tanyafejleszt si program 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanyafejlesztési Program 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanyafejlesztési Program 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Tanyafejlesztési Program 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

Tanyafejlesztési Program 2012. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, az MNVH főtitkára. Amiről szó lesz…. A NAKVI feladatairól Tanyafejlesztési program 2011 Tanyafejlesztési program monitoring I. és II. fázis Tanyafejlesztési program 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tanyafejlesztési Program 2012' - lassie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tanyafejleszt si program 2012

Tanyafejlesztési Program2012

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

főigazgató, az MNVH főtitkára

amir l sz lesz
Amiről szó lesz…
 • A NAKVI feladatairól
 • Tanyafejlesztési program 2011
 • Tanyafejlesztési program monitoring I. és II. fázis
 • Tanyafejlesztési program 2012
a nemzeti agr rszaktan csad si k pz si s vid kfejleszt si int zet feladatair l
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatairól
a nemzeti agr rszaktan csad si k pz si s vid kfejleszt si int zet feladatai 1
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 1.
 • Korábbi néven:VM VKSZI
 • Közreműködik az Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban.
 • Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában.
 • Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára módszertani központi szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar Tanyákért Programirodát.
 • Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában.
 • A képzés és szakképzés területén: OKJ-s képzéseket szervez, összeállít szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás
a nemzeti agr rszaktan csad si k pz si s vid kfejleszt si int zet feladatai 2
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 2.
 • Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat: Tanya program, VM tudományos lapok kiadása, OSZB, 2007-13 EMVA monitoring.
 • És kiemelt feladata lesz az Európai Unió 2014-20 évekre szóló új, agrár- és vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koorinációja, menedzselése.
tanyafejleszt si program 20111
Tanyafejlesztési Program 2011

Pályázati célok, nyertes pályázatok:

 • Célterület: Települési és térségi fejlesztések

70 darab nyertes, 713.241.545,- Ft támogatási összeg

 • Célterület: Tanyagazdaságok fejlesztése

131 darab nyertes, 216.758.451,- Ft támogatási összeg

Összesen : 201 pályázat, 929.999.996,- Ft támogatási összeg

tanyafejleszt si program 20112
Tanyafejlesztési Program 2011

Pályázati célok, nyertes pályázatok:

 • Célterület: Települési és térségi fejlesztések

70 darab nyertes, 713.241.545,- Ft támogatási összeg

 • Célterület: Tanyagazdaságok fejlesztése

131 darab nyertes, 216.758.451,- Ft támogatási összeg

Összesen : 201 pályázat, 929.999.996,- Ft támogatási összeg

a 2011 vi program tapasztalatai
A 2011. évi Program tapasztalatai
 • Benyújtó: önkormányzat helyett polgármesteri hivatal!
 • Tömeges szerződésmódosítások, okai:
  • államháztartási törvény módosításából eredő adatmódosítások (bankszámlaszám, adószám)
  • műszaki tartalom változás (gyakran az árajánlati kötöttségek megszűnéséből eredően)
  • határidő módosítás
 • Bejelentési kötelezettségek elmulasztása (nem azt, nem attól, nem annyiért veszik meg)
 • Gyakori hiánypótlás elszámoláskor (nem a felhívásnak, hatósági szerződésnek megfelelő)
prominencia interj k s k rd ves felm r s eredm nyei a tanyafejleszt si p ly zatr l
Prominencia interjúk és kérdőíves felmérés eredményei a Tanyafejlesztési Pályázatról
 • A NAKVI megbízásából az MTA KRTK RKI végzi a program monitoringját.
 • Alapvető elemei:
  • témával foglalkozó szakértők megkérdezése
  • nyertes pályázókkal kérdőív készítése
 • Az interjúk tematikája:

A pályázat feltételeinek és lehetséges hatásainak értékelése.

 • A kérdőív tematikája:

1. a pályázóra vonatkozó általános kérdések

2. a pályázat megítélésére és az ezzel kapcsolatos javaslatokra vonatkozó kérdések

3. a fejlesztés megvalósulására vonatkozó kérdések

4. általános - a tanyákat, tanyavilágot érintő - kérdések

 • Válaszadók:
  • 70 db települési-térségi nyertes pályázó közül 37 db
  • A 131 egyéni nyertes gazdálkodó közül 57-en töltötték ki a kérdőívet.
a tanyafejleszt si program p ly zat nak meg t l se
A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM PÁLYÁZATÁNAK MEGÍTÉLÉSE
 • A Tanyafejlesztési Programhoz kapcsolódó pályázat a hazai vidékfejlesztés mérföldköve.
 • A pályázatnak sikerült elérnie a megjelölt célcsoportokat.
 • A többség szerint a feltételek reálisak és teljesíthetőek voltak.
 • A pályázatot, valamint annak lebonyolítását, menetét alapvetően minden kérdezett nagyon jónak ítélte.
 • A többség szerint könnyen beadható pályázati űrlap és beadási rendszer jött létre.
lebonyol t shoz kapcsol d v lem nyek s javaslatok
Lebonyolításhoz kapcsolódó vélemények és javaslatok
 • A térségi fejlesztések esetében is erősíteni kell a gazdálkodókkal való együttműködést.
 • Az előfinanszírozás nehézségei és az önerő hiánya miatt, mind az egyéni gazdálkodók, mind a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatok megsegítésére banki-hitelezői konstrukciókat kellene kidolgozni a pályázat mellé.
 • A leendő pályázati kiírásokban meg kellene oldani saját munka önerőként történő beszámítását.
 • A beadási és a végrehajtási határidőt növelése célszerű lenne. Bizonyos korábbi pályázati feltételeket rugalmasabbá kellene tenni pl.: állattartók lakcím bejelentése.
 • Teljes ellenőrzés és kötelező monitoring szükséges a nyertes pályázatok esetében.
 • A pályázathoz kapcsolt forrásokat növelni kell, az egyes támogatási összegek nem elegendők az egyes célterületeken jelentkező igények kielégítésére.
 • Az adott térségi adottságoknak megfelelő célok támogatásának előnyben részesítése, az ad hoc jellegű fejlesztések kerülése.
 • A fejlesztések komplexitásának erősítése szükséges a jövőben.
a p ly zat lehets ges hat sai a szakemberek szerint
A pályázat lehetséges hatásai a szakemberek szerint
 • A tanyaprogram önmagában nem kezelheti a külterületek súlyos ökológiai-természeti, és társadalmi-gazdasági problémáit, de nagyon jó helyi kezdeményezésekre ad lehetőséget, amelyek legjobb gyakorlatokká válhatnak.
 • A források növelésével a program hatékonyan járulhat hozzá a szórványokhoz kötődő vidéki életforma megőrzéséhez, a tájgazdálkodás fellendítéséhez, az ökoszisztéma szolgáltatások népszerűvé válásához.
 • A pályázat összegződő hatása révén, a jövőben javulhat a hazai vidéki térségek népességmegőrző képessége és a lokális gazdaságok versenyképessége
slide23

A nyertes válaszadók által megjelöltlegfontosabb célterületek, amelyeket a térségi-települési pályázatok esetében leginkább támogatni kellene a jövőben (%-os megoszlásban) (a válaszadók egyszerre 3 célterületet jelölhettek be)

slide24

A nyertes tanyai gazdálkodók által fontosnak vélt célterületek, amelyeket a gazdálkodói pályázatok esetében leginkább támogatni kellene a jövőben (%-os megoszlásban) (a válaszadók egyszerre 3 célterületet jelölhettek be)

slide25
A tanyán élő lakosság hatékonyabb támogatásának lehetőségei a térségi települési válaszadók véleményének tükrében
k rd ves elemz s nk eredm nyei a c lter letekkel s a forr seloszt ssal kapcsolatosan
Kérdőíves elemzésünk eredményei a célterületekkel és a forráselosztással kapcsolatosan
 • érdemes újragondolni a különböző célterületekre beállított összegeket,
 • érdemes redukálni az önkormányzatokra eső források nagyságát, különösen a tanyai termékek piacra jutása célterület esetében,
 • a térségi, települési szinten új jogcímként lehetne megfogalmazni a „külterületi biztonság megteremtését”
 • új települési, térségi célként jelenhetne meg a gazdálkodók közvetett támogatása pl.: képzés és tanácsadás által,
 • külön specifikus célterületet kellene létrehozni a tanyagazdaságok információhoz juttatása céljából (Gazdanet-hez hasonlót).
a 201 2 vi tanyafejleszt si program
A 2012. évi Tanyafejlesztési Program
 • 62/2012. (VI.29.) VM rendelet
 • Vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozás

1. célterület: A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez

Keretösszeg: 1.040 millió Ft

Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 90 %-a

2. célterület: A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése , fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez

Keretösszeg: 400 millió Ft

Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 75 %-a

jdons gok i
Újdonságok I.
 • Kibővült településlista
 • 1. célterület:
  • Földutak karbantartásához, felújításához vontatott munkagépek beszerzése,
  • Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító fejlesztés,
  • Mobil egészségügyi vizsgálat szervezése,
  • Kimarad: vízminőségi vizsgálatok elvégzése az egészséges ivóvízzel történő ellátás érdekében!
  • 2. célterület:
  • Szaporítóanyag vásárlás,
  • Tanyagazdaságok energetikai megújítása,
  • Közbiztonság javítását célzó, kis értékű eszközök beszerzése
jdons gok i i
Újdonságok II.
 • Pályázat benyújtására jogosult:
  • Tanyai piacszövetkezetekkel bővült (tanyai termékek piacra jutásának elősegítése),
  • Tanyagazdák esetében a tanya az állandó lakcím 2012. január 1-jét megelőzően,
  • A tanya a saját, vagy házastársa vagy testvére vagy egyenes ági leszármazottja vagy egyenes ági felmenője vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van
 • MVH-nál történt nyilvántartásba vételt (MVH regisztrációs szám) igazolni kell
 • Mezőgazdasági bevétel: beleszámítanak a támogatások!
  • Pályázat benyújtása: 3 példányban!
jdons gok i ii
Újdonságok III.
 • Plusz pont: 2011-ben beadott pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban
 • Igényeltnél alacsonyabb támogatás megítélése esetén a pályázati tartalom arányosan csökkenthető
 • Megítélt támogatási összeg 10%-a erejéig a fejlesztés előkészítésének költségei elszámolhatók
 • Szerződésmódosítás:
  • 1 alkalommal, miniszter előzetes jóváhagyásával
  • Fejlesztés teljes megvalósulását megelőző 60 napig jelenthető be
  • Előleg igénybevétele esetén: előlegnek a pályázó számlájára történő megérkezése előtt
p ly zat beny jt sa
Pályázat benyújtása
 • Elektronikusan: www.nakvi.hu honlapon elérhető adatlapon

ÉS

 • Postai úton:
  • Kinyomtatott adatlap 3 eredeti példányban, (cégszerű) aláírással ellátva
  • Mellékletek: 1 eredeti, 2 másolati példány

Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Képzési és Szaktanácsadási Intézet

1223 Budapest, Park utca 2.

hat rid k i
Határidők I.
 • Pályázat benyújtása:
  • Elektronikus adatlap véglegesítése: 2012. július 9. és augusztus 31. között
  • Postai feladás: 5 naptári napon belül (2012. szeptember 5.)
 • Hiánypótlás: 1 alkalommal, pályázat beérkezését követő 15 naptári napon belül, 10 napos határidővel
 • Pályázatok elbírálása: 2012. október 31.
hat rid k ii
Határidők II.
 • Hatósági szerződés megkötése: támogatási döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül
 • Fejlesztés megkezdése: támogatási döntés kézhezvételének napjától
 • Fejlesztés befejezésének határideje: 2013. április 30.
 • Elszámolás: befejezést követő 15 napon belül
 • Ellenőrzés: 2013. december 31-ig