demokratireformen i den norske kirke n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Demokratireformen i Den norske kirke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Demokratireformen i Den norske kirke - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Demokratireformen i Den norske kirke. Hæ??. Demokratireformen. Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken. Kirkens medlemmer skal være med å bestemme i sin egen kirke. De som er døpt i Den norske kirke er medlemmer. Stat - kirke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demokratireformen i Den norske kirke' - latham


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demokratireformen
Demokratireformen

Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken.

Kirkens medlemmer skal være med å bestemme i sin egen kirke.

De som er døpt i Den norske kirke er medlemmer.

stat kirke
Stat - kirke

Omtrent 3,8 millioner nordmenn er medlem i Den norske kirke.

Omtrent 3,1 millioner har stemmerett ved Kirkevalget.

noen tall
Noen tall
 • 16318 kandidater stiller til valg i 1282 menigheter
 • 260 kandidater stiller til valg til 11 bispedømmeråd
 • 20% av kandidatene er mellom

18 og 30 år

politisk forlik
Politisk forlik

Kirkevalget 2009 er knyttet til det politiske forliket i Stortinget som ble inngått 10.april 2008 om statens forhold til Den norske kirke.

demokratireformen skal f re til
Demokratireformen skal føre til
 • overføring av større myndighet fra staten til kirkelige valgte organer
 • mer innflytelse til medlemmene i Den norske kirke
kirkevalg samtidig med offentlig valg
Kirkevalg samtidig med offentlig valg
 • Demokratiseringen innebærer at vi får

- ”reelle valgmuligheter,

- økt bruk av direkte valg

- og kirkevalg samtidig med offentlig

valg”.

sitat fra St.meld.nr.17 (2007-2008), s.67

hva skal velges
Hva skal velges?
 • medlemmer til menighetsråd
 • medlemmer til bispedømmeråd / Kirkemøtet
hvem bestemmer hvor
Hvem bestemmer hvor?
 • Menighetsrådet bestemmer hva som skjer lokalt
 • Bispedømmerådet / Kirkemøtet bestemmer hva som skjer regionalt / nasjonalt
 • Kirkemøtet består av medlemmer i bispedømmerådene (11 råd i Norge) pluss noen til
hva er nytt
Hva er nytt?
 • Alle som fyller 15 år i 2009 og som er døpt i Den norske kirke kan stemme
 • Valgdagen er samtidig med Stortingsvalget, 13. og 14. september.
 • Menighetsrådet velges denne gangen for to år, ikke fire som er vanlig
hva bestemmer menighetsr det
Hva bestemmer menighetsrådet?

- hvordan gudstjenestene skal være

 • hvilke tilbud barn og unge kan få
 • konfirmantopplegg
 • hvilke tilbud andre aldersgrupper i menigheten kan få
 • hvilke diakonale tilbud menigheten kan få
 • oppfølging av frivillige medarbeidere
 • uttaler seg ved ansettelser
 • uttaler seg ved endringer i kirkerom og kirkegård
hva bestemmer bisped mmer det
Hva bestemmer bispedømmerådet?
 • Bispedømmerådet har ansvar for blant annet:
 • tilsetting av prester
 • vedta strategier og planer
 • økonomi
hva bestemmer kirkem tet
Hva bestemmer Kirkemøtet?
 • Kirkemøtet kan ses på som kirkas storting.

Alle bispedømmeråd er representert pluss noen til.

 • Kirkemøtet bestemmer saker på nasjonalt plan, hva kirka mener om ulike spørsmål.

f.eks. Vedtar plan for trosopplæring, konfirmasjon, gudstjeneste og diakoni

hvordan kan man stemme
Hvordan kan man stemme?
 • Medlemmene i Den norske kirke som kan stemme vil få valgkort i postkassa med informasjon om hvor og når de kan stemme