master i folkehelsevitenskap natur og milj helse og livskvalitet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet. Samarbeid mellom UMB og HiO. UMBs visjon. UMB skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dage ns og fremtidens generasjoner. :. UMBs helsesatsning – fra 2005 til 2012. Mål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet' - oakes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
master i folkehelsevitenskap natur og milj helse og livskvalitet
Master i FOLKEHELSEVITENSKAP Natur og miljø – helse og livskvalitet

Samarbeid mellom UMB og HiO

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

umbs visjon
UMBs visjon

UMB skal gjennomutdanning og forskning bidra til åsikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner

:

umbs helsesatsning fra 2005 til 2012
UMBs helsesatsning – fra 2005 til 2012

Mål:

Gjennom samarbeid med fagmiljøer

innen medisin, ernæring, helsefag

og samfunnsfag skal UMB få en

unik og tydelig nasjonal og

internasjonal rolle innen forebyggende

og rehabiliterende helsearbeid

- Mat og helse

- Natur, helse og livskvalitet

 • Helse og miljø
 • Helsefremmende opplevelser aktiviteter
 • Folkehelse i plan
samarbeidet med hio
Samarbeidet med HiO
 • HiO er masterens helsefaglige bidragsyter
 • UMB har ikke som mål å dekke tradisjonelle helsefag og er avhengig av en partner
 • Fra HiO deltar
  • avd for helsefag
  • avd for sykepleieutdanning
  • avd for lærerutdanning og internasjonale studier
 • UMB akkrediterer masteren,

mens samarbeidet er regulert i en avtale

 • Utreder fellesgrad mellom HiO og UMB

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

utgangspunktet for arbeidet med l ringsm l kompetansem l
Utgangspunktet for arbeidet med læringsmål/kompetansemål
 • Arbeidet startet i 2006
 • Vi ville utvikle en master i folkehelsevitenskap
 • Opptatt av tverrfaglighet
 • Programutvalg satt sammen av personer med ulik bakgrunn
 • Internasjonalt har MPH noen “corecompetencies”
 • Programutvalget ble “plukket opp” av UMBs studiekvalitetsrådgiver  
  • Faye Benedict ga oss verktøyet
  • En av prøveklutene på UMB

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

kompetansem l hva skal kandidatene kunne etter avsluttet studium
Kompetansemål:Hva skal kandidatene kunne etter avsluttet studium?

Overordnet mål for studiet:

Studentene skal tilegne seg kunnskap og handlingskompetanse innen folkehelsevitenskap der de blir i stand til å arbeide så vel lokalt som sentralt med miljø-, natur- og kulturintervensjoner som har innflytelse på helse og livskvalitet for befolkningsgrupper.

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

kompetansem l
Kompetansemål…

Etter gjennomført studieprogram skal du: 

 • ha en grunnleggende vitenskaplig forståelse av determinanter for folkehelse med vekt på betydningen av naturgrunnlaget, sosialt, kulturelt og fysisk miljø, og samfunnsforhold for befolkningsgruppers helse og livskvalitet. Du skal være i stand til å forstå hvordan individuelle, sosiale, kulturelle og sosioøkonomiske forhold gir opphav til ulikhet i helse i befolkningen nasjonalt og internasjonalt.
 • skal kunne identifisere og vurdere ulike relevante helsefremmende og forebyggende tiltak, befolkningsrettet- og miljørettet. Du skal kunne foreta en vitenskapelig vurdering av virkningen/helsegevinsten av tiltakene.
 • ha ferdigheter i bruk av analyseverktøy for årsaker til miljøpåvirkning på helse og gjennomføre evalueringer innen praktisk folkehelsearbeid. Dette innebærer også at du skal ha en teoretisk forståelse av aktuelle metoder og kunne foreta og evaluere metodevalg.
 • ha ferdigheter i å lede, planlegge, kommunisere iverksetting, gjennomføre og evaluere tiltak og prosesser i alle faser i folkehelsearbeid.
 • kunne utforme, implementere og operasjonalisere tiltak i samarbeid med brukere.
 • kunne identifisere og problematisere ulike etiske spørsmål i folkehelsearbeid.

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

studiets oppbygning
Studiets oppbygning

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap

erfaringer
Erfaringer
 • Våre beskrevne mål er generelle og enkle, men:
  • ga oss et verktøy for å samle oss om hva vi ville med masteren – en nøkkel
  • ikke lang tid å jobbe fram målene
  • gitt refleksjon over helhet i studiet og hvor i løpet studentene skal tilegne seg ulik kunnskap og ferdigheter – vi kan lettere forsvare de enkelte komponentene
 • Viktig med veiledning i bruk av verktøyet/en innføring i tankemåten
 • Målene er godt synlig gjennom dokumenter for studentene
  • få kommentarer fra studentene på målene. Hvorfor?
 • 2 ½ år etter oppstart er vi klare for en gjennomgang av kompetansemålene og av innhold av emner

Velokmmen til master i folkehelsevitenskap