forebygging av urinveisinfeksjoner
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forebygging av urinveisinfeksjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Forebygging av urinveisinfeksjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Forebygging av urinveisinfeksjoner. Børre Johnsen Seksjon for smittevern Nordlandssykehuset HF. Urinveisinfeksjoner. Forekommer hyppigst av alle sykehusinfeksjoner (35-40\%) Mellom 3-4\% av alle sykehus-pasienter får UVI Liggetid forlenges med 1-5 døgn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forebygging av urinveisinfeksjoner' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forebygging av urinveisinfeksjoner
Forebygging av urinveisinfeksjoner

Børre Johnsen

Seksjon for smittevern

Nordlandssykehuset HF

urinveisinfeksjoner
Urinveisinfeksjoner
 • Forekommer hyppigst av alle sykehusinfeksjoner (35-40%)
 • Mellom 3-4% av alle sykehus-pasienter får UVI
 • Liggetid forlenges med 1-5 døgn
 • >80% av nosokomiale UVI oppstår etter bruk av instrumenter i urinveiene, særlig etter kateterisering
urinveisinfeksjoner 2
Urinveisinfeksjoner (2)
 • Kateterisering er en vanlig prosedyre i somatiske sykehus
 • Ca. 10% av alle innlagte pasienter får innlagt kateter
 • UVI som oppstår under kateterbruk har gjerne et godartet, asymptomatisk forløp hos ellers friske personer
 • I 20-30% av tilfellene kan det opptre symptomgivende infeksjoner
urinveisinfeksjoner 3
Urinveisinfeksjoner (3)
 • Infeksjonene kan spre seg i urinveiene , til prostata og bitestikler og til øvre urinveier
 • Kan føre til bakteriemi og sepsis
 • Er alvorlige komplikasjoner med betydelig dødelighet
 • 1-4% av UVI-pas utvikler bakteriemi, og mellom 10-30% av disse dør
 • Økt fare for UVI med graden av underliggende sykdom og alder
hvordan urinveiene infiseres
Hvordan urinveiene infiseres
 • Normalt sterile
 • Unntatt uretras ytre del
 • Kateterisering bryter kroppens normale forsvarsmekanisme
 • Ballongen på kateteret hindrer komplett tømming av blæren
 • Residualurin gjør at mikrobene får gode vekstforhold
 • Mikroorganismene kommer vanligvis inn som en oppadstigende infeksjon
hvordan urinveiene infiseres 2
Hvordan urinveiene infiseres(2)
 • Mikrober i perineum kan spre seg til urinrøret
 • Som regel mikrober fra pasientens egen tarm eller hudflora, men kan være overført fra omgivelsene via forurenset utstyr eller hender
 • Hematogen/lymfogen spredning av mikrober til urinveiene er sjelden
hvordan urinveiene infiseres 3
Hvordan urinveiene infiseres(3)
 • Mange forskjellige typer mikrober forekommer
 • Tegn på at instrumenteringen og nedsatt vertsforsvar er viktigere i utviklingen av denne type UVI enn bakterienes virulens
 • E.coli dominerer (ca. 50%)
 • Proteus, Klebsiella, Pseudomonas og Enterobacter-arter er også vanlige
hvordan urinveiene infiseres 4
Hvordan urinveiene infiseres(4)
 • Gram negative staver er også vanlige
 • Gram positive mikrober (enterokokker, gule staph. koagulase neg. staph) og Candida forekommer også
 • Ofte funn av blandingsflora
 • Ofte mer resistente mikrober
 • Viktig med bakt.us og resistens-bestemmelse
hvordan urinveiene infiseres 5
Hvordan urinveiene infiseres(5)
 • Mikrobene ved kateterassosiert UVI kan komme inn gjennom kateterlumen (intraluminalt) eller langs kateterets ytre overflate eller mellom kateteret og uretralveggen (transuretralt)
 • Personer med anatomiske eller funksjonelle forandringer i urinveiene har større tilbøyelighet til å få UVI enn de som har normale urinveier
hvordan urinveiene infiseres 7
Hvordan urinveiene infiseres (7)
 • Insettingstidspunkt, stell og fjerningstidspunkt for kateter bør alltid dokumenteres
 • Pas med UVI som skal gjennomgå operative inngrep i urinveiene bør behandles med antibakterielle midler før opr.
 • Instrumenter, katetre, drenasje-systemer, skop og oppløsninger skal være sterile
 • Aseptisk teknikk skal brukes
 • Lukkede drenasjesystem
hvordan urinveiene infiseres 8
Hvordan urinveiene infiseres(8)
 • Opprettholdelsen av et sterilt lukket drenasjesystem er den viktigste forutsetningen for å unngå UVI
 • Selv med et lukket sterilt system vil de aller fleste pas med permanent blærekateter utvikle UVI i løpet av 20-30 dager
 • Inneliggende katetre skiftes bare når det er tegn på obstruksjon
vanlige symptomer
Vanlige symptomer:
 • Feber
 • Hyppig vannlating
 • Smerter ved vannlating
 • Smerter over symfysen
 • Sterk trang til vannlating

Eldre kan ofte ha UVI uten smerte eller feber

* Viktig å observere urinens lukt og farge. Sterk lukt og/eller grumsete urin er ikke alene et sikkert tegn på UVI

innleggelse av kateter
Innleggelse av kateter
 • Utføres bare av kvalifisert personale
 • Så tynt kateter som mulig
 • Aseptisk ”no touch” teknikk
 • Ren arbeidsfrakk/sterile hansker
 • Sterilt utstyr
 • Vask med (desinfeksjonsmiddel/NaCl)??
 • Bruk tupfer/kompress en gang!
 • Sterilt glidemiddel
definisjoner
Definisjoner
 • RIK

Ren Intermitterende Kateterisering

Når terapien utføres av pasient/bruker

 • SIK

Steril Intermitterende

Kateterisering

Når terapien utføres av helsepersonell

fordeler
Fordeler
 • Mer behagelig/naturlig
 • Færre infeksjoner
 • Færre skader
 • Mindre fare for stricturer
 • Mindre sjanse for blæresteiner
valg av drenasjesystem
Valg av drenasjesystem
 • Sterilt, kontinuerlig lukket
 • Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran
 • Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose
 • Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen
hovedpunkter urinkateter
Hovedpunkter – urinkateter
 • Innleggelse av kateter gjøres av utdannet personale
 • Kateter skal kun brukes når det er nødvendig
 • Håndhygiene
 • Aseptisk teknikk/sterilt utstyr
 • Feste kateteret ordentlig
 • Lukket steril drenasje
 • Prøver skal tas aseptisk
 • Uhindret urinstrøm
valg av drenasjesystem1
Valg av drenasjesystem
 • Sterilt, kontinuerlig lukket
 • Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran
 • Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose
 • Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen
forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak
 • God underlivshygiene
 • Rikelig drikke
 • Surgjøring av urinen sitrusholdige drikker/vitamin C
 • Metenamin (Hiprex) til pasienter som har hatt gjentatte UVI’er. Infeksjonen må være behandlet. Virker ved at stoffet spaltes til formaldehyd.
forebyggende tiltak1
Forebyggende tiltak
 • Gi C-vitamin samtidig med Hiprex for å få et surt miljø
 • Hvis urinen inneholder urinstoffspaltende bakterier som bl.a. Proteus og Pseudomonas aeruginosa (motvirker surgjøring av urin)

vil effekten av Metenamin hemmes

 • Metenamin skal ikke gis ved bruk av kateter
forebyggende tiltak2
Forebyggende tiltak
 • Østrogen til kvinner som etter menopausen har gjentatte UVI?
 • Tranebærsaft?
 • Hos eldre: - hjelp til gode toalettrutiner. Ofte skifting hos inkontinente
ad