karel iv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karel IV. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karel IV.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Karel IV. - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Karel IV. Otec vlasti. Martina Šestauberová 2.C. Dětství a mládí. Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav Otec jej poslal na francouzský královský dvůr, kde přijal při biřmování jméno Karel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Karel IV.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karel iv

Karel IV.

Otec vlasti

Martina Šestauberová

2.C

d tstv a ml d
Dětství a mládí
 • Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav
 • Otec jej poslal na francouzský královský dvůr, kde přijal při biřmování jméno Karel
 • V Paříži se mu dostalo rozsáhlého vzdělání hlavně ve znalosti jazyků
 • Od roku 1334 vykonával úřad markraběte moravského
slide3
V roce 1344 se významně podílel na založení pražského arcibiskupství
 • V roce 1346 byl Karel zvolen

římským králem a po smrti

svého otce Jana

Lucemburského se stal i králem českým

 • K této příležitosti dal zhotovit novou královskou svatováclavskou korunu, později se podílel i na formulování korunovačního řádu
slide5
V roce 1348 založil v Praze vysoké učení, nejstarší univerzitu na sever od Alp – Karlova univerzita
 • Je tvořena 17 fakultami sídlících především v Praze, dvě sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni.
 • Celkem zde studuje přes 47

tisíc studentů

Pečeť univerzity

slide6
Jako český král stál u zrodu Nového Města pražského
 • Nachází se zde Národní divadlo, Národní muzeum a Novoměstská radnice
slide7
Nechal vybudovat Karlův most
 • Nejstarší stojící most přes řeku Vltavu 

v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice

 • Původně gotická stavba spojující pravý břeh Vltavy s levým v centru Prahy.
slide8
Brzy poté založil Karel IV. hrad Karlštejn s unikátní kaplí svatého Kříže
 • Ten byl určený jako místo uložení říšských korunovačních klenotů
 • Dříve nazýván také Karlův Týn
 • V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku
kaple svat ho k e
Kaple svatého Kříže
 • 127 deskových obrazů světců a světic
 • Dokončena a vysvěcena roku 1365
 • Na výzdobě se podílel dvorní malíř Mistr Theodorik
slide10
Karel IV. zanechal po sobě několik spisů, mezi nejznámější patří autobiografie Vita Caroli
 • Dílo zachycuje zážitky z mládí, kdy žil v cizině a počátky pobytu v Čechách do roku 1340
 • Prolínají se zde osobní prožitky s císařovým veřejným působením,

značný prostor

zabírají

náboženské

a morální úvahy

slide11
Koncem roku 1356 byla dovršena

jednání o Zlaté bule Karla IV.

=středověká listina obvykle opatřená zlatou pečetí

 • Karel se energicky věnoval

vladařským povinnostem jak

v říši, tak v Čechách a své

diplomatické schopnosti projevoval státnickými rozhodnutími a taktickými koalicemi, spíše než silou a řečí zbraní

 • Karel IV. rozšířil teritorium českého státu. Získal Dolní Lužici, Svídnicko, Bavorsko
c sa svat e msk
Císař Svaté říše římské
 • Roku 1355 se vydává do Říma
 • Na Boží hod velikonoční je korunován na císaře společně se svou manželkou Annou Svídnickou
 • Stává se nejmocnějším mužem tehdejšího

známého světa

braniborsk expanze
Braniborská expanze
 • Roku 1371 spor s markrabětem Otou Braniborským
 • Získání Braniborska pro Lucemburky

Znakmarkrabství braniborského

slide15
V pohřební řeči v prosinci roku 1378 byl Karel IV. nazván Otcem vlasti
 • Již současníci si byli vědomi jeho neobyčejného významu pro České království, které prožívalo za Karlovy vlády všestranný rozvoj hospodářský, kulturní i umělecký.
z sluhy karla iv
Zásluhy Karla IV.
 • Praha se stala politickým sídlem
 • Založil novou státní instituci
 • Svým vladařským uměním dovedl hospodářství českých zemí k prosperitě
 • Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy
slide17

Zdroje

 • www.wikipedie.cz
 • www.panovnici.cz
 • Karel IV.- František Kavka
 • www.google.com

Děkuji vám za pozornost