Download
welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie

Welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welke stappen worden gezet tijdens de procedure voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum en Zuidzorg, werken samen in deze procedure

 2. Het bezoek aan de orthopeed • U bezoekt de orthopeed en besluit samen met hem tot een operatie • voor een heup- of knieprothese.

 3. Gesprek polikliniek medewerker • U krijgt een gesprek met een polikliniekmedewerker • die de volgende zaken met u bespreekt: • datum van de operatie • gang van zaken rondom de gehele procedure • Zij maakt voor u afspraken voor het vervolg van de • procedure • U krijgt een afsprakenkaart mee en voorlichtingsmateriaal

 4. Combinatieafspraak • Voorafgaand aan de operatie heeft u een • combinatieafspraak bij de: • Orthopedisch consulent (anamnesegesprek) • De fysiotherapeut (intakegesprek) • De preoperatieve screening

 5. Anamnesegesprek • De orthopedisch consulent neemt met u het ingevulde formulier door • De orthopedisch consulent geeft u informatie over de komende periode • U kunt vragen stellen • Eventueel laat u, als u een kunstknie krijgt, nog een foto maken Route 75 Route 81

 6. Anamnesegesprek

 7. Intakegesprek fysiotherapie • De fysiotherapeut kijkt naar de stand van de heup of de knie • De fysiotherapeut leert u lopen met de krukken • Als u uit de regio Eindhoven komt, krijgt u de krukken mee naar huis Route 75

 8. Intakegesprek fysiotherapie

 9. POS • Bij de pre-operatieve screening (POS) heeft u een gesprek met een verpleegkundige • U heeft tevoren al een formulier ingevuld. • Zij bespreekt met u de narcose en evt worden onderzoeken (bloedprikken, hartfilmpje) afgesproken Route 58

 10. Transfer verpleegkundige • De transfer verpleegkundige belt u thuis • Zij bespreekt met u de thuissituatie en wat nodig is aan zorg na de operatie • Zij bespreekt wat de thuiszorg voor u kan betekenen en licht u in over de eigen bijdrage hiervoor • Vóór de operatie wordt de thuiszorg al geïnformeerd • Aan het einde van uw opname licht zij de thuiszorg in over de definitieve zorg en regelt de indicatie

 11. Groepsvoorlichting groepsvoorlichting • De groepsvoorlichting wordt één maal per drie weken gegeven, altijd op • vrijdagmiddag van 15.00u tot 17.00u. Het programma is als volgt: • 15.00 Welkom en introductie Verpleegkundige Orthopedie • 15.05 Zorg vóór tijdens • en ná uw verblijf • 15.35 Groepsconsult • 15.40 Medische aspecten Orthopedisch chirurg • 16.00 Pauze • 16.15 Oefentherapie voor, tijdens en • na het verblijf in het ziekenhuis Fysiotherapeut • 16.30 Verdoving en pijnstilling Anesthesie verpleegkundige • 16.45 Afsluiting

 12. Verpleegafdeling • Orthopedie 10e etage

 13. Dag van opname • In de meeste gevallen komt u nuchter op de afdeling • De verpleegkundige legt de gang van zaken op de afdeling uit • De verpleegkundige beantwoord eventueel vragen • U wordt voorbereid op de operatie

 14. Rondleiding

 15. Rondleiding

 16. Eerste dag na operatie tot ontslag • Werken naar ontslag • U gaat de eerste of tweede dag na de operatie uit bed onder begeleiding van de fysiotherapie • U verblijft regelmatig in de huiskamer • U coach kan de gehele dag aanwezig zijn • U leert zichzelf Fragmin spuiten (ter voorkoming van trombose) • Onder leiding van de fysiotherapie doet u oefeningen voor de spieren en traint u op de dagelijks activiteiten

 17. Naar huis De wijkverpleegkundige De rol van de wijkverpleegkundige na ontslag • Na uw verblijf in het ziekenhuis gaat u in de meeste gevallen naar huis • U krijgt een overdrachtformulier mee voor de wijkverpleegkundige

 18. De wijkverpleegkundige na ontslag uit het ziekenhuis • Controle wond (afhankelijk van ontslagdatum) • Verwijderen van de hechtingen op de 14e dag na operatie • Geven van advies • Gelegenheid tot het stellen van vragen

 19. Fysiotherapie na ziekenhuisopname • Als u thuis bent gaat u naar een fysiotherapiepraktijk in de • buurt: • - Liefst een fysiotherapeut aangesloten bij Fysiovisie, dit is de samenwerkingspartner van Orthopedisch Centrum Máxima en zij werken volgens de protocollen van het OCM • - U blijft de in het ziekenhuis geleerde oefeningen thuis uitvoeren

 20. Telefonisch spreekuur orthopedisch consulent • Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen naar de • orthopedisch consulent: • telefoonnummer 040 888 5949 • Maandag 14.00-15.30 uur • Dinsdag en donderdag 10.00-11.30 uur

 21. Groepsconsult 6 weken na ontslag • Patiënten wisselen ervaringen uit onder begeleiding van de orthopedisch consulent en de orthopeed. • Aan bod komen o.a.: klachten, herstel van de nieuwe knie of heup, medicatie en frequentie van de controle. • Voordeel: meer en betere informatie krijgen en contact met lotgenoten hebben.

 22. Einde procedure • Na het groepsconsult: • Komt u in principe pas weer terug na een jaar • Mensen met een nieuwe knie of na een ASR-heup (fietsbeltechniek) komen nog een keer terug 3 maanden na de operatie en daarna ook na een jaar • U blijft onder controle van de orthopeed

 23. Tot slot: • Veel succes met de • nieuwe heup!