Czy moje dziecko ma adhd
Download
1 / 9

Czy moje dziecko ma ADHD? - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Czy moje dziecko ma ADHD?. Poradnik dla rodziców. Opracowała: mgr Ewelina Zakrzewska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czy moje dziecko ma ADHD?' - larissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Czy moje dziecko ma adhd

Czy moje dziecko ma ADHD?

Poradnik dla rodziców.

Opracowała: mgr Ewelina Zakrzewska


Czy moje dziecko ma adhd

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHDto najczęściej występujące zaburzenie wieku dziecięcego. Cechą charakterystycznąADHD jest występowanie trwałych wzorców zachowań,które utrzymają się nie krócej niż przez 6 miesięcy, przejawiających się:

Definicja ADHD

 • nadruchliwością,

 • nadmierną impulsywnością,

 • zaburzeniami koncentracji uwagi.


Objawy adhd

Objawy ADHD: koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHD

Zaburzenia koncentracji uwagi

- uczeń nie koncentruje się na szczegółach podczas zajęć;

- nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji;

- ma kłopoty z wypełnianiem domowych obowiązków;

- szybko traci zainteresowaniem wykonywanym zadaniem, przechodzi do następnego, nie kończąc poprzedniego;

- nie potrafi zorganizować sobie pracy;

- nie lubi zajęć, które wymagają długotrwałego wysiłku umysłowego;

- rozprasza go każdy pojawiony się bodziec zewnętrzny;

- często gubi rzeczy potrzebne do zajęć (przybory);

- szybko nudzi się zabawami, grami.


Czy moje dziecko ma adhd

2. koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHDNadruchliwość- dziecko jest nadmiernie gadatliwe, mówi praktycznie bez przerwy;- pozostaje cały czas w ruchu – zachowuje się „jak nakręcone”.

3. Impulsywność- nie potrafi czekać na swoją kolej, niecierpliwe;- rwie się do odpowiedzi, zanim nauczyciel sformułuje pytanie;- przerywa wypowiedzi innym, „lubi” przeszkadzać;- zaczepia, dezorganizuje innym zabawę.


Przyczyny etiologia adhd
Przyczyny - etiologia ADHD koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHD

 • czynniki genetyczne – badania potwierdzają udział

  20 genów w patogenezie ADHD;

 • czynniki okołoporodowe – nieprawidłowy przebieg ciąży, urazy;

 • czynniki psychospołeczne – deficyty neuropsychologiczne;

 • alergie;

 • nietolerancja pokarmowa;

 • zatrucia – np. ołowiem.

  Badania potwierdzają największy wpływ czynników genetycznych (30 - 50%).


Jak mo na pozna dziecko nadpobudliwe psychoruchowo

Jak można poznać dziecko nadpobudliwe psychoruchowo? koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHD

Dzieci z ADHD wyróżniają się określonym zespołem cech zachowań. Ujawniają się one w sposobie wykonywania codziennych czynności,

w zabawach, w czynnościach domowych, przy odrabianiu lekcji itp.

Rodzaj i wyrazistość objawów sa znacząco uzależnione od sytuacji, w jakiej poddajemy dziecko obserwacji: inne objawy będą pierwszoplanowe podczas zabawy na podwórku w środowisku rówieśniczym dziecka, a inne przy odrabianiu lekcji. Zależnie od sytuacji zachowanie dziecka wzmaga się lub maleje, w większości przypadków jednak jest ono odmienne od zachowania większości dzieci w tym samym wieku, będących w tej samej sytuacji.


Czy moje dziecko ma adhd

Wskazówki dla rodziców / opiekunów dziecka koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHDNajważniejsze wskazówki zalecane w środowisku domowym:zapewnienie spokojnej nacechowanej ciepłem i życzliwością atmosfery emocjonalnej w rodzinie, konsekwentne oddziaływanie wychowawcze tzn. stałe wymagania ze strony obojga rodziców.Niedopuszczalne jest wychowywanie:

 • NIEKONSEKWENTNE –tzn. prawa dziecka i wymagania w stosunku do niego zmieniają się w zależności od nastroju rodziców;

 • RYGORYSTYCZNE – stosowanie dotkliwych kar, co prowadzi do lęku dziecka przed rodzicami oraz nasilającej się agresji w stosunku do rówieśników;

 • PEŁNA AKCEPTACJA DZIECKA;

 • dostrzeganie i nagradzanie zachowań będących przejawem skupienia, za próby pohamowania pochopnych reakcji;


Niezb dne jest w wychowywaniu
Niezbędne jest w wychowywaniu: koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHD

 • - równowaga w karaniu i nagradzaniu,

 • - stosowanie jasno określonego i konsekwentnie przestrzeganego systemu najważniejszych reguł i zasad,

 • - powierzanie dziecku obowiązków dostosowanych do wieku i mozliwości, początkowo niezbyt odległych w czasie, by nie dopuścić do „zapomnienia” ,

 • - stała kontrola, przypominanie o obowiązkach , np. sprawdzanie pracy domowej,

 • - stopniowe zwiększanie zakresu obowiązków i „osłabienie’ kontroli, należy jednak pamiętać, że u dzieci z ADHD proces ten następuje wolniej, gdyż prawidłowe nawyki wytwarzają się wolniej i są mniej trwałe,

 • - przyzwyczajanie i wdrażanie do finalizowania każdej czynności – nie należy dziecka odrywać od rozpoczętego zajęcia np. odrabianie lekcji, czy nawet zabawy,

 • - wyznaczanie jasnego rozkładu dnia,

 • - mówić do dziecka głosem przyciszonym, spokojnym,

 • - unikać publicznych uwag.

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Państwu informacje dotyczące nadopobudliwości psychoruchowej dziecka – ADHD.


Bibliografia
BIBLIOGRAFIA koncentracji uwagi (Atention Deficyt Hyperactivity Disorder) – ADHD

 • B. Kaja - „Zarys terapii dziecka” - Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 1998;

 • P. Cooper, K. Ideus - „Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową”: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001;

 • W. J. Pileccy – „Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci

  o obniżonej sprawności umysłowej” –Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2005;

 • S. Turecki, S. Wernick – „Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka?” – Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997.