Ämmaemandad maailmas - PowerPoint PPT Presentation

mmaemandad maailmas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ämmaemandad maailmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ämmaemandad maailmas

play fullscreen
1 / 27
Ämmaemandad maailmas
183 Views
Download Presentation
lana
Download Presentation

Ämmaemandad maailmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ämmaemandad maailmas EPS Aastakonverents Nelijärve 01.10.2011 IrenaBartels RM

 2. Vanim amet ´´Teie olete ämmaemand: Teie abistate kedagi teist sünnituse juures.Tehke head ilma asjatu sekelduse ja enese näitamiseta .....Kui tuleb juhtimine enda kätte võtta, tehke seda nii, et ema saaks abi, aga tunneks end ikkagi vabalt ja vastutavana. Sel juhul võib ema õigusega öelda:´´Me saime sellega ise hakkama!´´Dao De Jing,500 e.m.a. Deborah, J. (2002), Ema ja laps. Raseduse salatarkus, sünd ja emadus.

 3. „ Selle töö tarkus on sama vana kui aeg ise“ (Kristjan Nortrap) • Piiblis – Heebrea ämmaemandad • Vana – Egiptuse aegadest - ämmaemandad papüürustel • Antiikse Kreeka-Rooma ajastul - palju erinevaid nimetusi: • iatrine, • maia, • obstertic, • medica

 4. Hea suhte loojad • Midwife - koos naisega • Obstetric, obstare –seista millegi kõrval • Antiikse Rooma aegadest on esimesed ametlikud nõuded ämmaemandatele: • Pikad peenikesed sõrmed, lühikeste küüntega • Hea mälu • Armastab oma tööd • Soliidne ja mitte olema välise puudega • Ämmaemand peab nautima oma staatust.

 5. Liigne tarkus ei tule kasuks • Keskajal olid Euroopas ämmaemandad kõige ebapopulaarsemad, kus neid peeti nõidadeks ja põletati tuleriidal. • 1600 avati esimene ämmaemandatele mõeldud kool Pariisis, Hotel-Diue

 6. Oskus hoiduda tahaplaanile • Laurel Thatcher Ulrich, Harvardi Ülikooli professor, Ameerika ajaloolane, kes on palju uurinud ajalugu naiste kohta: • Vanimad inimese kogemustest osa saajad • Tavalised inimesed, kes teevad vaikselt oma tööd • A Midwife ´s Tale - Põhja- Inglismaal sündinud ämmaemanda Martha Ballard´i päeviku põhjal kirjutatud raamat

 7. Ämmaemanduse mudelid • Nurse-midwife - Õde-ämmaemand • Midwife - ämmaemand • Lye- Midwife – nn kohale ilmuv ämmaemand

 8. Inglismaa • 1700 ndatel Londonis meesämmaemandate grupp: ”....mehed tunnevad paremini anatoomiat, nad tulevad füüsiliselt paremini toime erinevates olukordades, nende mõtlemine on paremini arenenud, nad on alati kõigeks valmis, suudavad olla rohkem diskreetsed, nad mõtlevad alati midagi uut välja, mehed on palju usutavamad kriitilistes situatsioonides või erakorralistes olukordades sünnitusabis, mida üks tavaliselt ämmaemand ei mõista...” (John Maubray)

 9. Kanada • Inuitid - korilusrahvas: • Omandavad ämmaemanda hariduse omas kommuunis – riiklikult aktsepteeritud • Välja töötatud standardid, mis kaitsevad ämmaemandate tõekspidamisi • Hoolitsevad selle eest naised ennast võtaksid arvele enne raseduse 12 nädalat • Antenataalsed visiisid tavaliselt kodudes • Eelistavad kodusünnitusi

 10. Uus-Meremaa • Naine teeb ise valiku, kelle juures ta soovib ennast arvele võtta: • 78% - ämmaemand • 8% - perearst • 8% - naistearst • 6% on teadmata • Ämmaemandate tegevus on suunatud normaalselt kulgevale rasedusele ja sünnitusele. • Antenataalne ja postnataalne tegevus toimub kodudes. • Ämmaemandusteenust finantseerib 100% valitsus.

 11. Guyana • Sageli ei ole teadlikud oma volitustest ämmaemanda töös. • Ämmaemandaks õpitakse 12-24 kuuga. • Registreeritud ligikaudu 900 ämmaemandat – õde-ämmaemanda, ämmaemandad, kommuuniämmaemandad. • 2010.aasta mõned andmed: • HIV nakkusega rasedaid 14 283 • 1000 elaniku kohta 2,6 õde, ämmaemandat ja arsti • 15-19.aastaseid sünnitajaid 1000 sünni kohta 90 Butts-Garnett, G., (2010), MIDWIFERY ASSESSMENT in GUYANA; THE STATE OF THE WORLD‘S MIDWIFERY 2011

 12. Saksamaa • Saksamaa – weise frau/Hebamme • Keskmiselt 700 ämmaemandat osutab iseseisvat teenust: • Kokku on seal üle 12 000 registreeritud ämmaemanda. • Kaks koolkonda: • Saksa enda koolkond • Inglise koolkond Hughes, D. (1999), European Midwives Liaison Committee Report

 13. Etioopia • 2010.aastal oli assisteeritud vaid 6% sünnitusi: arst, õde või ämmaemand

 14. Jaapan • 2003.aastast võivad ämmaemandad olla ainult naised. • Selleks, et praktiseerida ämmaemandana peavad kõik soovijad läbima riikliku tsertifitseerimiseksami.

 15. Mosambiik • Õpetatakse osutama erakorralist sünnitusabi teenust, millega soovitakse garanteerida kvaliteetne raseduse ja sünnituse jälgimine: • Keisrilõike tegemine • Hüsterektoomia

 16. Prantsusmaa • Prantsus keeles – la sage-femme • 20 000 praktiseerivat ämmaemandat (23 000 regstreeritud): • Enamuses töötavad haiglates • Erinevad töövaldkonnad - teevad ultrahelisid • Õpe toimub 5 aastat • Ämmaemandad teevad väga vähe tõenduspõhiseid uurimusi • Haiglates üldiselt raviskeemil põhinev sünnituse juhtimine. http://www.ordre-sages-femmes.fr

 17. Hiina • WAN PO – hiina keeles • 1900.aastate alguses omandasid hariduse virtuaalselt: • 1929.aastal oli vaid 500 õpetatud ämmaemandat • Elanud läbi ajajärgu, kus oli omaks võetud Vietnami mõtteviis, et sünnitamine peab toimuma haiglas. • Tänaseks päevaks iseseisvat teenust osutavad kutseala spetsialistid nii haiglates kui kodudes. • Taastatud ämmaemanduskliinikud ning iseseisev ämmaemandus olemas igal tasandil. • Ämmaemandatele nõue, et nad peavad olema registreeritud.

 18. Usbekistan • 24 000 ämmaemandat, kelle võtmeroll on rasedate jälgimine. • Sünnitusel abistavad arsti: • Sünnituse juures ei ole selged arsti ja ämmaemanda rollid. • Suured puudujäägid on ämmaemanduse õppes, mida põhjustab rahanappus. UzReport 2011

 19. Türgi • Ebelerin – otsetõlkes oleks siiski sünnitusabi. • Ämmaemandaet ülesanded, kohustused, õigused ei ole selged: • Pigem kiirabi tehnikud kui oma kutseala esindajad • Ämmaemandate ühing eksisteerib juba 1954.aastast, liikmeid on seal vaid 750: • Kokku umbes 58 000 ämmaemandat. • 2006.aastal kogunes uus juhatus, kes üritab ämmaemandust riigis tugevdada. Mesajı, B. (2009) Sevgili meslektaşlarım.

 20. Ghana • Vajatakse 8000 ämmaemandat. • Keskmine ämmaemandate vanus 41-60.aastat. • Haridus omandatud 7-12 kuuga, mille sisse jääb siis nii teooria kui praktika. • 84% naistest sünnitavad traditsioonilise ämmaemandaga: • 92% ämmaemandatest on suunanud naise kõrgema etapi sünnitusabi teenust pakkuvasse asutusse seoses komplkatsioonide esinemisega USAID (2006), The Emerging Midwifery Crisis in Ghana: Mapping of Midwives and Service Availability, Highlights Gaps in Maternal Care

 21. „Hea käitumisega naised teevad harva ajalugu“ (Lauren Thatcher Ulrich) • Euroopas on ämmaemanda kutset kõrgel hoidnud: • Holland, • Taani • Šveits • Väga oluliseks peetakse perekeskset lähenemisviisi. • Primaarne on ema ja vastsündinu heaolu ning perekeskne suhtumine.

 22. Tänapäev • Tõenduspõhine ämmaemandus: • Kohaliku kultuuri edendav ämmaemandus • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimused • Tegutsemisviiside parendamine nii teoorias kui praktikas • Google otsingumootor: • 507 eesti keelset tulemust – tõenduspõhine ämmaemandus • 1,190 000 vastet inglise keeles - evidence based midwifery

 23. Kuhu me liigume? • Uurimustulemuste integreeririmine praktikasse • Igal aastal sureb 358 000 naist kas raseduse või sünnituse ajal, • 2 miljonit vastsündinut sureb esimese 24 tunni jooksul erinevatesse komplikatsioonidesse, • 2,5 miljonit last sünnib surnult. • Haritud ämmaemandaid vajatakse igal aastal üle 100 000, et need numbrid kahaneksid

 24. ÜRO sekretäri raport • „ Meil kõigil on ühiskonna ees vastutus, millega peame tagama turvalisuse igale naisele ja lapsele, et nad saaksid elada oma elu täisväärtuslikult.”

 25. Ämmaemanduse tugevdamise strateegia maailmas • Tõsta teadlikkust ämmaemanda rollist ühiskonnas ja tema poolt osutavatest teenustest • Suurendada globaalset liikumist, arendada ämmaemandate haridust, luua tegevuste regulatsioon, et tugevdada ämmaemandate teenuseid • Ämmaemandate kogemuste jagamine riikides, kus kohalikud resursid on minimaalsed

 26. Eesti ämmaemanduse tugevdamine • Vaadakem teiste riikide kogemusi ja õpime sellest • Uurimustööde toetamine • Koostöö: • Erinevate kutsealade esindajatega • Omavalitsustega maakondades - ämmaemanduskeskused • Hoida sünnitust normaalsena • Konkurentsivõimeline ja arenev haridus

 27. "...Meil oli tore kollektiiv, sest ainult nii "meeskonnatöös" oli võimalik töötada. Olgu tervitatud kõik mu ämmaemandad, kelle osa õnnestumisel oli suur. ......"Prohhorov, L. (1997), Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku ajalugu ja tänapäev.