galv nelemek ohm t rv nye teljes ramk rre l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Galvánelemek, Ohm törvénye teljes áramkörre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Galvánelemek, Ohm törvénye teljes áramkörre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Galvánelemek, Ohm törvénye teljes áramkörre - PowerPoint PPT Presentation


  • 420 Views
  • Uploaded on

Galvánelemek, Ohm törvénye teljes áramkörre. A galvánelem története Galvani kísérlete Volta kísérletei A Volta-, a Daniell- és a Leclanché-elem Galvánelemek, akkumulátorok Kapocs- és üresjárási feszültség Ohm törvénye teljes áramkörre. Tartalom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Galvánelemek, Ohm törvénye teljes áramkörre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
A galvánelem története

Galvani kísérlete

Volta kísérletei

A Volta-, a Daniell- és a Leclanché-elem

Galvánelemek, akkumulátorok

Kapocs- és üresjárási feszültség

Ohm törvénye teljes áramkörre

Tartalom

slide3
Mivel kísérletezett Galvani és milyen következtetést vont le a kísérletből?

Milyen következtetéseket vont le Volta Galvani kísérletének megismétlése és folytatása kapcsán?

Miből áll a Volta-elem? Hogyan épül fel a Volta-oszlop?

Mi a Daniell-féle elem? Milyen részekből áll a Leclanché-elem

Mi a különbség a közönséges galvánelemek és az akkumulátorok között

Mit nevezünk belső ellenállásnak?

Mi a kapocsfeszültség?

Mit mond ki Ohm törvényének teljes áramkörre vonatkozó alakja?

Kérdések

?

slide4
Luigi Galvani

(1737-1798)

olasz anatómus

„.. De fogtam az állatot, és bevittem a zárt szobába, ott ráhelyeztem egy vaslemezre...”

galvani k s rlete
Galvani 1786-ban felfedezi, hogy ha két különböző fémből készült, egymással is összekötött lapocskát hozzáérint a preparált békacombhoz, az összerándulGalvani kísérlete

?

galvani k s rlete7
Galvani kísérlete
  • Galvani következtetése:
    • Az elektromos jelenségek eredete a békacombban van  „állati elektromosság”
slide8
Alessandro Volta

(1745-1827)

... örömömre közölhetek ... néhány figyelemreméltó eredményt, melyeket azon kísérleteim során értem el, amelyekben a különböző fajtájú fémek, és más vezetők, folyadékok, vagy a vezetőképességet kellően biztosító nedvességet tartalmazó anyagok egyszerű kölcsönös érintkezése révén keltett elektromosságot tanulmányoztam.”

volta k s rletei
Voltamegismételte Galvani kísérleteit és elfogadta következtetéseit

1754: Sulzer svájci kutató feljegyzései nyomán új kíséretet végez:ha két különböző fémet összeérintünk, akkor azok szétválasztva feltöltődést mutatnak

 a békacomb csak jelezte az elektromos hatás jelenlétét, a lényeg a fémek érintkezésében van

 a keletkező hatás erősíthető ha több cinklemezt és rézlemezt helyezünk egymás fölé

Volta szerint a fémeknek csak passzív szerepük van, a kör zárásakor az áram akármeddig keringhet

Johann Heinrich

Sulzer (1735-1813)

Volta kísérletei
  • Alessandro Volta
    • (1745-1827)

?

ÖRÖKMOZGÓ???

a volta elem
Volta-elem: kénsavba merülő réz- és cinkelektród

katód (Zn)

anód (Cu)

+

-

-

+

elektrolit (hígított kénsav)

A Volta-elem
a volta oszlop
 a keletkező hatás erősíthető ha több cinklemezt és rézlemezt helyezünk egymás fölé

két különböző fém (réz és cink) egy-egy korongja közé elektrolit-oldattal (savval) átitatott papír- majd szövetlemezkéket helyezett, és ezekből a hármas egységekből oszlopot épített

minél magasabb az oszlop, annál magasabb a telep feszültsége

a telep folyamatosan termeli az áramot

A Volta-oszlop

ÖRÖKMOZGÓ???

a daniell elem
Daniell-elem (1838): elektrolitok: réz-szulfát (CuSO4), cink-szulfát (ZnSO4) vizes oldatapozitív elektróda:rézlemeznegatív elektróda:cinklemez

A két oldatot porózus fallal választjuk el egymástól

A két elektróda között ~ 1,1 V feszültség jön létre

A Daniell-elem

John Frederic Daniell (1790-1845)

a daniell elem14

anód (Cu)

katód (Zn)

+

-

réz-szulfát (CuSO4)

cink-szulfát(ZnSO4)

A Daniell-elem

John Frederic Daniell (1790-1845)

John Frederic Daniell

Michael Faraday

a daniell elem15
A Daniell-elem

John Frederic Daniell (1790-1845)

a lechlanch elem
Leclanché-elem (1868): elektrolit: szalmiáksó (NH4Cl) vizes oldatapozitív elektróda:barnakőbe (mangándioxid, MnO2) ágyazott szénrúdnegatív elektróda:cinklemez

A két elektróda között ~ 1,5 V feszültség jön létre

A Lechlanché-elem

Georges Leclanché (1839-1882)

a lechlanch elem17
A Lechlanché-elem

Elektrolit: szalmiáksó

Georges Leclanché (1839-1882)

Pozitív elektróda: szénrúd

Barnakő

Negatív elektróda:cinklemez

galv nelemek
Galvánelem: Olyan berendezés,

melyben ionképződés és ettől térben elválasztva ionok semlegesítődése megy végbe

Tartós áramforrásként használható

Kémiai energia rovására elektromos mező épül fel

Akkumulátor: Olyan galvánelem,

melyben az áramtermeléskor (kisüléskor) átalakult anyagok ellenkező irányú, ún. töltőáram átbocsátásával regenerálhatók.

A mai elemek ún. szárazelemek: kocsonyásított vagy papírba itatott elektrolitú Leclanché-elemek

Galvánelemek
a mai galv nelemek
A mai galvánelemek

A legtöbb kémiai reakció hő formájában ermel energiát. Az elemek ezzel szemben elektromos energiát termelnek.

Az elektrolit oxidálja a cinkből készült anódot. A mangán-dioxid/karbon katód reakciója az oxidált cinkkel elektromosságot eredményez

Az elem kollektora kivezeti az elektromos áramot a külső áramkörhöz, így a kollektor csatlakozási pontot biztosít pl. egy zseblámpa izzójának vagy egy hordozható CD-lejátszónak

A cink és az elektrolit kölcsönhatása olyan reakcióterméket hoz létre, amely fokozatosan lassítja a cella aktivitását és csökkenti a feszültségét.

Mindeközben a mangándioxid lassan elfogy, és így egyre kevésbé képes a katód szerepét betölteni. Mindezek a folyamatok együtt azt eredményezik, hogy fokozatosan gyengül az elem feszültsége.

elektromotoros er
Elektromotoros erő:

A kémiai töltésszétválasztó hatást jellemzi

Nagysága megegyezik azzal a munkával, amit az egységnyi töltésen végeznek a kémiai erők, amíg az alacsonyabb potenciálú helyről a magasabbra kerül

Feszültség jellegű mennyiség

Jele: E, mértékegysége: V (volt)

Elektromotoros erő

?

bels fesz lts g bels s k ls ellen ll s
Belső feszültség:

A fém és az elektrolit határán kialakuló kettősréteg által fenntartott potenciálkülönbség

Jele: U0

E=U0

Belső ellenállás:

Az áramforrás saját ellenállása (zárt áramkörben az áram a telepen is keresztülfolyik!)

Jele: Rb,

mértékegysége:  (ohm)

Külső ellenállás:

Az áramforrás kivezetéseire kapcsolt fogyasztók összes ellenállása

Jele: Rk,

Belső feszültség, belső- és külső ellenállás

?

bels fesz lts ges kapocsfesz lts g
Belső feszültségesés:

Zárt áramkörben az elektrolit-oldat mentén kialakuló potenciálesés

Jele: Ub

Ub=IRb

Kapocsfeszültség:

A külső ellenálláson eső feszültség

Jele: Uk

Uk=IRk,

Uo=Uk+Ub

Belső feszültséges, kapocsfeszültség

?

bels fesz lts ges kapocsfesz lts g23
Uo=Uk+Ub

Ohm törvénye teljes áramkörre:Uo=I(Rb+Rk)

Belső feszültséges, kapocsfeszültség

?

slide24
Mivel kísérletezett Galvani és milyen következtetést vont le a kísérletből?

Milyen következtetéseket vont le Volta Galvani kísérletének megismétlése és folytatása kapcsán?

Miből áll a Volta-elem? Hogyan épül fel a Volta-oszlop?

Mi a Daniell-féle elem? Milyen részekből áll a Leclanché-elem

Mi a különbség a közönséges galvánelemek és az akkumulátorok között

Mit nevezünk belső ellenállásnak?

Mi a kapocsfeszültség?

Mit mond ki Ohm törvényének teljes áramkörre vonatkozó alakja?

Kérdések

?