praha bl zk budoucnosti v da v zkum a inovace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praha (blízké) budoucnosti: věda, výzkum a inovace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praha (blízké) budoucnosti: věda, výzkum a inovace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Praha (blízké) budoucnosti: věda, výzkum a inovace - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Praha (blízké) budoucnosti: věda, výzkum a inovace. Co Praha nabízí a nabídne?. Praha (blízké) budoucnosti, jakou ji chceme?. Celosvětově nebo v rámci Evropy špičkovou tam, kde je již dnes velmi nadprůměrná . Měřítko České republiky nesmí Prahu uchlácholit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praha (blízké) budoucnosti: věda, výzkum a inovace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praha bl zk budoucnosti jakou ji chceme
Praha (blízké) budoucnosti, jakou ji chceme?
 • Celosvětově nebo v rámci Evropy špičkovou tam, kde je již dnes velmi nadprůměrná.
  • Měřítko České republiky nesmí Prahu uchlácholit.
 • Vyčnívající nad průměr v těch oblastech, kde je dnes na úrovni zbytku země.
z eho praha m e vych zet
Z čeho Praha může vycházet?
 • Obyvatelstvo – počet, věková struktura, vzdělanost…
 • Ekonomika
  • Absolutní i relativní velikost, mzdy, kvalita pracovních sil, flexibilní trh, nízká nezaměstnanost,
  • Pestrá struktura pražského HDP – mnoho oblastí s investičním potenciálem →atraktivita i pro zahraniční investory,
  • Statistiky hovořící o „bohatství v Praze“ je dobré vnímat v kontextu a některé relativizovat.
 • Vysoké školství
  • V Praze jsou studenti z celé země (37 % ze všech),
  • Pražské VŠ mají velmi dobrou reputaci v rámci ČR.
slide6

O co se ještě Praha může opřít?

 • Cca 60 % inovačního systému ČR
 • Velký počet výzkumných organizací s významem pro ČR
 • Vysoký počet nově vznikajících podniků
 • Vysoký potenciál pro interdisciplinaritu – mnoho různých oborů (ve výzkumu i školství)
slide11

Slabé stránky Prahy

 • Nízké výdaje podniků na výzkum a inovace
 • Nízká míra spolupráce výzkumných organizací a podniků
 • Nízká míra ekonomického zhodnocení a internacionalizace výzkumných aktivit veřejného sektoru
slide12

JAK to v Praze zlepšit?

 • Nespoléhat jen na ekonomickou výkonnost Prahy!
 • V souladu s nově schválenou Regionální inovační strategií:
  • podpoříme partnerství mezi výzkumem a podniky

→ Pražská inovační rada

  • podpoříme základní a střední školy a růst jejich kvality
  • využijeme výzkumných kapacit pro řešení problémů města
  • usnadníme rozvoje nových inovativních MSP s perspektivou exportu
jak to v praze zlep it
JAK to v Praze zlepšit?
 • Podpora rozvoje inovací a konkurenceschopnosti má více forem, nejen finanční
 • Magistrát HMP aktivně zajišťuje novou podporu
  • Institucionální
  • Komunikační
  • Finanční
jak to v praze zlep it1
JAK to v Praze zlepšit?
 • Příklad dobré spolupráce - inovační vouchery
  • Po úspěšném pilotním běhu v roce 2013 (alokace 10 milionů, kofinancování příjemců podpory 25 %) přišel MHMP s dalším kolem projektu
  • Inovační vouchery 2014: navýšena podpora na celkových 13 mil. Kč; zvýšeno kofinancování na 30 %.

POINTA VOUCHERŮ: učit spolupráci!

V Praze přeci JSOU držitelé uplatnitelných znalostí v praxi!

jak to v praze zlep it2
JAK to v Praze zlepšit?
 • Operační program Praha – pól růstu ČR:
  • Cílem je realizovat nové a dosud masově nevyužívané nástroje podpory podnikání a inovací:
   • Podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi;
   • Poptávka města po nových řešeních pro veřejné služby;
   • Podpora inovací v exportujících podnicích;
 • Návaznost na investici 2,8 mld. Kč z operačních programů z let 2004-2013:
  • Do roku 2020 činí alokace dalších min. 60 mil. EUR.
jak to v praze zlep it3
JAK to v Praze zlepšit?
 • Posílení spolupráce SŠ s trhem práce i VŠ
  • Vysoké školy za administrativní pomoci MHMP mohou více spolupracovat s těmi středními školami, které dle nich nabízí kvalitní maturanty pro další studium na VŠ.
  • Naopak podnikatelé mohou z vybraných středních škol cíleně vybírat perspektivní pracovníky.
 • Poprvé nabídne hl. m. Praha cílenou (i finanční!) podporu a asistenci pražským vysokým školám