kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming. Rektor Prof. Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 2009 ja@hivolda.no http://tilsett.hivolda.no/ja/. Jørgen Amdam. Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming' - lanai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Kommunale planprosessar KommunikasjonForankring av universell utforming

Rektor Prof. Jørgen Amdam

Høgskulen i Volda

2009

ja@hivolda.no

http://tilsett.hivolda.no/ja/

j rgen amdam
Jørgen Amdam
 • Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007
 • Forsking og utviklingsarbeid – forsøk – evaluering – opplæring, kommune, fylke, stat – endringsleiing og –planlegging.
 • Undervisning: Masterutdanning i samfunnsplanlegging og leiing
 • Lærebøker

www.hivolda.no

prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen
Prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen
 • Forankring – hos kven?
 • Forholdet prosjekt - linje
planlegging strategi
Planlegging - strategi
 • Kvar står vi? Sterke og svake sider - behov
 • Kvar bør vi gå? (Visjon) Kva er det behov for å gjere for å nå visjonen (Strategi) – substans, prosess?
 • FORTID, NOTID, FRAMTID
universell utforming kva er det
UNIVERSELL UTFORMING – KVA ER DET?

Sosial - institusjonell

Økonomi

Fysisk

forankring i fylket av universell utforming kva krev det
Forankring i fylket av Universell Utforming –Kva krev det?

Fylkesnivået som:

 • Utviklingsaktør – fylkeskommunen
 • Kontrollør – fylkesmannen
 • Rettleiar – begge – i forhold til kven?
 • Eigar – fylkeskommunen VGS – kommunikasjon
 • Kven og når forankring – kvifor – korleis?
slide10

PROBLEMLØYSING

PROSESSLEIING

SAMTALE

KALKYLE

tiln rming
Tilnærming
 • Skrive først og snakke etterpå (kalkyle): Reaksjon – Sams motvilje -Motmobilisering
 • Snakke først og skrive etterpå (samtale): Aksjon – Sams vilje - Mobilisering
slide15

INSTRUMENTELL

KOMMUNIKATIV

interessentanalyse er finne fram til kven som har
Interessentanalyse er å finne fram til kven som har:
 • Interesse – interesse, makt, posisjon….
 • Ressursar – penger, kapasitet, maskiner, tid
 • Kompetanse – fag-/lokal-/prosesskompetanse

I

R

K

Interessentar (stakeholders) = Alle dei som har interesser i saka:

interessentanalyse
Interessentanalyse:

Opne:

Idedugnad – kven er interessentane?

Få fram flest moglege som kan vere aktuelle

Lukke:

Sorter/prioriter desse etter (matrise):

- Behov for at dei deltek

- Lett å få tak i

slide20

Må bidra aktivt - trengs som bidragsyter

Informerast – må sjølv vurdere aktivitet

Vil bli sterkt påvirka av resultatet

Har ansvar for å drive fram prosessen

Blir ikkje direkte/særlig berørt

gap global action plan for la21
GAP = Global action plan (for LA21)

Bak-streverne

Sein majoritet

Tidlig majoritet

Pilotene

slide24

Figur 6.1 – Tradisjonell arealplanlegging og prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)

slide27

Innelukking

Aktiv motstand

Fragmentert

Lokal tilpassing/

Omdanning av

Eksternt

Press

korleis f til god fellesstyring
Korleis få til god fellesstyring?
 • Aktørar – roller
 • Arenaer – møteplassar
 • Prosessar
 • Relasjonar
 • Reglar

MAKT

instrumentell og kommunikativ rasjonalitet urealistiske ideal
Klare og eintydige mål er formulert

Finne alle alternativ som oppfyller måla

Finne alle konsekvensar av alle alternativ

Velge det alternativ som har konsekvensar som best oppfyller måla

At aktørane er interessert i å kome til sams forståing og semje med kvarandre

at alle er frie og likeverdige og potensielt like kompetente

at alle må innrømme feil og skifte oppfatning i dei tilfella dei vert møtt med betre argument

at alle opptrer autentisk og sannferdig overfor kvarandre (ikkje rollespel)

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet (Urealistiske ideal?)