Biblioteka szkolna publicznej szko y podstawowej im prof i mo cickiego w winnicy
Download
1 / 16

BIBLIOTEKA SZKOLNA PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ IM. PROF. I. MO?CICKIEGO W WINNICY - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

BIBLIOTEKA SZKOLNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO W WINNICY. Nauczyciel bibliotekarz : mgr Katarzyna Jałmużna. „ Książka to studnia mądrości, skrzydło Cherubina, skarbnica wszelkiej wiedzy nigdy nie przebrana, najwierniejszy z przyjaciół…..” J.W. Gomulicki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BIBLIOTEKA SZKOLNA PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ IM. PROF. I. MO?CICKIEGO W WINNICY' - lance-bruce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biblioteka szkolna publicznej szko y podstawowej im prof i mo cickiego w winnicy

BIBLIOTEKA SZKOLNAPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJIM. PROF. I. MOŚCICKIEGOW WINNICY

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Katarzyna Jałmużna


Biblioteka szkolna publicznej szko y podstawowej im prof i mo cickiego w winnicy

Książka to studnia mądrości, skrzydło Cherubina,

skarbnica wszelkiej wiedzy nigdy

nie przebrana,

najwierniejszy z przyjaciół…..”

J.W. Gomulicki


Spis tre ci
SPIS TREŚCI

 • ☺GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKONEJ

 • ☺REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM

  MULTIMEDIALNEGO

 • ▪ regulamin wypożyczalni

 • ▪ regulamin korzystania ze stanowisk

  komputerowych

 • ☺KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI

 • ☺KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

 • ☺ AFORYZMY O KSIĄŻKACH

 • ☺WYDARZENIA BIBLIOTECZNE BIEŻĄCEGO

  ROKU SZKOLNEGO


Godziny pracy biblioteki szkonej
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKONEJ

PONIEDZIAŁEK: 7.45 – 14.45

WTOREK: 7.45 – 12.15

13.15 – 14.45

ŚRODA: 7.45 – 8.30

9.30 – 14.45

CZWARTEK: 7.45 -12.15

13.15 – 14.45

PIĄTEK: 7.45 – 12.15

13.15 – 14.15


Regulamin wypo yczalni w bibliotece obowi zuje cisza i zakaz spo ywania posi k w
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 • 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

  nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 • 2. Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

 • 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni.


Regulamin wypo yczalni
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • 4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż

  czekają na nie inni.

 • 5. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

 • 6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.


Regulamin wypo yczalni1
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • 7. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 • 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik

  zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

  10. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 • 1.Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły na zasadach określonych

  w regulaminie.

 • 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Czas jednorazowego korzystania

  z pracowni wynosi 30 minut. Wyjątek stanowią uczniowie przygotowujący materiały związane z nauką. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych1
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 • 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem pracy musi wpisać się do zeszytu ewidencji.

 • 4. Uprawnienia do kopiowania, drukowania i skanowania posiada wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 • 5. Użytkownik ma obowiązek:

  - informować dyżurującego bibliotekarza

  o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych2
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 • - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

  - stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.

 • 6. Nie wolno:

  - instalować własnych programów i dokonywać zmian

  w istniejącym oprogramowaniu,

  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez

  zgody nauczyciela bibliotekarza,

  - wykorzystywać oprogramowania do celów

  komercyjnych, naruszających godność innych osób

  oraz niezgodnych z prawem,


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych3
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

- korzystać z niedozwolonych stron internetowych,

- wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 • 7. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego

  i oprogramowania użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną. Uszkodzenie oprogramowania systemowego będzie karane radykalnym zakazem wstępu do pracowni.

 • 8. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela czasie.


Kiermasz taniej ksi ki
KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI

 • Biblioteka szkolna propagując książki

  i czytelnictwo dwa razy w roku szkolnym organizuje kiermasz taniej książki. Okazją do organizowania kiermaszu są:

  - Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych przypadające w październiku,

  - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

 • Pieniądze pozyskane z kiermaszu biblioteka przeznacza na zakup lektur i na bieżące potrzeby.


Kiermasz u ywanych podr cznik w
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

 • Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego biblioteka szkolna organizuje kiermasz używanych podręczników. Uczeń, który chce sprzedać swoje podręczniki przynosi je do biblioteki.

 • Podręczniki muszą być czyste, każdy podpisany imieniem i nazwiskiem oraz wyceniony przez sprzedającego.

 • Każdy kto przyniesie podręcznik do sprzedania zostałnie wpisany do zeszytu razem z ilością i wartością swoich książek.

 • Te podręczniki, które nie znajdą nabywców przechodzą, oczywiście za zgodą sprzedających, na stan biblioteki szkolnej.


Aforyzmy o ksi kach
AFORYZMY O KSIĄŻKACH

 • Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”

  [Kornel  Makuszyński]

 • „Książki – to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach”

  [Stanisław Lem]

 • „Łatwiej  niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać”

  [Alojzy Żółkowski]


Aforyzmy o ksi kach1
AFORYZMY O KSIĄŻKACH

 • „Książki  okręty  myśli  żeglujące  po  oceanach  czasu  i  troskliwie niosące swój  drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”

  [Sir Francis Bacon]

 • „Przyzwyczaić się do czytania książek –

  to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia  codziennego

  [Wiliam Somerset Maugham]

 • „Książki  nie  bywają nigdy w złym humorze, odpowiadają natychmiast na każde zapytanie”

  [Francesco Petrarca]


Wydarzenia biblioteczne bie cego roku szkolnego
WYDARZENIA BIBLIOTECZNE BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO

☺Całoroczny konkurs czytelniczy dla ucz. kl. I – III „Julian Tuwim dzieciom”,

☺ Dzień Głośnego Czytania- 29 wrzesień 2009r.,

☺ Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych- 27 październik 2009r.,

☺Światowy Dzień Pluszowego Misia - 22 listopad 2009r.,

☺Kiermasz Taniej Książki – listopad/ grudzień 2010r.,

☺Świąteczne czytanie w bibliotece szkolnej – grudzień,

☺ Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników - styczeń/luty 2010r.,

☺Konkurs recytatorski dla ucz. kl. I – III – „Wiosna”. – marzec 2010r.

☺Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – kwiecień,

☺Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maj 2009r.

☺”Pinokio ma kłopoty” – przedstawienie o tematyce prozdrowotnej dla uczniów kl. IV – VI.