psykiatri i prim rv rden l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykiatri i primärvården PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykiatri i primärvården

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Psykiatri i primärvården - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

Psykiatri i primärvården. Christina Wånge Överläkare Psykiatriska kliniken SÄS. Till eftertanke. Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykiatri i primärvården' - landers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykiatri i prim rv rden

Psykiatri i primärvården

Christina Wånge

Överläkare

Psykiatriska kliniken SÄS

till eftertanke
Till eftertanke

Om jag vill lyckas att föra en människa

mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är

och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv

när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen

förstå mer än vad hon gör,

men först och främst förstå det hon förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att

jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig

och egentligen vill bli beundrad av den andre

istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet

inför den jag vill hjälpa

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa

inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.

Sören Kirkegaard

f rst mningssyndrom f30 f39
Förstämningssyndrom F30 – F39
 • Depressiva syndrom - egentlig depression, dystymi
 • Bipolära syndrom – bipolär I-IV
egentlig depression
Egentlig depression
 • Nedstämdhet större delen av dagen
 • Minskat intresse eller minskad glädje för alla aktiviteter
 • Viktförändring
 • Sömnstörning
 • Psykomotorisk agitation eller hämning
 • Energibrist
 • Skuldkänslor, värdelöshetskänslor
 • Koncentrationsproblem
 • Tankar på döden
bipol rt syndrom i
Bipolärt syndrom I
 • Kännetecknas förutom av depressioner av maniska episoder
 • De maniska episoderna orsakar påtagliga problem såväl i arbete som privat och ska ha en varaktighet på minst en vecka
 • Psykotiska symtom kan förekomma
bipol rt syndrom ii
Bipolärt syndrom II
 • Återkommande depressiva episoder
 • Hypomana episoder om ett par dagar som inte medför sociala konsekvenser
bipol rt syndrom ii 1 2
Bipolärt syndrom II 1/2
 • Återkommande svåra depressionsinsjuknande
 • Stämningslägessvängningar där durationen är kortare än fyra dygn
 • Diagnostiseras ofta felaktigt som emotionell instabilitet
bipol rt syndrom iii
Bipolärt syndrom III
 • Patient med depression som regerar med mani/hypomani vid insättande av antidepressiv medicinering
bipol rt syndrom iv
Bipolärt syndrom IV
 • Patient som under livet haft ett hypertymt temperament
 • Insjuknar i djup svår depression
mixed state
Mixed state
 • Maniska och depressiva episoder som uppfyller kriterierna för mani respektive depression
 • Kort duration - dagliga svängningar
 • Dysfori och irritabilitet
 • Rastlöshet och ofta flytande ångest eller panik
 • Extrem trötthet
 • Outhärdlig sexuell upphetsning
 • Svårbehandlad insomnia
 • Histerionisk framtoning samtidigt som depressivt upplevande
 • Tvångsmässigt suicidala impulser och handlingar
ngestsyndrom f40 f43
Ångestsyndrom F40 – F43
 • Paniksyndrom
 • Agorafobi
 • Specifika fobier
 • Generaliserad ångest
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom
 • Post traumatiskt stressyndrom
paniksyndrom
Paniksyndrom
 • Återkommande oväntade panikattacker
 • Attacken ska vara åtföljd av minst ett av följande: ihållande ängslan för ytterligare attacker, oro för attackens betydelse eller följderna av den, beteendeförändring
 • Förekommer med eller utan agorafobi
generaliserat ngestsyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
 • Överdriven rädsla, oro inför ett antal aktiviteter och händelser
 • Svårigheter att kontrollera oron
 • Besvären förknippas med minst tre av följande symtom: rastlöshet – spänning, uttröttbarhet, koncentrationsproblem, irritabilitet, muskelspänning, sömnstörning
social fobi
Social fobi
 • Uttalad och bestående rädsla för exponering i sociala sammanhang
 • Exponering för situationen ger ångest
 • Rädslan är överdriven och orimlig
 • Undvikande eller uthärdande med svår ångest
 • Stör fungerandet eller är plågsamt
 • Varaktighet minst sex månader för personer under 18 år
tv ngssyndrom
Tvångssyndrom
 • Om tvångstankar: återkommande tankar, fantasier eller impulser som är meningslösa men ger ångest
 • Pat försöker motverka tankarna med andra tankar
 • Pat förstår att det är egna tankar dvs inte något utifrån kommande - psykotiskt
tv ngssyndrom16
Tvångssyndrom
 • Om tvångshandlingar: upprepade konkreta eller mentala handlingar som måste utföras
 • Utförs för att hindra eller reducera lidande eller förhindra en fruktad konsekvens
posttraumatiskt stressyndrom
Posttraumatiskt stressyndrom
 • Förutsätter en traumatisk händelse
 • Återupplevande i minnesbilder eller tankar
 • Återkommande mardrömmar
 • Känslor av verkligt återupplevande
 • Intensivt obehag inför inre eller yttre signaler som liknar aspekt av traumat
 • Fysiologiska reaktioner på signalerna
 • Undvikande av stimuli som associeras med traumat
 • Amnesi för delar av händelsen
 • Minskat intresse för livet och medmänniskor
 • Begränsade affekter
 • Känsla att sakna framtid
ptsd forts
PTSD - forts
 • Symtom på överspändhet som indikeras av minst två av följande:
 • Svårt att somna eller orolig sömn
 • Irritabilitet eller vredesutbrott
 • Koncentrationssvårigheter
 • Överdriven vaksamhet
 • Lättskrämdhet
 • Störningen har varat mer än en månad
 • Orsakar betydande lidande eller funktionsförlust
n r skall psykiatrin konsulteras
När skall psykiatrin konsulteras?
 • Diagnostiska oklarheter, samsjuklighet
 • Aktiva suicidtankar
 • Psykotiska symtom
 • Hypomani/mani i anamnesen
 • Biverkningar trots låg dos
 • Barn – till BUP
att v ga tala om det sv ra
Att våga tala om det svåra

O nej, sorgens ord dödar ingen.

Det är ordlösheten som dödar.

Talande lever vi,

stumma dör vi.

Lyssna då till min röst,

en arm låga som lyser

på grottans väggar.

- Ingen är här,

ingenting är att frukta

så länge ordet finns

och lågan lyser.

Olof Lagercrantz

lite statistik
Lite statistik
 • Antal suicid i Sverige 2004 = 1387
 • Könskvot män/kvinnor cirka 2,5
 • Antal suicidförsök i Sverige ca 15000
 • Suicidförsök vanligast ffa bland yngre kvinnor
 • Såväl suicid som suicidförsök har ökat i åldersgruppen 15-24 år
bidragande orsaker
Bidragande orsaker
 • Alkohol
 • Drogmissbruk
 • Psykisk sjukdom
 • Förekomst av suicidala medel i samhället
 • Självmord bland nära anhöriga
utl sande h ndelser
Utlösande händelser
 • Separation
 • Arbetslöshet
 • Missbruk och dess konsekvenser
 • Fråntagande av vårdnad om barn
 • Rattfylleri
 • Förskingring
 • Konkurs
suicidal kommunikation
Suicidal kommunikation
 • Indirekt genom handling
 • Indirekt genom ord
 • Direkt genom handling
 • Direkt genom ord
sj lvmordsriskbed mning
Självmordsriskbedömning
 • försök skapa en allians
 • lyssna och var närvarande, förmedla respekt
 • förmedla hopp
 • utforska nätverket kring patienten
 • sök kontakt med nätverket
 • försök bedöma risken för självdestruktivitet
 • ta ställning till akuta åtgärder
r dsla
Rädsla
 • Rationell rädsla
 • Ansvarsrädsla
 • Smärtsamma erfarenheter
 • Dödsrädsla
 • Historiskt betingad rädsla
fyra enkla samtalsregler
Fyra enkla samtalsregler
 • Struktur
 • Omsorg
 • Känslor
 • Mening
sv righeter f r kommunikation kring suicidalitet
Svårigheter för kommunikation kring suicidalitet

Hos Patienten:Hos Behandlare:

Rädsla för avvisande Brist på tid

Depressiv misstro Bekymrad över vårdresurser

Skam över suicidtankar Osäkerhet på egen kompetens

Ex religiösa tabun

Rädsla för intagning Erfarenhet av suicid

Provoceras avsuicid

statistiska riskfaktorer
Statistiska riskfaktorer
 • Manligt kön
 • Ensamstående/ensamboende
 • Separation/dödsfall
 • Annan social kränkning
 • Psykisk sjukdom
 • Psykisk störning med bristande impulskontroll
 • Somatisk sjukdom
 • Alkohol/drogmissbruk
 • Tidigare självmordsförsök
 • Självmord hos nära anhöriga
medveten suicidben genhet suicidstegen
Medveten suicidbenägenhet-suicidstegen
 • Nedstämdhet, hopplöshet – Hur mår du?
 • Dödstankar – Känns livet meningslöst?
 • Dödsönskan – Har du önskat att du vore död?
 • Suicidtankar – Har du tänkt göra dig själv illa?
 • Suicidimpulser – Har du varit nära att skada dig själv?
 • Suicidavsikter eller planer – När, var, hur?
 • Suicidhandling – När, var, hur?
aktuell livssituation
Aktuell livssituation
 • Relationer
 • Ekonomi
 • Arbete
 • Övrigt, exempelvis nätverk
tg rder efter suicid
Åtgärder efter suicid
 • Debriefing – inom 24-72 timmar
 • Retrospektiv genomgång – efter 4-6 veckor
 • Händelseanalys – på organisationsnivå
slide33
Sorg

Hur skulle det bli min kära

om sorgen en dag kom nära

om livet gav

dej tunga krav

och ledsna ting att bära?

Nå, inte behöver du svara,

jag satt här och tänkte bara.

Nils Ferlin