mandat prosjektplan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mandat - Prosjektplan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mandat - Prosjektplan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Mandat - Prosjektplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Mandat - Prosjektplan. 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark. Arbeidsmåte. månedlige møter befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mandat - Prosjektplan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mandat prosjektplan
Mandat - Prosjektplan
 • 4 hovedpunkter- felles veinorm- utvikling av felles innkjøpsordning- mal for funksjonskontrakter- sambruk av maskin og ustyrspark

9-K Veisamarbeid

arbeidsm te
Arbeidsmåte
 • månedlige møter
 • befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud
 • felles møte med veiansvarlig i alle 9K + Sandefjord og Larvik vedr. veinorm
 • møte med Statens Vegvesen vedr. funksjons-kontrakter, hvilke erfaringer har SVV gjort.
 • innleid konsulent for å lage mal for funksjonskontrakter.

9-K Veisamarbeid

produkt dette er hva vi leverer
Produkt : Dette er hva vi leverer
 • Et konkret forslag til felles veinorm inkl.: * adm. Bestemmelser * teknisk beskrivelse * standard tegninger
 • forslag til felles veilysnorm
 • foreløpig utkast til retningslinjer for graving i offentlig grunn (Ikke ferdig )

9-K Veisamarbeid

produkt forts
Produkt : forts…
 • Komplett al for funksjonskontrakter, inkl:* Veileder i kontraktsstyring for drift og vedlikehold av veier.* Kontraktsbestemmelser * Mal for bestemmelser i et internt forhold* Mal for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser (Hoveddokument)* Prisskjema

* Oppdragsavtale

9-K Veisamarbeid

produkt forts5
Produkt : forts…
 • Samlerapport inkl:* sammenstilling / Anbefaling* drøfting av punktene : - Innkjøpssamarbeid og - sambruk av maskiner
 • Gjenstår : Utarbeide et forslag til saksframlegg for kommunestyret )

9-K Veisamarbeid

anbefalinger
Anbefalinger
 • Veinorm- Forslag til veinorm vedtas i den enkelte kommune- Det lages ett felles dokument som legges ut på den enkelte kommunes hjemmeside

9-K Veisamarbeid

anbefalinger forts
Anbefalinger forts..

Funksjonskontrakt

 • Vi anbefaler IKKE felles utsetting av veidrift på funksjonskontrakt i 9K

9-K Veisamarbeid

anbefalinger forts8
Anbefalinger forts..
 • Bestiller / Utfører modell er velegnet til å få et fokus på egen drift i forhold til :- prioritering av oppgaver - synliggjøre kostnader for den enkelte oppgave / funksjon

9-K Veisamarbeid

erfaringer med bestiller utf rer og funskjonskontrakt
Erfaringer med bestiller / utfører og funskjonskontrakt

Moss og Horten :

 • Store besparelser på å gjøre de riktige tingene. (Ikke gjøre ting av gammel vane, men kun det som skal gjøres / bestilles).
 • Fokus på kostnader, systematikk samt dokumentasjon på utførelse kan medføre stor faglig omstilling hos mange.
 • Modellen kan avdekke behov for ny kompetanse hos både utfører og bestiller.

9-K Veisamarbeid

erfaringer forts
Erfaringer forts…

Statens vegvesen :

 • innsparing ca. 20 %
 • må påregne en økning i administrasjon
 • går bort fra funksjonskontrakt og over til styrte driftskontrakter

9-K Veisamarbeid

innkj p
Innkjøp
 • Utvide dagens ordning med felles innkjøp av asfalt, veimerking til å gjelde alle 9K (obs transportavstander)
 • Veilys – bør tas som eget temaPukk og grus : lite å vinne pga transportavstand.

9-K Veisamarbeid

sambruk maskiner
Sambruk maskiner

Vi mener det er lite å hente på sambruk av maskiner fordi:

 • et velfungerende privat marked (gravemaskiner, hjullastere, lastebiler etc)
 • Transportavstander
 • spesialmaskiner skal gjerne brukes på samme tid ( veihøvel, feiemaskin etc)
 • Mangler gode erfaringer

9-K Veisamarbeid

adm samarbeid
Adm. samarbeid
 • Det bør opprettes et faglig veiforum i 9KHensikt:- utveksle erfaringer- revidere veinorm etc.- jobbe med felles interesseområder (veilys, graving i off. grunn, etc)
 • Bør rapportere til 9K’s styringsgruppe

9-K Veisamarbeid