slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINŢE APLICATE - INCESA - ID 950 - cod SMIS – CSNR 13845 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINŢE APLICATE - INCESA - ID 950 - cod SMIS – CSNR 13845

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINŢE APLICATE - INCESA - ID 950 - cod SMIS – CSNR 13845 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINŢE APLICATE - INCESA - ID 950 - cod SMIS – CSNR 13845' - laksha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ProgramulOperaţionalSectorial „CreştereaCompetitivităţiiEconomice”co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare RegionalăAxa PrioritarăCOMPETITIVITATE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVAREDomeniul de intervenţieD2.2: Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltareacapacităţii administrativeOperaţiuneaO2.2.1: Dezvoltareainfrastructurii C-D existente si crearea de noiinfrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

infrastructura de cercetare in stiin e aplicate incesa id 950 cod smis csnr 13845

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINŢE APLICATE - INCESA -ID 950 - cod SMIS – CSNR 13845

Durata proiectului: 36 luni

Valoarea totala a proiectului: 55 800 000 lei

Valoarea totala eligibila: 45 000 000 lei

Asistenta financiara nerambursabila 10 800 000 lei

cuprins
Cuprins:

PREZENTARE GENERALA 1. Scop 2. Contextul national si international 3. Obiectivele proiectuluiIMPLEMENTARE 4. Calendarul implementarii 5. Rezultatele implementariiOPERARE 6. Structura INCESA 7. Directii de cercetare 8. Tipuri de cercetare vizate/oferite 9. Colaborari, parteneriate, beneficiari

10. Concluzii si perspective:

slide4

1. Scopul proiectului

Scopul proiectului INCESA este de a crea o infrastructură de cercetare modernă, care pune la dispoziţia cercetătorilor din regiunea Oltenia, dar mai ales celor din Universitatea din Craiova, laboratoare dotate cu echipamente performante, avansate la nivel mondial, metode de mare actualitate in spaţiul european al cercetarii, elemente care vor coagula masa critică de resurse, facand astfel posibilă dezvoltarea si afirmarea cercetării romanesti in spaţiul concurenţial european.

2 context
Context internaţional

România înregistrează un deficit de competitivitate economică faţă de UE15/UE27;

Cercetarea românească a devenit participant pe piaţa europeană (concurenţială);

Cercetare => Inovare => Competitivitate economică => Valoare adăugată;

Context naţional

Procentul din PIB alocat cercetării în România este sub 1/10 din media europeană;

Cu aproximativ 100 institute de cercetare şi 31.000 cercetări, România a atras sub 1% din fondurile FP7

2. Context
3 obiectivele incesa
3. Obiectivele INCESA

Crearea unui brand de cercetare competitiv, capabil să participe la programele de cercetare naţionale şi europene.

Dezvoltarea unui sistem de parteneriate naţionale şi internaţionale, atragerea de cercetători confirmaţi din străinătate.

Valorificarea expertizei cercetatorilor din zona Olteniei / Universităţii din Craiova.

Crearea unui mediu de formare prin cercetare pentru tineri valoroşi.

Oferirea unei palete originale de servicii de cercetare pentru mediul economic românesc, în scopul creşterii competivităţii prin asimilarea soluţiilor inovante propuse.

Furnizarea de servicii de consultanţă pentru organisme de reglementareşi elaborare de strategii naţionale.

slide7

1. Aeroportul Craiova

2. Parcul Industrial

3. Popeci Utilaj Greu

4. MAT SA Craiova

5. Ford Romania

6. Facultatile cu profil Electric

7. INCESA

8. Electroputere

9. Institutul de cercetare Materiale Electrotehnice

10. Facultatea de Mecanica

11. Centru IT

12. Universitatea Craiova – sediul central

13. Facultatea de Agronomie si Horticultula

14. Facultatea de Sport si kinetoterapie

4 calendarul implement rii
4. Calendarul implementării
 • Semnarea contractului
 • Achiziţie instalatii, echipamente si instrumente pentru cercetare
 • Recepţionare clădire + utilităţi
 • Incheiere implementare
 • 28.09.2010

2011

Proiect tehnic cladire

2012

2013

 • 28.09.2013
slide12

Membrii Consiliul Director:

Director: Ion VLADIMIRESCU

Director executiv: Nicu BÎZDOACĂ

Director economic: Radu Naum CIORBAGIU

Membrii Consiliului Stiintific:

Mircea IVANESCU - membru

Mihai MANGRA - membru

Radu CONSTANTINESCU - membru

Dumitru TOPAN – membru

Vladimir RASVAN - membru

Responsabil Centru Inovare şi Transfer Tehnologic: - Gabriel VLĂDUŢ

slide13

1. Responsabil Centru de Cercetare in Domeniul Ingineriei Electrice (CCDIE):

Leonardo-Geo MANESCU

Şef Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul sistemelor electromecanice complexe: Alexandru BITONEANU

Şef Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul mecatronicii si roboticii: Viorel STOIAN

Şef Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul reţelelor electrice inteligente: Denisa RUŞINARU

2. Responsabil Centrul de Cercetare in Domeniul Mecanicii si Stiinţei Materialelor (CCDMSM): Nicolae DUMITRU

Responsabil Laborator pentru elaborarea, testarea si caracterizarea fizico-chimică a materialelor inovative:Cezar SPÂNU - departament Chimie, Mariana OSIAC - departament Fizică

Şef Laborator de microtehnologii: Lucian GRUIONU

Şef Laborator de inginerie mecanică: Daniela TARNITA

slide14

3. Responsabil Centru de Cercetare in Domeniul Biotehnologiilor si Bioingineriei (CCDBB):

Suzana DANOIU

Şef Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul bioingineriei: Ligia RUSU

Şef Laborator de modelare, identificare si conducere a proceselor biochimice si biotehnogice: Petre EMIL

Şef Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul biotehnologiilor: Sina COSMULESCU

4. Responsabil Centru de Cercetare in Domeniul Stiinţei Calculatoarelor (CCDSC):

Nicolae TANDAREANU

Şef Laborator pentru integrarea inteligenţei formale in analiza, simularea, dezvoltarea, testarea si certificarea infrastructurilor de comunicaţie: - Gabi STOIAN

Şef Laborator de ingineria calculatoarelor: - Marian GHEORGHE

Şef Laborator de cercetări avansate in matematici aplicate: –Dumitru BUSNEAG

slide15

7. Directii de cercetare

INTERDISCIPLINARITATE

MULTIDISCIPLINARITATE

slide16

8. Tipuri de cercetare vizate

• Cercetare clasică, pe bază de contract

• Studii pe teme strategice si de perspectivă, pentru organismele de decizie si reglementare

• Consultanţă specializată pentru beneficiari instituţionali

• Colaborare in cadrul unor entităţi de cercetare constituite cu beneficiarii (cu aport financiar din partea acestora si infrastructură + capital uman INCESA)

• Asistenţă pentru lucrări de cercetare („research assistance”) realizate de beneficiari cu infrastructura, logistica si know-how-ul INCESA;

• Găzduire activităţi de cercetare („research hosting”) in cadrul INCESA pentru specialisti ai beneficiarilor (eventual in ciclului masteral/doctoral).

• Cercetare prospectivă /de susţinere („start-up research”) pentru companii care valorifica produsele stiintifice ale INCESA (soluţii, tehnici, metode);

• Parteneriate nationale/europene, pe subiecte de interes comun si participarea impreuna la programe nationale/eurorpene/internaţionale de cercetare.

slide17

9. Colaborari, beneficiari

 • Beneficiarii potentiali:
 • Ministere Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, Sanatatii Publice , Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
 • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 • Organisme de reglementare: ANRE
 • Companii de utilitate publica nationala:
 • OPCOM, OPE, Transelectrica
 • Unitati publice si companii regionale
 • Companii publice regionale
 • Actori economici
 • Unitatile de profil din domeniul agricol
 • Unitati de profil din domeniul agro-alimentar
 • Furnizori de dispozitive medicale adaptate
 • Producatori de energie cu tehnologii clasice
 • Producatori de energie "verde" - beneficiari indirecti
 • Producatori de echipamente pentru tranctiunea electrica, sectorul electricitatii, etc.
 • Operator ITC al infrastructurii RET
 • Operatori de Distributie, Furnizori servicii pt. operatorii T & D E
 • Consumatori de EE - beneficiari indirecti
 • Producatori de echipamente electrice JT
 • Cercetatori/specialisti ai principalilor actori regionali
 • Tineri cercetatori / doctoranzi / masteranzi e cercetare dezvoltare
 • Comunitatea publica locala
 • Pateneriate internationale incheiate cu institutii de cercetare:
 • Parteneraite cu institutii de cercetare din Romania
 • Scrisori de intentie din partea potentialilor beneficiari

19

8

12

Centrul tehnologic pentru retele inteligente PREDIS – Grenoble / Franta

slide18

10. Concluzii si perspective

 • INCESA nu este doar un cadru nou pentru cercetare ci o instituţie care structureaza şi formalizează cercetarea Universitatii din Craiova– crează premisele pentru ca Universitatea din Craiova sa se poată menţine în categoria unităţilor de învăţământ şi cercetare de elită, abilitate să găzduiască cicluri de licenta, master şi doctorat;
 • fiind o instituţie noua, INCESA poate fi fundamentată pe reguli si proceduri moderne de funcţionare;
 • dispunem de 3 ani pentru implementare, orizont pentru care trebuie pregătită perioada operaţională.