Hodnocen stavu strom jolana ju icov
Download
1 / 36

Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová. Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE. Základní pojmy. Arboristika – komplexní péče o dřeviny zejména v urbanizovaném prostředí, "Urban Forestry" , mezioborové odvětví lesnictví a OZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení stavu stromů Jolana Juřicová' - lala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen stavu strom jolana ju icov

Hodnocení stavu stromůJolana Juřicová

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Arboristika – komplexní péče o dřeviny zejména v urbanizovaném prostředí,

  "Urban Forestry" , mezioborové odvětví lesnictví a OZ

 • Monopodiální větvení – výrazná apikální dominance, terminální výhon je výrazně delší, DB, OL, TP, BK, JS

 • Sympodiální větvení – boční větve vrchol přerůstají, LP, BŘ, HB, AK, JL, šácholán

 • Proventální výhony – výmladky, mohou tvořit sekundární korunu

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Z kladn pojmy1
Základní pojmy

 • Kodominance – růstový vrchol se větví ve dva stonky se stejnou dominancí

 • Korní hřebínek – příznak tahového větvení, při řezu nesmí být poraněn

 • Řez na větevní límeček – veden v místě nasazení dceřiné větve na mateřskou, nesmí být poškozen

 • Špatně vedený řez – věšák, lízanec

 • Kalus, ránové dřevo – hojivá pletiva vznikající činností kambia z okrajů rány

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Provozn bezpe nost
Provozní bezpečnost

 • Stabilita – stav, kdy působením vnějších i vnitřních faktorů nedochází k vyvrácení, zlomení takového rozsahu, že je ohroženo přetrvání jedince na stanovišti

 • Provozní bezpečnost – míra stability stromu na konkrétním stanovišti

 • Selhání – porušení stability, strom zaniká

 • Riziko selhání – v % pravděpodobnost selhání

 • Cíl pádu – živý či neživý objekt, ohrožen při pádu stromu nebo jeho části

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Kompartmentalizace d evin
Kompartmentalizace dřevin

 • Reakce dřevin na průnik infekce dřevokazných hub nebo jiného typu poškození (model CODIT – CompartmentalizationOfDecay In Trees)

 • Je to vytvoření hranic ve dřevě jako obrana proti šíření patogenů

 • Dobře kompartmentalizující dřeviny: javor, buk, dub, habr, lípa

 • Špatně kompartmentalizující: vrba, topol, bříza, jeřáb, třešeň, jírovec

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Kompartmentalizace d evin1
Kompartmentalizace dřevin

 • Reakční zóna – vytvoření tří hranic (svisle, k jádru, podél letokruhu)

 • Bariérová zóna – vzniká činností kambia na hranici nově vytvořeného letokruhu (cílem je udržet patogena na ohraničeném prostoru)

 • U dřevin s dobrou kompartmentalizací mohou být řezné rány do 10cm, se špatnou do 5cm

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Hodnocen stavu strom
Hodnocení stavu stromů

 • Hodnocení biologického, mechanického stavu, rizik, odhad budoucích změn

 • Ve třech krocích

  • 1. vizuální šetření

  • 2. speciální metodiky vizuálního hodnocení

  • 3. přístrojový test

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


U d evin zji ujeme
U dřevin zjišťujeme

 • Základní charakteristika

 • Fyziologická vitalita

 • Zdravotní stav

 • Provozní bezpečnost

 • Ekologický význam

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Z kladn charakteristiky
Základní charakteristiky

 • Identifikace a popis jedince

 • Lokalizace dřeviny (GPS, mapa, tagování)

 • Určení taxonu

  http://www.uhul.cz/legislativa/84_96/priloha__4841996sb.php

 • Výška, tloušťka (obvod), průmět koruny, stáří

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Fyziologick vitalita
Fyziologická vitalita

 • Jedná se o životaschopnost

 • Schopnost kompenzovat vnější i vnitřní vlivy bez významného narušení – celkovou vitalitu jedince

 • Defoliace, popř. zbarvení a velikost listů

 • Prosychání koruny (SM 7, BO 4 ročníky)

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Zdravotn stav
Zdravotní stav

 • Strom je hodnocen podle mechanického narušení, napadení houbami, existenci dutin, deformací růstu apod.

 • Šestitečná stupnice zdravotního stavu (0-5)

 • Defekty (vady) – narušují pravidelnost struktury dřeva, tím mění napětí ve dřevě a způsobují změnu chování kmene

 • Napětí obtéká všechny překážky kolem nich vznikají špičky napětí

 • Defekty – habituální defekty a poškození

 • Defekty – narušující odolnost proti zlomu a proti vyvrácení

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Defekty a vady
Defekty a vady

 • Narušují pravidelnost

 • Základní mechanické vlastnosti na

  http://homel.vsb.cz/~khe0007/opory/opory.php?stranka=drevo_zkouseni

 • Při šíření napětí dochází k „obtékání“ nepravidelností ve dřevě, na nichž dochází ke špičkám napětí

 • Pevnost dřeva ve směru napříč vláken je velmi malá

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Tlakov vidlice
Tlaková vidlice

 • = defektní větvení, V vidlice

 • Opakem tahová vidlice

 • Není prostor pro pevné spojení větví,

 • Kůra není vytlačována (korní hřebínek), ale zarůstá, vzniká tlakové napětí, „boule“ po stranách

 • Největší podíl selhání zlomem

 • Řešení – včas odstraňovat kodominantní výhony a úzká větvení, sesazení kodominantního výhonu

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Tlakov v tven
Tlakové větvení

 • Nedochází k pevnému spojení mezi větví a kmenem

 • Důvody vzniku:

  • 1. genetické vlohy (málo)

  • 2. nedostatek místa (solitéry)

  • 3. potlačení apikální kontroly (poškození terminálu)

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJEP e t hlen kmene
Přeštíhlení kmene

 • Výška X průměr kmene

 • V porostu ano, při uvolnění riziko

 • Strom nemá ohybovou tuhost,

 • Náchylnost k rozkmitání

 • Včasná probírka

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Sekund rn koruny
Sekundární koruny

 • Po razantním řezu dochází k vytvoření nové koruny ze spících či adventivních pupenů

 • Větve se mohou snadno vylamovat (není pevné spojení)

 • Infekce kosterních větví

 • Výhony – všechny soutěží o světlo, tlakové vidlice

 • Snížení těžiště

 • Řešení – radikální redukce obvodu koruny, proředění výhonů

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


 • Sekundární koruny

 • Dekapitace koruny – výjimečný postup z důvodu možnosti selhání stromu, dočasné řešení, dokud nebude strom zlikvidován, např. TP, VR

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Nevhodn tvar koruny
Nevhodný tvar koruny

 • Sympodiální větvení

 • Sekundární výhony

 • Excentricita koruny

 • Náhlé vyvětvování – zvýšení těžiště koruny

 • Dřevo – nevhodný typ materiálu pro namáhání v krutu (torze)

 • Symetrizační řez

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Poran n kmene v tv
Poranění kmene, větví

 • Nepravidelný tvar a velikost

 • Přerušení zásobení vodou, minerálními látkami, asimiláty

 • Vstup patogenních organismů

 • Čím větší obvod kmene postihují, tím jsou vážnější

 • Nebezpečné v místě kumulace napětí (největší namáhání) – báze kmene, místo hlavního větvení

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJETrhliny
Trhliny

 • Narušují celistvost kmene a větví – možnost selhání

 • Jsou vstupní branou pro infekci

 • Pokud jsou viditelné 2 žebra kalusu, které nesrůstají (ostrý uhel), je stav závažný

 • Pokud je trhlina na obou stranách kmene, je stav závažný

 • Zarolovaná trhlina – 2 vrstvy kalusu nesrůstají, ale dochází k rozevíraní trhliny

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Trhliny1
Trhliny

 • Nejčastěji mrazové Velký rozsah)

 • Korní spála – odumření kambia, růstová deprese

 • Vznik přetížením – pod tlakovými vidlicemi, vykloněné větve, naklonění kmene

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Trhliny2
Trhliny

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Reak n d evo
Reakční dřevo

 • Nejefektivnější samostabilizační mechanismus dřeviny

 • Vidíme jako excentricitu letorostů

 • Ztluštění letního dřeva, větší pevnost

 • Adaptační růst

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Reak n d evo1
Reakční dřevo

 • U jehličnanů tlakové dřevo (křemenitost) – spodní část větví, závětrná strana

 • U listnáčů tahové dřevo, návětrná strana

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Dutiny
Dutiny

 • Důsledek rozkladu dřeva dřevokaznými houbami

 • Uzavřené dutiny (centrální) – běžná součást života, neohrožují stabilitu, dostatečně silná zbytková stěna

 • Otevřené dutiny – problém při torzním a ohybovém namáhání

 • Zbytková stěna min. 1/10 poloměru kmene

 • Nejnebezpečnější – v úžlaby větví, na bázi kmene

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


D evokazn houby
Dřevokazné houby

 • Symptomy: plodnice, hniloba dřeva, růstové deprese, zbytnění bází, ronění pryskyřice, kolonizace mravenci

 • Hnědá, bílá hniloba, 3 fáze rozkladu

 • http://ohoubach.blogspot.com/

 • Vstup infekce: poškození kmene a větví, velké rány po řezu, pahýly odlomených větví, srůstem kořenů

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
N klon kmene
Náklon kmene

 • Buď vyvracení stromu nebo fototropní růst

 • Vyvracení - absence reakčního dřeva (eliptický průměr), trhliny v půdě

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Stavebn innost
Stavební činnost

 • Zasypaný výkop, asfalat, apod.

 • Ochranné pásmo – průmět koruny zvětšený o 1,5m (u sloupovitých kultivarů 5násobek průmětu)

 • Minimální staticky významný kořenový talíř – kruh opisující kmen s poloměrem rovnajícím se průměru kmene, okamžité vyvrácení

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Posouzen rizika selh n
Posouzení rizika selhání

 • Selhání je vyvrácení nebo zlomení stromu či jeho podstatné části

 • Posouzení samotného stromu

 • Posouzení prostředí, které na strom působí

 • Posouzení potenciálních rizik, která nastanou v důsledku selhání stromu

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


N pravn opat en
Nápravná opatření

 • Stabilizační zásah na stromě (řez nebo vazba)

 • Přesun cíle pádu

 • Omezení přístupu osob do ohroženého prostoru

 • Pokácení stromů

 • Změna stromu v ekologicky významné torzo

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


Stabiliza n z sah
Stabilizační zásah

 • Odstranění poškozené větve, popř. její zkrácení a odlehčení

 • Odstranění všech odumřelých částí koruny

 • Symetrizace koruny

 • Sekundární koruny – odstraňování či zkracování výhonu

 • Vazby u tlakových větvení, u trhlin a dutin v místě větvení

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost!

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE


ad