Download
g udene i hinduismen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G udene i hinduismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
G udene i hinduismen

G udene i hinduismen

377 Views Download Presentation
Download Presentation

G udene i hinduismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. -alle eruttrykk for den ene Guden Brahman→verdenssjelen\atman -gudene ser ut som mennesker\dyr\menneske og dyr. - de viktigste gudene: Brahman, Vishnu, Shiva -mest tilbedt: Gudenei hinduismen Vishnu og Shiva

  2. Brahman - skaper av himmelen, alle guder og menneskers far - den første av gudene i den hinduistiske ”treenighet” - fire hoder, flere armer - rir på en gås

  3. Vishnu • universitets oppretholder, passer på den kosmiske ordenen (Dharma) • er Dharmatruetav ondedemoner stiger Vishnu ned til jorden (avatarer: Krisna og Rama) for å forsvare det gode • den mest populære guden • rir på en stor ørn, eller på en slange sammenmed sin kone Lakshmi • fylt av kjærlighet og medfølelse

  4. Shiva • frelser, ødelegger, ulykkesbringer, • asket, • familiefar, • Yoganes Herre og dansens Gud • både mann og kvinne

  5. Helligeskrifter • Vedaene=viten, kunnskap • -de eldste hellige hindubøkene stammer fraAriernes tid for mer enn 3000. år siden • fire samlingermed: • hymner • bønner • ritualer

  6. Upanishadene (800 f. Kr) • den nyeste delen av Vedaskriftene • store og vanskelige filosofiske diskusjoner • Første tankene omkring gjenfødsel • Det finnes en Gud (Brahman), alle de andere bare uttrykk for den ene guden • sanskrit

  7. Mahabharata • Bhagavadgita (Herrens sang) • en bit av det populære diktet Mahabharata • over 90.000 vers • Guden Krishna og krigeren Arjuna • Ramayana • Ramayanafortellerhistorien om Guden Rama og hvordan han redder sin kone Sitafra den onde demonen Ravana. • diktet ble opprinneligforfattet for over 2000 år siden