Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nu: 160.000 Wajongers Kosten: € 2 miljard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nu: 160.000 Wajongers Kosten: € 2 miljard

Nu: 160.000 Wajongers Kosten: € 2 miljard

74 Views Download Presentation
Download Presentation

Nu: 160.000 Wajongers Kosten: € 2 miljard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nu: 160.000 Wajongers Kosten: € 2 miljard In 2020: 500.000 Wajongers Kosten: € 5 miljard OPLOSSING MEER WAJONGERS AAN HET WERK!

  2. Vacatures nemen toe Werkeloosheid neemt af Gevolg… Toenemende krapte op de arbeidsmarkt! OPLOSSING MEER WAJONGERS AAN HET WERK!

  3. Bedrijven: • Weten niet waar ze Wajongers kunnen werven. • Weten niet waar Wajongers in de organisatie geplaatst kunnen worden. • Kennen de regels en vele voordelen niet. OPLOSSING SCHAKEL WAJOWERVING IN!

  4. Wajowerving • Inventariseert uw organisatie op mogelijkheden • Geeft advies over de inzet van Wajongers • Zoekt een geschikte Wajonger voor uw organisatie • Houdt contact met bedrijven over ontwikkelingen van Wajongers

  5. Voordelen voor werkgevers • Lagere loonkosten • Diverse subsidies te verkrijgen • Gratis deskundige begeleiding van jobcoach • Kostenloze proeftijd van 3 maanden • Wajongers zijn flexibel inzetbaar • Maatschappelijk verantwoord ondernemend gezicht • Eenvoudiger werk uit handen van huidig personeel • Reguliere krachten bezig met alleen hun kerntaken • En nog meer…

  6. Resultaat Vacatures worden ingevuld; • Krapte op arbeidsmarkt neemt af • Werkdruk wordt verlaagd • Productiviteit wordt verhoogd Wajongers gaan aan het werk; • Kosten aan uitkeringen nemen af • Wajongers kunnen zich ontwikkelen

  7. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Vraag het Wajowerving Wajowerving.loggy.nl