My Saemien Sijte - PowerPoint PPT Presentation

lauren
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
My Saemien Sijte PowerPoint Presentation
Download Presentation
My Saemien Sijte

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
My Saemien Sijte
86 Views
Download Presentation

My Saemien Sijte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. My SaemienSijte • Oppgave i SketchUpMette Moen våren 2012

  2. My SaemienSijte sett ovenifra Bygningene er plassert omkring en sti som illustrerer å være på vei.

  3. Front Bygningene er laget i to ulike tresorter, litt stein og glass. Det er valgt naturmaterialer. Glass skal slippe naturen, lyset og himmelen inn.

  4. tre stein glass tre

  5. Fra venstre og høyre side Det er kontraster mellom bygningene. Noen er lukkede for å beskytte mot vær og vind, etter prinsipper fra lavvoer og gammer. Andre er åpne og slipper inn mye lys. Dette for å slippe naturen, lyset og himmelen inn.

  6. Bak Noen av bygningene har kjeller for å utstille emner som trenger stabil temperatur, som for eksempel runebommer.

  7. Tun I midten av bygningene er det en åpen plass og naturen rundt kommer tilsyne mer og mindre mellom bygningene.

  8. Scene Scenen er samlingspunktet og ligger rett overfor kafeen.

  9. Utgang Stien ender i en åpen utgang som går gjennom hele bygningen. Fargene er hentet fra det samiske flagget.

  10. Velkommen igjen!