natur og overfladevand n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Natur og overfladevand PowerPoint Presentation
Download Presentation
Natur og overfladevand

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Natur og overfladevand - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Natur og overfladevand. Regionernes indsats. Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013. Regionernes opgaver. Kildeopsporing V1- (og V2-)kortlægning forsættes som hidtil planlagt. Risikovurdering Screening Konkret vurdering Evt. undersøgelser Indsats

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Natur og overfladevand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
natur og overfladevand

Natur og overfladevand

Regionernes indsats

Helle Larson, Miljø

Jord-erfa midt 23. oktober 2013

regionernes opgaver
Regionernes opgaver
 • Kildeopsporing
  • V1- (og V2-)kortlægning forsættes som hidtil planlagt.
 • Risikovurdering
  • Screening
  • Konkret vurdering
  • Evt. undersøgelser
 • Indsats
  • I overensstemmelse med vandplanerne

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide3

Overordnet tidsplan

Vejledning udarbejdes

bekendt-gørelse

Kildeopsporing*

10 mio/år

*På grundlag af eksisterende data

Indsats j.fr. vandplanerne

Akutte foranstaltninger**

50 mio (4 år á 5 mio + 3 år á 10 mio)

Ministeren er bemyndiget til at fastsætte dato for ikrafttræden for §§’er om indsats.

**forelægges national gruppe med bla. Naturstyrelsen inden iværksættelse.

2014

2019

2021

2027

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide4

screeningsværktøj

Kilde: Miljøstyrelsen fra workshop 1, nov. 2012

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

principper for screening
Principper for screening

Lånt fra Nina Tuxen, TUP-følgegruppemøde maj 2013

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide6

Opblandingszoner

Kilde

Overfladevand

Opblanding i vandløb

Transport

Forureningsflux

Opblandingszone

Overskridelse tillades inden for zonen

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

grundlag for screening generelle data tup projekter
Grundlag for screening – generelle data – TUP-projekter
 • Relation mellem stoffer og brancher
 • Stofspecifikke afstandskriterier til overfladevand
 • Relation mellem stoffer, koncentrationer og fluxe.
 • Fortynding i vandløb
 • Fortynding i søer, fjorde og kyster
 • Lossepladsers påvirkning af overfladevand

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

grundlag for screening regionernes datagrundlag
Grundlag for screening -regionernes datagrundlag
 • Eksisterende kortlægning
  • Afhængig af nuværende og tidligere lovgivning
   • Affaldsdepotloven
   • Jordforureningsloven
  • Vurderet på andet grundlag
   • Grundvand
   • arealanvendelse

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

samling af input til v rkt j
samling af input til værktøj

Kilde: Orbicon, 1. workshop, mst-værktøj

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

reduktion i antal lokaliteter ved 1 test af v rkt jet
Reduktion i antal lokaliteter ved 1.test af værktøjet.

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

manuel screening
Manuel screening
 • Faktiske forhold
  • Koncentrationer
  • Areal
  • Flux
  • Stoffer
  • Visse vandløbsparametre
  • Anden viden

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

eventuelle supplerende unders gelser
Eventuelle supplerende undersøgelser
 • Undersøgelser af overfladevandnært grundvand
 • Undersøgelser i vandløb/søer

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

trusselsbilledet
trusselsbilledet

Lånt fra Nina Tuxen, TUP-følgegruppemøde maj 2013

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

form l med tup projektet om lossepladser
Formål med TUP-projektet om lossepladser
 • Erfaringsopsamling
  • Tidligere undersøgelser
  • Antal og placering af lossepladser
 • Afprøvning af og forslag til undersøgelsesmetode, vandløb
  • Henholdsvis lille og mellemstort vandløb
 • Input til screeningsværktøjet
 • Forslag til screeningsmetode for klimapåvirkning.

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

tup projekt lossepladser region midtjylland region syddanmark orbicon og dtu
TUP-projekt – lossepladserRegion Midtjylland, Region Syddanmark, Orbicon og DTU.
 • Udtræk fra DK-jord giver knap 3000lossepladser af varierende type og størrelse
 • Ca. halvdelen ligger inden for 250 meter fra overfladevand.
 • ”Nye stoffer” i forhold til det traditionelle trusselsbillede (grundvand og indeklima)

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

lossepladser fordelt p regioner
Lossepladser fordelt på regioner

I alt 2946

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

lossepladser t ttere end 500 meter fra overfladevand langt de fleste ligger t t p vandl b
Lossepladser tættere end 500 meter fra overfladevand – langt de fleste ligger tæt på vandløb

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

lilleskovvejens losseplads p fyn og m gevejens losseplads i holstebro
Lilleskovvejens Losseplads på Fyn og Mågevejens Losseplads i Holstebro

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide19

Kilde DTU, TUP-følgegruppemøde maj 2013.

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide20

Kilde DTU, TUP-følgegruppemøde maj 2013.

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

slide21
23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

slide22

Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson

status for projektet
Status for projektet

Undersøgelser er afsluttet

Præsenteres på ATV-møde i november

Afrapporteres januar 2014

23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson