slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal Magyar – Francia Kereskedelmi és Iparkamara üzleti fóruma Budapest, 2008. február 27. Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban. Villamosenergia-ipar. 2. Hosszú távú import szerződések. hatósági ár. Villamosenergia import.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban' - lara-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Horváth J. Ferenc, elnökMagyar Energia HivatalMagyar – Francia Kereskedelmi és Iparkamara üzleti fórumaBudapest, 2008. február 27.

Teljes piacnyitás

a villamosenergia- és a gáziparban

hossz t v szerz d sek htm ek s veasz ok szerepe a villamosenergia ell t sban r gi kett s modell

Hosszú távú import szerződések

hatósági ár

Villamosenergia import

„Megújuló és kapcsolt” termelés

VEASZ-ok

hatósági ár

szerződéses ár

HTM-ek

Közüzemi szolgáltatók

hatósági ár

Közüzemi fogyasztók

MVM Villamos Energia Kereskedelmi Zrt. (Közüzemi nagykereskedő)

szerződéses ár

HTM-mel rendelkező termelők

szerződéses ár (hatósági ár)

Rendszeri-rányító

Rendszer-szintű szolgálta-tások

átmeneti kapacitás-feleslegek

erőművi

kapacitás aukció

Kereskedők

Termelők

Szabadpiaci fogyasztók

piaci ár

aukció határkeresztező kapacitásokra

HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK (HTM-EK ÉS VEASZ-OK) SZEREPE A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN (RÉGI KETTŐS MODELL)

3

htm ben garant lt tv tel t nyleges tv tel az er m vekt l v rhat ig nyek 2007 v v gi llapot
HTM-BEN GARANTÁLT ÁTVÉTEL, TÉNYLEGES ÁTVÉTEL AZ ERŐMŰVEKTŐL, VÁRHATÓ IGÉNYEK(2007. év végi állapot)

4

piacra l p s a villamosenergia iparban 2004 2005

35,0%

35,1%

33,3%

30,0%

26,8%

25,0%

22,7%

20,0%

17,3%

15,0%

10,0%

5,0%

1,5%

1,9%

1,8%

1,7%

2,3%

1,4%

1,5%

0,9%

0,3%

0,4%

1,0%

0,4%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,28%

0,4%

0,5%

0,3%

0,0%

Aug.

Dec.

Nov.

Jan.

Július

Nov.

Dec.

Szept.

Aug.

Márc.

Április

Febr.

Május

Június

Július

Május

Április

Szept.

Június

Október

Október

-5,0%

Összesen

Új, piacra lépő feljogosított fogyasztó

PIACRA LÉPÉS A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN (2004-2005)

5

slide6

A VERSENYPIACI KISKERESKEDELEMI ÁRAK ÉS A KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓKNAK(2003 szeptember - 2007 február)

6

er m vi kapacit saukci kon rt kes tett sszes villamos energia s a befagyott k lts g alakul sa
ERŐMŰVI KAPACITÁSAUKCIÓKON ÉRTÉKESÍTETT ÖSSZES VILLAMOS ENERGIA ÉS A BEFAGYOTT KÖLTSÉG ALAKULÁSA

7

t ll si d j k p kassza s sz nfill r a villamosenergia iparban
ÁTÁLLÁSI DÍJ, KÁP-KASSZA ÉS „SZÉNFILLÉR” A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

* Maradványérték: 32 Mrd Ft

8

slide9

MVM csoport

Áramszolgáltatók

 • Átviteli
 • Rendszerirányító
 • (TSO)
 • Az átviteli hálózat üzemeltetése,
 • fejlesztése és karbantartása
 • 2. A rendszerszintű
 • szolgáltatások piacának
 • üzemeltetése
 • MAVIR ZRT

MVM Villamosenergia

Kereskedelmi Zrt

Egyetemes

Szolgáltatók

(ESZ)

Egyetemes szolgáltatás

nyújtása háztartási

fogyasztók és jogosult

kisfogyasztók részére

Elosztói

Rendszerirányító

(DSO)

Az elosztói hálózat

üzemeltetése, fejlesztése

és karbantartása

Elosztói

eszközök

Kereskedő

(kérelem esetén)

Átviteli

eszközök

Erőművek

Kereskedő

MVM Partner

: engedélyek

: eszközök tulajdonjoga

: külön jogi személyek

: számviteli szétválasztás

 • Erőművek
 • Paks
 • Vértes
 • Gázturbinák
 • Erőművi részesedések

VILLAMOSENERGIA-IPARI STRUKTÚRA

.

9

jelenlegi modell

Import - Export

JELENLEGI MODELL

Termelők (hazai)

HTM-ek

Szervezett

Piac (SZP)

MVM

nagykereskedő

VEASZ-ok

Aukció

Aukció

Közüzemi szolgáltatók utódszervezetei

Egyetemes szolgáltatók

Kereskedők (1)

Kereskedők

Ellenőrzött ár

Háztartási és egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók

Szabadpiaci fogyasztók

A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek

10

egyetemes szolg ltat s 1
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
 • Meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében vehetik igénybe a jogosult fogyasztók.

Jogosultak köre

 • lakossági fogyasztók és
 • kisfeszültségen vételező
  • 2008. december 31-ig 3 x 50 A-nál,
  • 2009. január 1-től 3 x 25 A-nál

nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági fogyasztók.

 • A szociálisan rászorulók és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak.
 • Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók körére.
 • Ha az egyetemes szolgáltató nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes szolgáltatót) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató közül.

12

egyetemes szolg ltat s 2

ÁFA

Külön

árelemek

 • átállási költség
 • szénfillér
 • iparági nyugdíjasok kedv.

Kv-i törvény (VET)

GKM rendelet alapján (ársapka)

Egyetemes

szolgáltatói árrés

Egyetemes

szolgáltatói

termékár

energiafüggő díjak

(Ft/kWh)

incl. megújuló és

kapcsolt termelés

támogatása

Piaci alapú „benchmark” ár

(árellenőrzés)

Átviteli-rendszerirányítási díj

GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva)

Rendszerszintű

szolgáltatások díja

rendszerhasználati

díjak (RHD)

Árszerkezet

Szabályozás

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)

ÁFA törvény

Elosztási díj

13

lakoss gi villamosenergia rak sszetev i ft kwh fa n lk l
LAKOSSÁGI VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ÖSSZETEVŐI(Ft/kWh, ÁFA nélkül)

14

* 2007-ben az 'A', 2008-ban az "A1' árszabás fogyasztási tömbjeinek átlagára.

rszab lyoz s 1
ÁRSZABÁLYOZÁS (1)

A fogyasztói számla szerkezete:

  • villamos energia ára,
  • rendszerhasználati díjak.

A villamosenergia-rendszer használatáért

  • átviteli-rendszerirányítási díjat,
  • rendszerszintű szolgáltatások díját,
  • elosztási díjat kell fizetni.
 • Az elosztási díjat
  • országosan egységesen kell meghatározni és
  • az elosztói engedélyesek között az indokolt költségek arányában meg kell osztani.
 • A díjakat az indokolt működési- és tőkeköltségek, illetve összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni.
 • Az engedélyesek kötelesek a díjakra javaslatot tenni a Hivatal irányelvét követve.

15

rszab lyoz s 2
ÁRSZABÁLYOZÁS (2)
 • A Hivatal az általa előkészített rendszerhasználati díjakat (és alkalmazásuk feltételeit) nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél rendeleti kihirdetésüket.
 • Az árak kialakítása átláthatóan, a nyilvánosság által követhető módon, az érintettek bevonásával történik.
 • A Hivatal előkészítése alapján miniszteri rendelet szabályozza az egyetemes szolgáltató által ― a nagykereskedelmi termék ár és a szabályozott (maximált) rendszerhasználati díjak felett ― érvényesíthető legmagasabb kereskedelmi árrést. Az alkalmazható tarifákra, azok szerkezetére, valamint az árszint számítási módjára vonatkozóan e rendelet tartalmaz előírásokat.

Egyetemes szolgáltatás ára

16

rszab lyoz s 3
ÁRSZABÁLYOZÁS (3)
 • A szolgáltatás árát negyedévenként egyszer lehet módosítani. Az árváltoztatási szándékot 45 nappal előre be kell jelenteni a Hivatalhoz.
 • A csatlakozási díjat és alkalmazásának feltételeit a Hivatal dolgozza ki, és kezdeményezi a miniszternél rendeleti kihirdetését.
 • A díjbevételt a hálózati csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.

Csatlakozási díj

17

rszab lyoz s 4
ÁRSZABÁLYOZÁS (4)

A rendelet kiadására jogosult miniszter a Hivatal által kidolgozott rendszerhasználati és csatlakozási díjakat elfogadja (rendelettel kihirdeti), vagy elutasítja.

A rendszerhasználati és csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.

Az elosztók és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait külön jogszabály rögzíti.

18

slide20

Lakossági és kisfogyasztók

Kereskedők

Nagykereskedő

Egyetemes szolgáltatók

Elosztók

Szállító

Sz

á

ll

í

t

ó

Termelő

Gáztárolók

Rendszer-irányító

Rendszer

-

irányító

Import

Szabadpiaci

fogyasztók

Kereskedők

Földgáz áramlás

Pénzügyi kapcsolatok

A FÖLDGÁZPIAC MŰKÖDÉSI MODELLJE

Eloszt

ó

k

Import

20

slide21

HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK

HAZAI ÉS IMPORT EREDETŰ SZABAD FORRÁSOK

NAGYKERESKEDŐ

ÉVES,

HAVI

AUKCIÓK

ELLENŐRZÖTT

ÁR

EGYETEMESSZOLGÁLTATÓK

KERESKEDŐ

LAKOSSÁGIFOGYASZTÓK ÉS

KISVÁLLALKOZÁSOK

SZABADPIACI

FOGYASZTÓK

JAVASOLT SZABADPIACI MODELL

21

egyetemes szolg ltat s 11
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
 • Meghatározott ellátási szinten, összehasonlítható, méltányos és átlátható ár ellenében a jogosult kisfogyasztók által igénybe vehető szolgáltatási csomag (folyamatos ellátás és ügyfélszolgálat, leolvasás, elszámolás, számlázás, védendő fogyasztók részére kedvezmények stb).

Jogosultak köre

 • lakossági fogyasztók, és
 • 2009. december 31-ig a távhő termelői engedéllyel rendelkező felhasználók,
 • 2009. december 31-ig a 100 m3/óra teljesítményhatárt, és
 • 2010. január 1-től pedig a 20 m3/óra teljesítményhatárt el nem érő felhasználók

22

egyetemes szolg ltat s 21
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)
 • A lakossági fogyasztók köréből a szociálisan rászoruló és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak (részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető díjelszámoló mérő, késleltetett kikapcsolás; méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel összefüggő különleges bánásmódok).
 • Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult és azt igénylő fogyasztók körére.
 • Ha az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes kereskedőt) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató/kereskedő közül.

23

egyetemes szolg ltat s 3

ÁFA

GKM rendelet alapján (ársapka)

Egyetemes

szolgáltatói árrés

Egyetemes

szolgáltatói

termékár

Piaci alapú ár

(árellenőrzés)

GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva)

Szállítási díj

Rendszerirányítási díj

rendszerhasználati

díjak

Elosztási díj

Tárolási díj

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (3)

Árszerkezet

Szabályozás

ÁFA törvény

24

a g zell t sr l sz l j t rv ny get temez se
A GET szakmai és társadalmi egyeztetése

Közigazgatási egyeztetése

A törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése

A GET kihirdetése

A GET hatálybalépése

Kapcsolódó alsóbb szintű jogszabályok kidolgozása

2007. augusztus - szeptember

2007. október - november

2007. december

2008. március

2008. július 1 - 2009. január 1 (részleges hatálybaléptetés)

2008. március - szeptember

A GÁZELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ ÚJ TÖRVÉNY (GET) ÜTEMEZÉSE

25