1 / 38

zlinskedumy.cz

VY_32_INOVACE_38_13. www.zlinskedumy.cz. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I. KLASICISMUS, POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II. - CÍLE KAPITOLY. CÍLE KAPITOLY o svěžíte si stručnou historii klasicismu a počátků železných konstrukcí seznámíte se, se základy navrhování železných konstrukcí.

latif
Download Presentation

zlinskedumy.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_38_13 www.zlinskedumy.cz

 2. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.KLASICISMUS, POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II. - CÍLE KAPITOLY • CÍLE KAPITOLY • osvěžíte si stručnou historii klasicismu a počátků železných konstrukcí • seznámíte se, se základy navrhování železných konstrukcí

 3. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.KLASICISMUS, POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY • Eiffelova věž (francouzskyLa Tour Eiffel /tuʀɛfɛl/) je ocelovávěž v Paříži, v současnosti nejznámější pařížská dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930, kdy byl dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou světa. Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.

 4. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.KLASICISMUS, POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.KLÍČOVÁ SLOVA A ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte jednu vyučovací hodinu KLÍČOVÁ SLOVA ocelové konstrukce

 5. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Eiffelova věž (francouzskyLa Tour Eiffel /tuʀɛfɛl/) je ocelovávěž v Paříži, v současnosti nejznámější pařížská dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930, kdy byl dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou světa. Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi

 6. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Eiffelova věž byla postavena u příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce 1889 v Paříži konala, a měla zde původně stát jen 20 let do roku 1909. Ovšem kvůli svému významu coby meteorologická stanice a později i televizní a rozhlasový vysílač byla zachována.

 7. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Eiffelova věž byla postavena u příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce 1889 v Paříži konala, a měla zde původně stát jen 20 let do roku 1909. Ovšem kvůli svému významu coby meteorologická stanice a později i televizní a rozhlasový vysílač byla zachována.

 8. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Pařížané tuto stavbu nejprve nenáviděli a označovali ji jako trn v oku (spisovatel Guy de Maupassant pravidelně navštěvoval v ní umístěnou restauraci s tím, že je jediným místem v Paříži, odkud se na věž nemusí dívat). Mezi kritiky stavby patřili také ÉmileZola nebo Alexander Dumas.

 9. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY V současnosti je věž významným turistickým cílem, na nějž jsou Pařížané hrdí a který ročně navštíví 6,5 milionů lidí (2005) z celého světa..

 10. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Věž má tři plošiny, první je ve výšce 57 metrů, druhá ve výšce 115 metrů a třetí ve výšce 276 metrů. Třemi nohami věže jezdí lanovky do prvního a druhého patra, ve čtvrté noze jsou schodiště pro pěší[zdroj?]. Z druhého patra pak vedou výtahy do třetího patra. .

 11. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Maximálníoscilace vrcholu i při velmi silném větru je 12 centimetrů, výška může vlivem teplot (tepelná roztažnost) kolísat až o 18 centimetrů. Při optimální viditelnosti lze z vrcholu dohlédnout až do vzdálenosti 67 kilometrů.

 12. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Nejnápadněji se klasicismus projevoval v architektuře, kde navázal na renesanční architekturu A. Palladia. Velký vliv měly "Dějiny starověkého umění" J. J. Winckelmanna z roku 1764, který starověké umění roztřídil a teoreticky popsal.

 13. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.POČÁTKY ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ II.CÍLE KAPITOLY Pod věží se nachází busta A. G. Eiffela, kterou sem v roce 1923umístil Antoine Bourdelle jako ocenění jeho práce. Pod balkonem první plošiny se nachází nápis složený ze 72 jmen vědců. Věž byla předlohou mnoha imitací, například i pro Petřínskou rozhlednu.

 14. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I. PLÁN - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ První plány stavby byly zahájeny už v roce 1884. Stavba probíhala v letech 1887 až 1889 jako vstupní brána na Světové výstavě 1889, jako symbol oslav 100 let od Francouzské revoluce.

 15. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ Věž stojí na čtvercovém pozemku o délce strany 125 m. Je 324 m vysoká. Leží v nadmořské výšce 33 m nad mořem.

 16. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 17. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 18. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 19. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 20. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 21. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 22. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 23. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 24. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.ROZESTAVĚNÁ - EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 25. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.- IFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 26. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 27. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 28. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.EIFFELOVA VĚŽ - PAŘÍŽ

 29. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA V PRAZE Petřínská rozhledna je s výškou přes 63,5 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n.m. v zahradě U rozhledny na temeni kopce Petřín na Malé Straně v městské části Praha 1.

 30. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA - PRAHA

 31. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA - PRAHA

 32. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA - PRAHA

 33. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA - PRAHA

 34. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA - PRAHA

 35. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.SAMOSTATNÝ ÚKOL • SAMOSTATNÝ ÚKOL • Nakreslete schematicky Eiffelovu věž • Nakreslete schematicky Petřínskou rozhlednu

 36. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.SHRNUTÍ KAPITOLY • SHRNUTÍ KAPITOLY • osvěžili jste si stručnou historii a současnost Eiffelovy věže • seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami

 37. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.KRESBY A FOTOGRAFIE • KRESBY A FOTOGRAFIE: • fotografie z volně přístupných zdrojů internetu • http://en.wikipedie.org , • http://fr.wikipedie.org , • http://de.wikipedie.org , • http://chestofbook.com , • http://romanes.com , • http://architektur.relig.free.fr ,

 38. ARCHITEKTURA 19. STOLETÍ I.KRESBY A FOTOGRAFIE KRESBY A FOTOGRAFIE: www.pbase.com, www.eupedia.com, www.tesoridiroma.net, www.digifotomag.cz, www.romeartlover.it, www.hrady.cz

More Related