jap n szerepe a vil ggazdas gban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Japán szerepe a világgazdaságban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Japán szerepe a világgazdaságban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Japán szerepe a világgazdaságban - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Japán szerepe a világgazdaságban. Természeti-társadalmi adottságok. területe : 377 835 km ² ( 30%-a lakható - ebből 15% meg-művelhető, 70%-a erdővel borított hegyvidék) lakosság : 127,3 millió fő (2012) népességcsökkenés: -0,07%, a társadalom öregedése népsűrűség : 330 fő/ km ² →

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Japán szerepe a világgazdaságban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
term szeti t rsadalmi adotts gok
Természeti-társadalmi adottságok
 • területe: 377 835 km² (30%-a lakható - ebből 15% meg-művelhető, 70%-a erdővel borított hegyvidék)
 • lakosság: 127,3 millió fő (2012)

népességcsökkenés: -0,07%, a társadalom öregedése

 • népsűrűség: 330 fő/ km² →

helyhiány: különleges megol-

dások az élet minden területén

(építkezés, intenzív rizster-

mesztés, polderek)

term szeti t rsadalmi adotts gok1
Természeti-társadalmi adottságok
 • etnikai összetétel: 98,5%-ban japán, 0,5% koreai, 0,4% kínai, ainu kisebbség → pol-i stabilitás
 • gyakori természeti katasztrófák: takarékosság, újrakez-dés képessége
 • természeti erőforrásokban szegény: kevés szén, gáz és olaj nincs → függ a behozataltól
 • ennek ellenére:

- a japán GDP (vásárlóerő-paritáson): 4 389 Mrd USD

(2011) (USA, Kína és India után a 4.)

- az egy főre jutó GDP: 34 300 USD (2011)

- a reál GDP éves növekedése: -0,5% (2011)

term szeti t rsadalmi adotts gok2
Természeti-társadalmi adottságok

Vallás

 • hagyományos vallás: a sintoizmus (panteista jellegű, a ri-tuálék nagy szerepe)
 • kínai-koreai közvetítéssel a VI. században: buddhizmus
 • a XVI. században: kereszténység, de nem terjedt el igazán

Etika

 • a társadalom működésének hátterében: konfuciánus etika (ősök, fejebbvalók tisztelete, hierarchia elfogadása)
 • kollektivizmus
 • konszenzus keresése, a harmónia fenntartása
n h ny adat cia world factbook
Néhány adatCIA World Factbook
 • munkanélküliségi ráta: 4,8% (2011)
 • inflációs ráta: 0,4% (2011)
 • devizatartalékok: 1 ezer Mrd USD (2010)
t rt nelmi h tt r
Történelmi háttér
 • a külvilágtól való elzárkózás hosszú időszaka
 • 1854-től külföldi nyomásra nyitás

a Meiji restauráció időszaka (1868-1912)

 • felülről végrehajtott modernizáció - számos gazdasági, társadalmi és katonai reform

- 1868: eltörlik a sógunátust

- új alkotmány

- új közigazgatási rendszer, bankrendszer

- a tulajdonosi rendszer átalakítása

- oktatási reform

- gyors iparosítás, külföldi technikai vívmányok átvétele

t rt nelmi h tt r1
Történelmi háttér

- a hadsereg modernizálása, expanzionista politika:

1890: Tajvan (Formosa) - Kínától

1905: Dél-Szahalin, Pescadores-szigetek - Oroszországtól

1910: Korea – Kínától

1932: Mandzsúria

1937: támadás Kína ellen

 • a gyarmatokról: mezőgazdasági termék-, nyersanyag- és munkaerőimport

de: infrastruktúrafejlesztés, oktatási reformok, korszerű feldolgozóipar

az amerikai megsz ll s id szaka 1945 1955
Az amerikai megszállás időszaka (1945-1955)
 • háborús veszteségek → gazdasági válság (éhínség, mun-kanélküliség, hiperinfláció)
 • gazdasági és politikai reformok

- politikai: új alkotmány (1946), amerikai mintára

- gazdasági: a zaibatsu-k feloszlatása

agrárreform

Dodge-terv az infláció megfékezésére

- társadalmi: a szakszervezetek újraszervezése

De: 1949-ig az amerikaiak célja alapvetően az, hogy Japán

gazd-i nagyhatalommá válását megakadályozzák

(utána: a legfőbb kelet-ázsiai szövetséges)

a jap n csoda 1955 1973
A „japán csoda” (1955-1973)
 • 10%-os gazdasági növekedési ráta
 • tartósan alacsony munkanélküliségi ráta (2% körüli)
 • modern technológiák importja
 • fokozatos külkereskedelmi liberalizáció
 • a nemzetközi tőkeáramlás folyamatos liberalizációja (1964: OECD-tagság)
 • a japán vállalatok versenyképessége erősödik
 • a külföldiek beruházásainak liberalizálása, de inkább japán befektetések külföldön
a jap n csoda 1955 19731
A „japán csoda” (1955-1973)

Eredmény

• gazdasági függetlenedés

• az ország iparszerkezete átalakul (munkaerőintenzív ipar-

ágak helyett tőkeintenzív iparágak megjelenése → új ter-

mékek)

• a devizatartalékok felhalmozódása

• 1971, a Bretton Woods-i pügyi rsz összeomlása → a jen

erősödése a dollárral szemben

a jap n csoda 1955 73
A „japán csoda”1955-73

A növekedés tényezői

 • az USA támogatása (a jen tudatosan alulértékelt, 1USD= 360 japán jen)
 • politikai stabilitás – Liberális Demokrata Párt (1955-1993: egypárti kormányzás!)
 • magas beruházási ráta (1964-es tokiói olimpia)
 • képzett és viszonylag olcsó munkaerő
 • a lakosság áldozatvállalása
jap n s a k t olajv ls g 1973 1979
Japán és a két olajválság (1973, 1979)

Japán energiaszükségleteinek 90%-át importból fedezi →

gazdasági recesszió

Az első olajválság hatásai

 • magas infláció (26%)
 • mérsékelt gazdasági növekedés (5-6%)
 • energiatakarékossági programok bevezetése
 • az olajbeszerzések forrásainak diverzifikálása
 • technológia-intenzív területek fejlesztése

A második olajválság nem volt olyan drasztikus hatással a

japán gazdaságra. (1977-78: 180 jen = 1 USD)

nyolcvanas vek a nemzetk ziesed jap n
Nyolcvanas évek: a nemzetköziesedő Japán

• a folyó fizetési mérleg többlete → a japán bankok nemzetkö-

zi hitelezése bővül

• a japán vállalatok külföldi közvetlen beruházásai nőnek

- Ny-EU, USA: szolgáltatások, autóipar, elektronikai ipar

- DK-Ázsia: feldolgozóipar

A vállalatok külföldre telepítésének okai

 • a nyersanyagokhoz, energiaforrásokhoz való közelség
 • környezetszennyező tevékenységek kitelepítése
 • piacszerzés
 • a jen felértékelődése
 • a bérköltségek csökkentése
a nyolcvanas vek v ge a p nz gyi bubor k kipukkan sa
A nyolcvanas évek vége: a pénzügyi buborék kipukkanása
 • 1985,Plaza-egyezmény: megszünteti a kötött jen/dollár árfolyamot → a jen értéke megnövekedett

A pénzügyi buborék kialakulása

 • folyó fizetési mérleg-többlet → tőkefelesleg
 • az állampolgárok és a befektetők részvényeket és ingat-lant vásároltak

- spekulációs láz

- opimizmus (4-5%-os gazdasági növekedés)

- a kamatlábak csökkenése → a vállalatok és háztartások

hiteleket vesznek fel

a nyolcvanas vek v ge a p nz gyi bubor k kipukkan sa1
A nyolcvanas évek vége: a pénzügyi buborék kipukkanása
 • a realitástól elváló részvény és ingatlanárak
 • 1989-90: a kamatlábak emelkedése → mindenki el akar-ja adni a részvényeket és az ingatlanokat → túlkínálat: az árak esnek → a pénzügyi buborék kipukkan, válság
kilencvenes vek a stagn l jap n
Kilencvenes évek: a stagnáló Japán

1991-től: a pénzügyi válság átterjed a reálgazdaságra

 • a vállalatok vagyonának leértékelődése, a hiteleket nem tudják visszafizetni → csökkenő beruházások
 • a munkanélküliség emelkedése
 • a fogyasztás csökkenése
 • deflációs tendencia: a fogyasztói árak csökkennek (de a bérek is)
slide20
a fogyasztói árindex ala-kulása
 • a munkanélküliségi ráta
a jap n gazdas gi rendszer f pill rei
A japán gazdasági rendszer fő pillérei
 • oktatási rendszer
 • kutatás-fejlesztés
 • gazdaságirányítási rendszer
 • vállalati rendszer
 • vállalatvezetés és – szervezés
a jap n gazdas gi rendszer f pill rei1
A japán gazdasági rendszer fő pillérei

Oktatás

 • középpontjában: a lexikális tudás elsajátítása (magolás)
 • Versenyszellem

Kutatás-fejlesztés

 • a vállalatok növekvő szerepe (a kormányzat ösztönzésé-re)
 • elsősorban nem kutatás, hanem a létező találmányok to-vábbfejlesztése
a jap n gazdas gi rendszer f pill rei2
A japán gazdasági rendszer fő pillérei

A gazdaságirányítás rendszere

 • magántulajdon, de erős állami beavatkozás
 • ötéves tervekben meghatározott prioritások (Gazdaság-tervezési Tanács és Ügynökség) – az állam és a vállala-tok együttműködése
 • állami ellenőrzés a földforgalom, földhasználat felett
 • a mezőgazdaság megvédése a versenytől
a jap n gazdas gi rendszer f pill rei3
A japán gazdasági rendszer fő pillérei

A vállalati rendszer

 • zaibatsu-k (vállalatcsoportok) helyett keiretsu rendszer (= vállalatközi kapcsolatrendszer)
 • pl.: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Sanwa
 • lényege: a kereszttulajdonlás
 • nincs valódi verseny a belső piacon (a partner adott, vele egyeznek meg az árról)
 • „vas háromszög”: vállalati, párt és adminisztrációban lévő vezetők összefonódása
 • a szakszervezetek szerepe formális
a jap n gazdas gi rendszer f pill rei4
A japán gazdasági rendszer fő pillérei

Vállalatvezetés és -szervezés főbb jegyei

 • a munkaerő központi szerepe
 • életre szóló foglalkoztatás: lojalitás, összetartozás-tudat
 • hierarchia, életkor szerinti bérezés
 • minőség-ellenőrzés (TQM)
 • a vállalati döntések alapja: a konszenzus
 • hosszú távú fejlődés a prioritás (rövid-távú profit helyett)
 • a just-in-time rendszer bevezetése
k lkereskedelem
Külkereskedelem

Földrajzi megoszlás

 • export (2010):

Kína (19,4%), USA (15,7%), D-Korea (8,1%), Hongkong

(5,5%), Tajvan (4,4%),

 • import (2010):

Kína (22,1%), USA (9,9%), Ausztrália (6,5%), Szaúd-Arábia

(5,2%), Egyesült Arab Emirátusok (4,2%), D-Korea (4,1%),

Indonézia (4,1%)

k lkereskedelem1
Külkereskedelem

Áruszerkezeti megoszlás

 • export

- gépek, szállítóeszközök (kb.70%)

a gépjárművek, hiradástechnikai berendezések aránya ↓

elektromos gépek, szgépalkatrészek aránya ↑

csúcstechnológiát képviselő termékek aránya ↑

 • import

- a nyersanyagok és fűtőanyagok aránya ↓

- gépek, szállítóeszközök aránya ↑

- szgépek, híradástechnikai eszközök, elektromos gépek ↑

jap n k lpolitikai szerepv llal sa
Japán külpolitikai szerepvállalása
 • alapvető: az USA-hoz fűződő szövetségesi viszony (de: jelek a függetlenedésre)
 • ENSZ: a BT állandó helyének elnyeréséért lobbizik
 • aktív tagja a nemzetközi szervezeteknek: IMF, OECD, Világbank, Ázsia Fejlesztési Bank)
 • problematikus térségbeli kapcsolatok: É-Korea
 • fejlesztési segélyek nyújtása (Közel-Kelet, Afrika, Ázsia)
javasolt honlapok
Javasolt honlapok
 • www.jetro.go.jp
 • www.meti.go.jp
 • www.boj.or.jp
 • www.stat.go.jp
 • www.mof.go.jp