buddhismen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buddhismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buddhismen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Buddhismen - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Buddhism . Buddhismen . Buddhism Vs. Hinduism . Likheter/ skillnader Buddha växte upp som hindu i Indien . Men han protesterade mot kastväsendet (kastsystemet). Han menade att alla människor var lika värda. De skulle inte rangordnas i kast .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Buddhismen' - buffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
buddhism vs hinduism
Buddhism Vs. Hinduism
 • Likheter/ skillnader
 • Buddha växte upp som hindu i Indien.
 • Men han protesterade mot kastväsendet (kastsystemet). Han menade att alla människor var lika värda. De skulle inte rangordnas i kast.
 • Buddha trodde inte på de hinduiska gudarna.
karman
Karman
 • Hinduismen: Inom hinduismen tror man att det är själen som återföds i en bättre eller sämre skepnad.
 • Buddhismen: Inom buddhismen tror man att det är karman som återföds. När en människa dör delas de psykiska delarna i människan upp i de beståndsdelar som de en gång skapades av. Beroende på människans karma återförenas sedan delarna i nya kombinationer som bildar en helt ny människa. Den nya varelsen får ta konsekvenserna av mina handlingar.
 • Är min karma god- föds den nya varelsen till en bättre tillvaro.
fem varelser i s amsara eviga kretsloppet
Fem varelser i Samsara- eviga kretsloppet

Människan kan återfödas till :

 • Helvetesvarelse
 • Djur
 • Ande
 • Människa
 • Gud

Dessa livsformer är inte slutmål utan genomgångsstadier. Slutmålet är att gå in i nirvana och inte födas på nytt.

n gra likheter
Några likheter
 • Tron på reinkarnation (återfödelse i någon form)
 • Samsara – Det eviga kretsloppet
 • De båda religionerna har sitt ursprung från Indien
 • I de båda religionerna finns det tempel.
 • Man får inte döda levande varelser.
huvudinriktningar inriktningar inom buddhismen
Huvudinriktningar inriktningar inom Buddhismen
 • Theravadabudismen
 • ”Theravada” = de äldstes lära
 • Den ursprungliga buddhistiska läran.
 • Helt dominerande religionen i Sri Lanka, Burma och Thailand.
tipitaka de tre korgarna
Tipitaka - De tre korgarna
 • Theravadabuddhismens många heliga skrifter kallas tillsammans för Tipitaka, de tre korgarna.
 • De tre korgarna är:
 • 1. Vinaya – pitaka: Rättesnörets korg, de regler som munkarna ska följa.
 • 2. Sutta- pitaka: Lärotalens korg, predikningar av Buddha och framstående munkar. Här presenteras läran.
 • 3. Abhidhamma- pitaka: ”ännu mer lära”. Innehåller filosofiska resonemang. Skrivna av lärda munkar.
gudar och riter
Gudar och riter
 • Gudar har ingen roll i människans liv
 • Lekmannen lever i vardagens bekymmer, behöver stöd och hjälp.
 • I theravadaländer en rik gudavärld och många riter.
 • I det buddhistiska templet
mahayanabuddhismen
Mahayanabuddhismen
 • ”Mahayana” = den stora farkosten
 • Talar mer till känslorna och har ett rikare gudstjänstliv
 • Kina, Korea, Japan och Vietnam.
 • Liknande skriftsamling som Theravadamen även en stor mängd egna texter om, bland annat, berättelser om olika buddhor och bodhisattvor.
buddhor och bodhisattvor
Buddhor och Bodhisattvor
 • Var Buddha en vanlig människa?
 • Himmelska Buddhor-
 • Amithaba – den främste
 • Bodhisattvor – människa av medlidande för andra.
den stora farkosten
Den stora farkosten
 • Erbjuder sina anhängare flera olika sätt att nå befrielse från återfödelse i vår värld.
 • Självtuktens väg
 • Trons väg