre
 • Hur information och tjänster ska presenteras så att de blir lättanvända och lättnavigerade. Olika sätt att representera informationsrymden - två Internet livsmedelsbutiker
  • Hierarkisk textbaserat gränssnitt
  • 3D gränssnitt
 • Vilka kognitiva faktorer och åldrande som är relaterade till datoranvändande/navigering
  • Spatial förmåga - försämras med stigande ålder och är relaterad till navigering i informationsrymder
hierarkisk studie
Hierarkisk studie
 • Frågeställningar
  • Vilka är åldersskillnaderna i en ”traditionell” on-line livsmedelsbutik?
  • Är vissa typer av uppgifter svårare för äldre än för yngre?
  • Hur påverkar bakgrundsfaktorer som utbildning, dator- och Internetvana?
  • Hur påverkar spatial förmåga lösandet av uppgifterna (mental rotation och spatial visualisering)?
 • Metod
  • Deltagare: 24 äldre (60-77 år) och 24 yngre (20-30 år)
  • Två inköpslistor - en lätt (varor som man handlar varje dag) och en svår (veckohandel med lite mer udda varor)
  • Mått - tid och klick (per löst deluppgift/hittad vara)
hierarkisk studie resultat
Hierarkisk studie - resultat
 • Äldre längre tid
 • Äldre längre tid med de svårare uppgifterna
 • De äldre med låg dator- och Internetvana spenderade mer tid än de yngre användarna med låg dator- och Internetvana
 • Äldre användare besökte oftare samma sida flera gånger (även Meyer et al., 1997)
 • De med låg spatial förmåga (spatial visualisering) spenderade mer tid på uppgifterna
3d studie
3D studie
 • Frågeställningar
  • Hur ser åldersskillnaderna ut i en 3D-miljö (större eller mindre)?
  • Är äldre hjälpta av en översiktskarta som navigeringshjälpmedel? (Finns studier som visar att de inte är det(Caplan & Schooler, 1990)
  • Skapar de äldre användarna en mental översikt av 3D-rymden?
  • Hur fungerar det för äldre att ”förflytta” sig i en 3D-miljö?
 • Metod
  • Deltagare: 24 äldre (59-76 år) och 24 yngre (21-31 år)
  • Löste uppgifter/handlade från inköpslistor både med och utan översiktskarta
  • Mått:
   • Tid och antal klick
   • Skattning av var objekt var placerade (bra/dålig översikt)
   • Spatiala test (mental rotation, spatial visualisering)
   • Frågeformulär
3d studien resultat
3D studien - resultat
 • Äldre behövde längre tid (och flera klick) på sig att hitta rätt/lösa uppgifterna
 • Ingen skillnad mellan åldersgrupperna med avseende på med eller utan översiktskarta (något längre tid med översiktskartan för båda grupperna)
 • Äldre hade svårare att bedöma/minnas var objekt var placerade - ritade ut dem längre ifrån sin faktiska positioner
 • Äldre tyckte också själva att de hade en sämre känsla av åt vilket håll objekt var placerade
 • Stämmer överens med resultat från navigeringsstudier på ”verkliga” omgivningar där äldre har svårare att skapa översiktskunskap
 • De äldre tyckte att det var svårare att lära sig att gå framåt och att vrida sig
j mf relse mellan hierarkisk och 3d
Jämförelse mellan hierarkisk och 3D

Tid per uppgift (minuter)

 • Större åldersskillnader med
 • 3D gränssnittet (tid - men även klick)
 • Kan vara viktigt med enkelt
 • gränssnitt - kan bli för mycket
 • information samtidigt för äldre
 • Men:
  • De äldre var mer ovana vid 3D-miljöer
  • Kan vara en trevlig upplevelse om man inte kan besöka en vanlig livsmedelsaffär
  • Roterande översiktskarta (om någon)
design som underl ttar f r ldre
Design som underlättar för äldre
 • Minska komplexiteten - begränsa mängden information
  • Presentera (för målgruppen) relevant information vid en sökning(Fink et. al, 1998). T ex. rekommendationssystem - baserat på vad andra ”liknande” användare valt/gjort
 • Stöd för de äldre i inlärningsprocessen
  • Äldre (datorvana) som fått träning har lättare att lösa komplexa uppgifter samt är mer benägna att utnyttja en översikt (Meyer et al., 1997)
  • Inlärning som stödjer “djupbearbetning” av information - övningsuppgifter med feedback, möjlighet att arbeta tillsammans etc.
 • Navigeringsstöd
  • Länkar som ändrar färg när de blivit besökta - stöd för minnet angående vilka platser man besökt tidigare eftersom äldre oftare tittar på samma sida flera gånger.
  • Öka möjligheten att skapa sig en översikten över informationsrymden. Tydliggöra var i informationsrymden användaren befinner sig - vilken del av webbsidan eller vilket steg i en process (olika färger eller layout hos olika delar av ett system eller en webbsida)
 • Icke spatiala navigeringshjälpmedel
  • Social navigering - man kan ”se” och fråga andra användare
framtida it anv ndning bland ldre
Framtida IT-användning bland äldre
 • Framtida äldre IT-användare inga åldersskillnader med avseende på vana etc. - men sättet av bearbeta information förändras
 • Mobila IT-tjänster på små apparater - blir kognitiva och motoriska åldersförändringar en ännu viktigare faktor?
  • Handhavande - små knappar, små gränssnitt (syn, motorik)
  • Svårt att navigera, komplexa menyer
 • ELMO - Elderly people in the mobile age
  • Funktionalitet - mobiltelefon (använda knappar, ändra textstorlek)
  • Användande av WAP-tjänster
  • Vilka tjänster som är relevanta för denna målgrupp
 • Behov av nya tjänster - men även krav på dess användbarhet och tillgänglighet sett ur denna grupps perspektiv

marie@sics.se

www.sics.se/humle/projects/senav

www.sics.se/humle/projects/elmo