en oversikt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buddhismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buddhismen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Buddhismen - PowerPoint PPT Presentation


 • 528 Views
 • Uploaded on

- En oversikt. Buddhismen. Historien bak buddhismen. Siddhartha Gautama (2500 år siden) Indisk prins – skjermet fra livets skyggesider Vognturen  en syk menn, en gammel mann, en død mann og en asket. Gikk ut i hjemløsheten for å gå i lære hos asketiske munker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Buddhismen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historien bak buddhismen
Historien bak buddhismen
 • Siddhartha Gautama (2500 år siden)
  • Indisk prins – skjermet fra livets skyggesider
  • Vognturen  en syk menn, en gammel mann, en død mann og en asket.
  • Gikk ut i hjemløsheten for å gå i lære hos asketiske munker.
  • Mediterte under fikentreet i Bihar.
  • Holdt preken i dyrehaven utenfor Benares og forkynte dharma.
2 hovedretninger
Hinayana

- Den lille vogn til frelse

Mahayana

- Den store vogn til frelse

2 hovedretninger
hinayana
Hinayana
 • Bare theravada (de eldstes lære) eksisterer fremdeles.
  • Den enkelte skal oppnå arhat (oppvåkning takket være en annens undervisning) gjennom meditasjon og intellektuell innsikt.
  • I minste fall sikre gjenfødelse som menneske
  • Det ideale er å leve som munk eller nonne.
  • Ser på Buddha som et menneske som oppnådde nirvana.
  • Sri Lanka, Burma, Thailand, Kambodsja.
mahayana
Mahayana
 • Oppsto i India i de første århundrene e.Kr.
  • Bodhisattvaen – et menneske som velger å bli i gjenfødelsens rundgang av medfølelse til alle vesener har nådd oppvåkningen, bodhi.
  • Frelse for alle.
  • Nirvana er ikke bare noe man oppnår etter man er død.
  • Buddha er et tidløst, overmenneskelig vesen.
  • Vi har alle en buddha-natur.
  • Tibet, Japan, Kina, Sør-Korea.
buddhismen
Buddhismen
 • Religiøse ord:
  • Anatman – (sanskrit) læren om ikke-sjelen. Det finnes ingen uforanderlig sjel som gjenfødes i ulike legemer.
  • Dharma – (sanskrit) å holde. Betegner Buddhas lære, som er fast og uforanderlig.
  • Karma – (sanskrit) handling. Alle handlinger som menneske utfører i tanke, ord og gjerning – og deres konsekvenser i det kommende liv.
  • Nirvana – (sanskrit) utslukning. En tilstand der det ikke lenger finnes karma, og ikke noe gjenfødelse eller lidelse.
buddhismens 5 ulike tilv relsesformer

Gud

Menneske

En sulten, avdød ånd

Dyr

Et vesen i helvete

____________________________________

Ingen av tilværelsene varer evig.

De tre nederste nivåene blir dermed å forstå som en slags soning for dårlig karma.

Guder er vesener som lever i ufattelige lange tidsspenn, men de har ikke skapt verden, og kan ikke gi mennesket kunnskap om gjenfødelsen.

Buddhismens 5 ulike tilværelsesformer

trosbekjennelsen de tre juveler
Trosbekjennelsen – de tre juveler

Jeg tar min tilflukt til Buddha.

Jeg tar min tilflukt til dharma (læren).

Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet).

de 5 leveregler
De 5 leveregler
 • Ikke drepe noen levende vesener
 • Ikke stjele
 • Ikke ha ikke-tillatt seksuell omgang
 • Ikke lyve
 • Ikke nyte rusmidler
de 4 sannheter om lidelsen
De 4 sannheter om lidelsen
 • Alt er lidelse
  • Fysisk lidelse
  • Psykisk lidelse
  • Lidelsene over at ingenting varer

Men: Alt er ikke lidelse alltid.

 • Årsaken til lidelse er livstørsten
  • Tørst etter sanselige nytelser
  • Tørst etter å nyte livet fullt ut
  • Tørst etter å stadig ville ha mer
  • Tørst etter å gjøre slutt på livet
de 4 sannheter om lidelsen11
De 4 sannheter om lidelsen

3. Livstørsten kan utryddes

 • Det vil ikke skapes mer karma
 • Menneske slipper unna gjenfødsel
 • Nirvana, som også kan oppleves i livet, oppstår som en evig og varig lykke.

4. Det finnes et middel som kan utrydde livstørsten

 • Den åttedelte vei (dharmahjulet)
 • ”Den gylne middelvei”
 • Uten askese og overflod
den ttedelte vei
Rett innsikt

Rett beslutning

_________________

Rett tale

Rett handling

Rett levevis

_________________

Rett streben

Rett bevissthet

Rett meditasjon.

Rett forståelse av Buddhas lære, forstå de fire sannhetene om lidelse og følge Buddhas vei

___(Prajna – visdom)_______________

Leve etter Buddhas lære.

Leve etter buddhismens fem bud.

Ikke velge et yrke som kan skade andre.

___(Sila – etikk)___________________

Disiplinere og rense sinnet.

Meditere for å oppnå bodhi og nirvana

___(Samadhi – meditasjon)__________

Den åttedelte vei
munkesamfunnet
Munkesamfunnet
 • Det finnes både munker og nonner, men ikke alle respekterer kvinner i klostrene.
 • Frigjøring fra dagliglivets og familielivets plikter.
 • Meditasjon, studier, hjelpearbeid, undervisning osv.
 • Holder seremonier, som begravelser og lignende.
buddhismen i norge
Buddhismen i Norge
 • I 1979 ble Buddhistforbundet stiftet i Norge.
  • Oslo Zazenkai (Zenskolen)
  • Karma Tashi Ling buddhistiske forening
  • Theravadaskolen
  • Den vietnamesiske buddhistiske forening
 • Morgen- og kveldsmeditasjon.
 • Kurs i meditasjon, språk og læren.
 • Gir ut Bodhibladet.
 • Tar seg av feiringen av helligdager og seremonier.
kilder
Kilder
 • Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt – Levende religioner (s.121 -150) – Cappelen akademisk Forlag, 2002.
 • John Bowker – Verdens religioner (s. 54 – 75) – Spektrum Forlag, 2001.
 • Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, bind 3 (s. 82 – 85) – Kunnskapsforlaget, 1996.
 • Elseth, Myhre, Akslen, Opsal, Barth Pettersen, Østnor – Veier og visjoner (s. 33 – 46) – Aschehoug Forlag, 1992