i c t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I C T PowerPoint Presentation
Download Presentation
I C T

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

I C T - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

I C T. Informatie Communicatie Technologie. TECHNOLOGIE. om INFORMATIE. om COMMUNICATIE. op te zoeken op te slaan te verwerken te communiceren voor te stellen. mogelijk te maken te intensifiëren te verrijken. TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE op het vlak van ICT. UITGANGSPUNTEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I C T' - latoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i c t

I C T

Informatie

Communicatie

Technologie

Entiteit Curriculum

slide2

TECHNOLOGIE

omINFORMATIE

omCOMMUNICATIE

 • op te zoeken
 • op te slaan
 • te verwerken
 • te communiceren
 • voor te stellen
 • mogelijk te maken
 • te intensifiëren
 • te verrijken

Entiteit Curriculum

slide5

UITGANGSPUNTEN

* de samenleving vraagt om een onderwijs

dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT;

* het opnemen van ICT in de eindtermen

moet kansenongelijkheid helpen tegengaan;

* ICT draagt mogelijkheden in zich

om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren;

Entiteit Curriculum

uitgangspunten
UITGANGSPUNTEN

*de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT

moet rekening houden met de buitenschoolse context;

*een ICT-stimuleringsbeleid vanwege de overheid

moet leiden tot inspanningen van de scholen;

*de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om

- vanuit een eigen visie en beleidskader –

de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen;

Entiteit Curriculum

uitgangspunten1
UITGANGSPUNTEN

*ICT-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is;

*het verwerven van ICT-bekwaamheid bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt.

Entiteit Curriculum

slide8

De aspiratie van de maatschappij ...

Doel: beter maatschappelijk functioneren door

omgang met nieuwe media

ICT-bekwaamheid

Als middel: verrijkt onderwijs

Doel: beter individueel functioneren,

ontwikkelingsondersteunend

Ontwikkelingsdoelen

Eindtermen

ICT

Entiteit Curriculum

slide9

Klemtonen bij de invoering

van de ODET ICT.

Entiteit Curriculum

slide10

We mogen ons niet beperken tot één-op-één oplossingen. Ervaring opdoen, noodzakelijk voor een bekwame ICT-gebruiker, gebeurt - probleemoplossend, - experimenterend,- gebruik makend van verschillende oplossingen en middelen voor eenzelfde doel.

Entiteit Curriculum

kwaliteitsvolle integratie waar zinvol als middel om het dagelijks onderwijs en leren te verrijken

Kwaliteitsvolle integratie waar zinvol als middel om het dagelijks onderwijs en leren te verrijken.

Entiteit Curriculum

slide12

Ga op zoek naar aspecten waarmee je de onderwijspraktijk kan verrijken, bvb. op het vlak van efficiëntie, motivatie, snelheid, eenvoud, duidelijkheid, differentiatie, variatie …,kijk dan pas welke ICT-toepassingen daaraan voldoen.

Entiteit Curriculum

welke bijdrage kan ict in onze school leveren voor de kwaliteit van ons onderwijs onderwijsvisie

Welke bijdrage kan ICT in onze school leveren voor de kwaliteit van ons onderwijs? “onderwijsvisie”

Entiteit Curriculum

slide14

ICT integreren in een school is niet de zaak van een eenzame ICT-coördinator of van enkele bevlogen leerkrachten.Het is een langlopend proces dat, geleid door de schoolleider, met het hele team moet doorworsteld worden.

Entiteit Curriculum

slide16

De contexten, inhouden en moeilijkheidsgraadworden bepaald door de relevante eindtermen (ontwikkelingsdoelen) en door de leerplannen.

IN DE KLAS

Entiteit Curriculum

slide17

Leerprocesgerichte capaciteiten

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

S.O.adequaat kiezen,reflecteren en bijsturen

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

De ICT-diamant

Sociaal-ethische capaciteiten

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide18

1 De leerlingen hebben

een positieve houding tegenover ICT

en

zijn bereid ICT te gebruiken

om hen te ondersteunen bij het leren.

- kritisch-waarderend

- bewust zijn van positieve en

negatieve aspecten

- gelijke kansen

- compenserende rol van onderwijs

Entiteit Curriculum

slide19

2De leerlingen gebruiken ICT op

een veilige,

verantwoorde

en doelmatige manier.

 • Bewustzijn van virussen, spam, schadelijke inhouden
 • Zorg voor zichzelf en elkaar (discretie – pestgedrag …)
 • Zorg voor eigendom van anderen
 • Ergonomie, ecologie …
 • Realistisch

Entiteit Curriculum

slide20

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

De ICT-diamant

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide21

oefenenmet behulp vanICT

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 • Oefenen: beheerste leerinhouden herhalen, versnellen

verkorten, verinnerlijken, automatiseren

 • Valkuilen: stappen in didactisch proces overslaan

gissen en missen

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

slide22

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in

een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 • Leren: kwaliteit (meerwaarde) door:

- variatie

   • - speels, uitdagend
   • - op maat
   • - kansen tot exploreren, simuleren

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide23

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 • productief, als één mogelijkheid van de vele
 • receptief
 • beeld en klank

Creativiteit: - doelgericht, probleemgericht

- strategische keuzes maken

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide24

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Bronkeuze (aangepast zoekplatform)

Efficiënt zoeken (voorkennis?)

Informatie leren beoordelen (eerste graad s.o.)

Informatie verwerken : samenvatten, representeren …

Informatie bewaren

- Strategisch kiezen op basis van …

- Beoordelen op bruikbaarheid

- Bewaren in eenvoudige structuur

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide25

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

 • niet: kennis van één programma

creativiteit aan banden leggen

 • wel: aandacht voor inhoud

doelpubliek

context

vorm

Strategische keuzes leren maken op basis van …

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide26

voorstellenvan informatieaan anderen

creatiefvormgevenmet behulp van ICT

zelfstandig lerenmet behulp van ICT

zoeken, verwerkenen bewarenvan informatie

oefenenmet behulp vanICT

communicerenvan informatie

Sociaal-ethische capaciteiten

Leerprocesgerichte capaciteiten

8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een

veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

communiceren.

Inhoud

Gerichte keuze van een medium

Vorm, taalregister

Ontvangen boodschap interpreteren

Strategische keuzes leren maken op basis van …

Ervaring opdoen: kwantiteit bewaken

onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid

positieve houding – ter ondersteuning van het lerenveilig – verantwoord - doelmatig

Entiteit Curriculum

slide27

9 De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen.

Niet: aanreiken van één-op-één oplossingen

Wel: adequaat en doelgericht leren kiezen vanuit

ervaring

Vereist: experimenteren, vergelijken, reflecteren

Entiteit Curriculum

slide28

10 De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik.

Als gevolg van experimenteren, vergelijken, reflecteren

Eigenschappen (+ en -) ontdekken van …

middelen, programma’s, applicaties

Entiteit Curriculum

slide29

Leergebied-/vak-/doelen

ICT-VOOD/VOE

Pedagogisch project van de school

Entiteit Curriculum

slide30

ICT-coördinator

 • Ik-niveau: verzamelen van good-practice door netwerking.
 • Klasniveau: inspelen op de wensen, behoeften van de leerkracht; vraaggestuurd werken.
 • Schoolniveau: zorgen dat er te kiezen valt … databanking.

Entiteit Curriculum

slide31

Directie

 • Begeleiden proces van visieontwikkeling.
 • Vertalen van de visie naar de praktijk.
 • Bewaken van het proces.

Entiteit Curriculum

slide32

pICTos

Plannen van ICT op school

http://www.ictbeleidstool.be/

Johan Van Braak

&

Vicky De Windt

Universiteit Gent

Entiteit Curriculum

slide34

Uw vragen, suggesties, opmerkingen

www.ond.vlaanderen.be/dvo

karl.desloovere@ond.vlaanderen.be

Entiteit Curriculum

bedankt voor uw aandacht

Bedankt voor uw aandacht !

Entiteit Curriculum