mechanika tekutin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mechanika tekutin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Mechanika tekutin - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Mechanika tekutin. Kapalin Plynů Tekutost Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby, v níž se nacházejí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mechanika tekutin' - langer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanika tekutin
Mechanika tekutin
 • Kapalin
 • Plynů

Tekutost

 • Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby, v níž se nacházejí.
 • Příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, která je větší u plynů než u kapalin. Liší se však mezi jednotlivými kapalinami (voda x olej).
 • Rozdílná tekutost je důsledkem vnitřního tření (viskozita), které se projevuje vznikem vnitřních odporových sil.
definice ide ln ch tekutin pro zjednodu en vah abychom mohli zanedbat viskozitu
Ideální kapalina

dokonale tekutá (bez vnitřního tření)

zcela nestlačitelná

Ideální plyn

dokonale tekutý (bez vnitřního tření)

dokonale stlačitelný

Definice ideálních tekutin(Pro zjednodušení úvah, abychom mohli zanedbat viskozitu.)

Pozn.: Při odvozování budeme tekutiny považovat za spojité prostředí – kontinuum, tzn. Nebudeme přihlížet k jejich částicové struktuře.

mechanika kapalin
Hydrostatika

Studuje kapalinu v klidu a její podmínky rovnováhy.

- Pascalův zákon

- Archimédův zákon

Hydrodynamika

Studuje prodění kapalin.

- Bernoulliho rovnice

- Rovnice kontinuity

Mechanika kapalin

Pozn. Obdobně u plynů: aerostatika, aerodynamika.

vlastnosti tekutin
Kapaliny

stálý objem

nestálý tvar, měnící se podle nádoby

volný vodorovný povrch

velmi málo stlačitelné

Plyny

nemají stálý objem

nestálý tvar, měnící se podle nádoby

velmi snadno stlačitelné

rozpínavé

Vlastnosti tekutin
t l a k
T l a k
 • Skalární fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutin v klidu.
 • Značka: p
 • Jednotka: Pa ( starší jednotky: atm, bar, torr…)
 • p = F/S
 • Definice: Tlak je velikost tlakové síly působící na plochu o obsahu S.
 • K měření se používají manometry.
 • Tlak může být vyvolán:

a) Vnější silou, prostřednictvím pevného tělesa.

b) Tíhovou silou, kterou působí na tekutiny naše Země.

slide6
Úlohy:
 • Na píst hustilky o obsahu průřezu 15 cm2 působí tlaková síla 0,5 kN. Jaký tlak vznikne v hustilce, je-li její vývod uzavřen?
 • Jak se zmenší tlak, vyvolaný lyžařem o hmotnosti 65 kg na sněhovou pokrývku, bude-li stát v lyžařských botách a poté na lyžích? Obsah podrážky lyžařských bot je 40 cm2, obsah styčných ploch lyží 0,2 m2.
 • V pneumatice jízdního kola byl naměřen tlak 0,6 MPa. Jak velká tlaková síla působí na část pneumatiky o obsahu 0,2 dm2?
ot zky
Otázky:
 • Co je základní společnou vlastností kapalin a plynů?
 • Kterými vlastnostmi se kapaliny a plyny navzájem liší?
 • Co je ideální kapalina a co je ideální plyn?
 • Která veličina charakterizuje stav tekutiny v klidu?
 • Jak určíme tlak a co je jeho jednotkou?
 • Kterými přístroji měříme tlak?
ad