virksomhedens informationsbehandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virksomhedens informationsbehandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virksomhedens informationsbehandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Virksomhedens informationsbehandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Virksomhedens informationsbehandling. lektion 18 Systemdesign implementering og drift 2-12-2009. Ved. Jens Godik Højen. Program. Konceptuelt systemdesign Konsekvenser af It-projekter Design Procedurer Implementering Omstilling . Konsekvensen af systemskift.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virksomhedens informationsbehandling' - lana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virksomhedens informationsbehandling

Virksomhedens informationsbehandling

lektion 18

Systemdesign implementering og drift

2-12-2009

Ved. Jens Godik Højen

program
Program
 • Konceptuelt systemdesign
 • Konsekvenser af It-projekter
 • Design
 • Procedurer
 • Implementering
 • Omstilling
konsekvensen af systemskift
Konsekvensen af systemskift
 • Systemskiftets indgriben i virksomhedens paradigme
konceptuelt systemdesign
Konceptuelt systemdesign
 • Udvikling af et projekts struktur (framework)
system forberedelse
System forberedelse
 • Trappemodel
 • Vandfaldsmodel
 • Spiralmodel (Iterative)
 • Socioteknisk fasemodel
 • FAKIR modellen
spiralmodellen
Spiralmodellen
 • Analyse
 • Idé
 • Plan
 • Struktur
 • Prototyping
 • Test/evaluering
fysisk systemdesign
Fysisk systemdesign
 • Det konceptuelle design skal implementeres og sikres i den fremadrettede drift.
input output
Input/output
 • I forbindelse med datainput skal de forskellige typer identificeres og den videre behandling fastlægges ud fra opsamlingsopgavens karakteristika.
 • Planlagte rapporter
 • Til specielle formål analyserapporter
 • Udløste undtagelse rapporter
 • Efterspørgslen rapporter
design af formularer
Design af formularer
 • Det er af afgørende betydning om formularer skal opfører sig som en papirformular eller om det er et rent digitalt design. Yderligere skal datatransporten mellem formularen og datakilden optimeres så transporten foregår hurtigt og sikkert.
sk rm indhold
Skærm indhold
 • Organiser så der kan anvendes genvejstaster og data kan inddateres hurtigt og nemt.
 • Tilstræb at papirformularer og skærm ligner hinanden mest muligt.
 • Det skal være nemt at indhente tillægsoplysninger
 • Begræns mængden af data på skærmen
sk rmorden
Skærmorden
 • Organisering af felter
 • Dataindtastningsrækkefølge
 • Gruppere relateret data og anvend pladsen fornuftigt
 • Undgå at formularen går ud over skærmen og gør overgangen mellem de enkelte skærmbilleder så smidig som muligt
 • Det skal være muligt at rette fejl – Alle fejl!
 • Minimer størrelsen af samtidige data ved at lave mikro SQL relateret direkte til de enkelte tekstfelter.
design af rapporter
Design af rapporter
 • Rapportdesign kan bestå af tekst, tal og grafik. Alt efter opgaven og modtageren anvendes et præsentationslayout.
design af programmer
Design af programmer
 • Vær sikker på at du har forstået slutbrugeren
 • Hold dig til planen, hvis ikke muligt så sikre at det er nødvendigt med en ændring
 • Forklar i koden hvad du gør!
 • Test programmet – helst på en kompetent slutbruger
 • Dokumenter hvad du gør
 • Oplys konstant slutbrugeren om hvad du gør
 • Dokumenter installationsproceduren
procedurer afledt af programdesign
Procedurer afledt af programdesign
 • Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan 
omstilling
omstilling
 • Direkte anvendelse
 • Parallel anvendelse
 • Løbende anvendelse
 • Pilot anvendelse
dokumentation
Dokumentation
 • Udvikler dokumentation, beskrivelse af systemet (input, output, filtyper database layout og kode)
 • Operativ dokumentation, sikkerhed, fil placering udstyr osv.
 • Bruger dokumentation, brugervejledning og undervisningsmateriale.
procestjek og sikkerhed
Procestjek og sikkerhed
 • Walk-throughs. Er en metode der trin for trin tester systemet for fejl. Giver ikke retvisende billede i forbindelse med belastning af applikationen.
 • ”Processing” test af transaktioner, belastning af datakilden og fejlplacering
 • Godkendelsestest. Skal gennemføres før der siges god for systemet.
dataflow diagram
Dataflow diagram
 • Dette værktøj anvendes primært i forbindelse med et analysearbejde der skal klarlægge et flow af data inden for en organisation
 • Data flowchart, grafisk illustration af kilde til datadestinationen. (s. 86)
 • Dokument flowchart, grafisk illustration af dokumenthåndtering og informations deling mellem virksomhedens aktører (s. 94)
 • System flowchart, grafisk illustration af relationerne mellem input og output fra informationssystemerne. (s. 95)
 • Program flowchart, en grafisk illustration af de logiske operationers sekvenser ved program eksekvering. (s. 99)
context diagram
Context diagram
 • Betegner typisk det ”højeste niveau” i systembeskrivelsen. Symbolikken er typisk genanvendt, men her beskrives et system i mere overordnede termer,
rea diagrammer
REA diagrammer
 • Ressource
 • handling
 • agent
 • Værktøjet blev oprindelig udviklet til det formål at udvikle og designe AIS
e r diagrammer
E/R diagrammer
 • Står for Entitets/relations diagram. Værktøjet anvendes typisk i forbindelse med opbygning af en datakilde. Ved at skitserer databasens enkelte elementer, vil denne skitse danne rammen for en senere dataservermodel.
analyse metoder
Analyse metoder
 • Bevægeligt gennemsnit
 • Eksponentiel udglatning
 • Ekstrapolation
 • Lineær
 • Trend kurven
 • Vækst kurven
 • Regression/Pivot
opgave
Opgave
 • Beskriv problemstillinger der kan opstå i en omstillingsproces og fortæl hvilke metoder der findes.
 • Herudover ønskes en forklaring på, under hvilke situationer de forskellige metoder er hensigtsmæssige at anvende.
 • Hvilken fase findes omstillingsfasen.
 • Nævn den udviklingsmodel du mener er mest hensigtsmæssig at anvende i forbindelse med indførelse af et AIS, begrund hvorfor du mener det er et fornuftigt valg 