streptokok ve pn mokoklar n mikrobiyolojisi ve enfeksiyon olu turma mekanizmalar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları. Streptococcaceae ailesinde, Streptococcus cinsi Enterococcus cinsi. Aerococcus – nadiren endokardit, menenjit veya ürinersistem inf. İzole edilir Lactococcus – nadiren patojen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları' - laken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Streptococcaceae ailesinde,
  • Streptococcuscinsi
  • Enterococcuscinsi
slide3
Aerococcus –nadiren endokardit, menenjit veya ürinersistem inf. İzole edilir
 • Lactococcus – nadiren patojen
 • Pediococcus – GİS ‘in normal florasındadır. Nadiren abselerden izole edilir
 • Leuconostoc – sık olmayarak kan, yara veya abselerden izole edilir.
 • Gemella –nadiren üs solunum sistemi infeksiyonu etkeni
streptokoklar
Streptokoklar
 • Yuvarlak, 0.6-1.0 m çapında gram pozitif bakterilerdir.
 • Zincir yaparak çoğalırlar
 • Bazıları diplokok şeklinde bulunurlar.
 • Sporsuz ve hareketsizdirler
streptokoklar n s n fland r lmalar
Streptokokların Sınıflandırılmaları
 • Hemolitik özelliklerine göre:
  • Beta hemolitik: Kanlı agardaki kolonilerinin etrafında eritrositlerin tam olarak parçalandığı zonlar oluşur
  • Alfa hemolitik: Kanlı agarda kolonilerinin etrafında yeşilimsi bölge oluşur.
  • Gama hemolitik: hemoliz oluşturmazlar
s n fland r lmalar
Sınıflandırılmaları
 • Lancefield’a göre:
 • Hücre duvarlarındaki polisakkaritler ve lipoteikoik asitlere göre sınıflandırma yapılır.
 • Streptokoklar A-H ve K-V arasındaki harflerle isimlendirilen serogruplara ayırmıştır.
 • Bu gruplardaki beta hemolitik streptokoklardan insanlarda en sık hastalık etkeni olanlar; A, B, C, D ve G grubunda bulunanlardır.
slide9
Jones’a göre:
  • I. Piyojenik streptokoklar
  • II. Oral streptokoklar
  • III. Enterokoklar
  • IV. Laktik sterptokoklar
  • V. Anaerop streptokolar
  • VI. Diğer streptokoklar
slide10
Streptokoklar fakültatif anaeroptur.
 • Bazı suşları anaerop koşullarda daha iyi ürer.
 • Glukoz fermantasyonu sonunda laktik asit üretirler
 • Katalaz ve oksidaz negatiftirler.
slide11
Optimal üreme sıcaklığı 37 oC’dir.
 • Besiyerlerine kan, serum, glukoz gibi maddeler eklenerek zenginleştirilmiş besiyerlerinde daha kolay ürerler.
 • At, koyun eritrositleriyle hazırlanan kanlı besiyerindeki hemoliz sonuçları daha iyidir.
a grubu streptokoklar s pyogenes
A Grubu Streptokoklar (S.pyogenes)
 • Oldukça önemli insan patojenidir.
 • Rezervuarı insanların deri ve mukoza membranlarıdır.
vir lans fakt rleri
Virülans faktörleri
 • Lipoteikoik asit: Bakterinin mukozaya yapışmasını sağlar.
 • Kapsül: Bazı suşlarda hiyalüronik asitten oluşan bir kapsülü vardır. Fagositoza karşı korunmada rol alır. Epitel hücrelerine adezyonda etkili olur.
slide15
M proteini: İki polipeptitten oluşur. Hücre zarına bağlıdır, peptidoglikan tabakasına doğru uzar ve bakteri yüzeyinden dışarı doğru uzanır.
 • Antifagositik etkisi vardır.
hemolizinler
Hemolizinler
 • Streptolizin O: Oksijene duyarlı, antijenik, kolesterolle inhibe edilir, lökosit, monosit ve kültürü yapılan hücrelere toksiktir. Kardiyotoksik etkisinin bulunması önemlidir.
 • Organizmada anti streptolizin O (ASO) antikorlarının meydana gelmesine neden olur.
 • C ve G grubu streptokoklar da bu hemolizini oluşturabilirler.
slide17
Streptolizin S: Oksijene dayanıklı, antijenik özellikte olmayan ve çeşitli hücrelere toksik etkisi olan hemolizindir.
 • Kanlı agardaki kolonilerin etrafındaki hemoliz zonunun oluşumuna neden olurlar.
pirojenik ekzotoksinler eritrojenik toksinler
Pirojenik ekzotoksinler (Eritrojenik Toksinler)
 • Farklı immünojenik tipleri vardır:
 • Pirojenik A ve C lizojenik bakteriyofajla kodlanır
 • B tipi ise kromozomaldir. Tüm A grubu streptokoklarda bulunmasına rağmen diğerleri bulunmayabilir. İnsan Ig, fibronektin ve diğer hücreleri parçalar.
slide19
eritrojenik toksinler ateşi indükler ve süperantijen gibi davranırlar.
 • Süperantijenler: T lenfositlerini sınıf II MHC moleküllerine bağlanarak uyarabilen ve monosit ve lenfositlerden çok fazla miktarda çeşitli sitokinlerin (TNF-alfa, interlökin 1,2 ve interferon gamma) salınmasına neden olan antijenlerdir. Kompleman aktivasyonu, koaglütinasyon hipotansiyon ve şoka neden olur
eritrojenik toksin
Eritrojenik toksin
 • Kızıl döküntüsünün oluşmasına neden olurlar. Bu toksinleri yapan streptokoklarla oluşan infeksiyonlarda ve bağışık olmayan kişilerde kızıl döküntüsü ortaya çıkar.
deoksiribon kleaz
Deoksiribonükleaz
 • DNA’yı depolimerize eder.
 • A,B,C,D tipleri vardır.
 • İrinin koyuluğunu oluşturan deoksiribonükleoproteinleri parçalayarak ortamı akıcı yapar.
 • B ve D’nin RNAaz etkinliği de vardır.
hiyal ronidaz
Hiyalüronidaz
 • Bağ dokunun hiyalüronik asitini parçalar. Bakterinin yayılmasına yardımcı olur.
streptokinazlar
Streptokinazlar
 • Fibrin ağlarını parçalar. Streptokokkal lezyonların çevresindeki fibrin bariyerlerinin oluşumunu önleyerek virulansta rol oynar.
 • C ve G streptokoklar da bu maddeyi oluşturabilirler.
a grubu beta hemolitik streptokoklar n yapt klar hastal klar
A grubu Beta Hemolitik Streptokokların Yaptıkları Hastalıklar
 • Streptokok farinjiti (anjini)
 • Kızıl
 • Deri ve deri altı infeksiyonları
  • İmpetigo contagiosa
  • Erizipel (yılancık)
 • Loğusa ateşi
 • Septisemi
 • Post streptokoksik hastalıklar
steptokok anjini
Steptokok anjini
 • Nazofarinks, bölgedeki lenfoid doku, tonsillaların enfeksiyonudur. Boğaz ağrısı ateş, mukozaların kızarıklığı ve yerel eksudalar ortaya çıkar.
 • 5-15 yaştaki çocuklarda sık olarak görülür.
 • Tedavi geciktiğinde otitis media, mastoidit, sinüzit, menenjit meydana gelebilir.
k z l
Kızıl
 • Streptokok anjini geçirenlerde enfekte oldukları bakteri eritrojenik toksin oluşturabiliyorsa ve toksini yok edecek antikorlar bulunmuyorsa kızıl denilen hastalık meydana gelir.
 • Streptokoksik pirojen ekzotoksin (enterotoksin) (Spe) süperantijen özelliğindedir ve aşırı T hücre proliferasyonuna yol açar. Bu toksin aynı zamanda nötrofillerden inflamatuvar mediyatör salınımında modülatör görevi görür. Dolayısıyla döküntüler hücresel ve humoral faktörler arası etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır.
 • Genellikle 3-12 yaştaki çocuklarda görülür.
 • 2-4 günlük kuluçka döneminden sonra baş ağrısı, boğaz enfeksiyonu, ateş, hastalığın ikinci gününde gövdede görülen yaygın kızartı şeklinde döküntüler bulunur.
 • Dil başlangıçta beyaz bir pas ile örtülü olup, papillalar kabarık ve kırmızıdır(beyaz çilek dili) Sonra dil kırmızı ve papillalar kabarıktır (kırmızı çilek dili)
dick testi
Dick testi
 • Kızıldaki döküntüyü meydana getiren eritrojenik toksine Dick toksini denir.
 • Toksin uygun konsantrasyonda ön kolun derisi içine 0.1mL verilir. Kontrol olarak inaktive edilen sıvıdan enjekte edilir. Test yapılan kişide antitoksin yoksa 18-24s sonra 1cm’den daha büyük çapta kızarıklık ve ödem oluşur.
schultz charlton s nme olay
Schultz-Charlton sönme olayı
 • Kızıl döküntüsü olduğundan kuşkulanılan kızartı bölgesinin deri içine 0.1-0.2 mL antitoksik serum verilir. Eritem kızılsa enjeksiyon yerinden başlayarak daire şeklinde solduğu ve renginin açıldığı görülür.
slide32
İmpetigo: Küçük çocuklarda derinin yüzeyel tabakalarının enfeksiyonu sonucunda gelişir. Dışlarına seröz sıvı sızan yüzeyel büller oluşur. Bunların patlamasıyla seropürülan bir sıvı akar.Kuruyunca bal rengi kabuklar oluşur.
 • Erişkinlerde de salgınlar şeklinde görülebilir.
erizipel
Erizipel
 • Deri bazen mukoza efeksiyonudur. Üşüme,titreme,ateş,yerel ağrıyla başlar. Enfeksiyon derinin yüzeyel katmanları, lenf ve damarlar içinde çevredeki bütün yönlere yayılır. Deride kızarıklık ve ödem oluşur. Ödemli alan içinde veya bazen deri üzerinde oluşan büllerden streptokoklar saptanabilir. Çoğunlukla burun üzeri ve her iki yanak olmak üzere yüz bölgesinde görülür.
 • Septisemi,endokardit ve dğer yerleşimler meydana gelebilir.
sellulitis
Sellulitis
 • Deri, yara veya cerrahi kesi gibi lezyonların streptokoklarla infekte edilmesi sonucunda gelişir. Deri ve deri altı dokularında, ateş, üşüme, lenfanjit ve septisemi meydana gelir.
lo usa ate i p erperal sepsis
Loğusa ateşi (Püerperal sepsis)
 • Doğumdan sonra endometriyumun virülan streptokoklarla enfekte edilmesi sonunda olur. Endometrit, yüksek ateş, septisemi birlikte görülür. Ölümle sonuçlanabilir.
nvaziv infeksiyonlar
İnvaziv infeksiyonlar
 • Bu infeksiyonlar; streptokoksik sellülit, nekrotizan fasiit (streptokoksik gangren) şeklinde ve bunların sonucunda gelişen streptokoksik toksik şok sendromu (TSS) şeklinde görülür.
 • TSS; bakteriyemi, multipl organ yetmezlikleri ile şok ve erişkin respiratuvar distres sendromu (ARDS) ile seyretmekte ve % 30 olasılıkla ölümle sonuçlanmaktadır.
toksik ok sendromuna benzer sendrom
Toksik şok sendromuna benzer sendrom
 • Deri ve yara infeksiyonlarında menstrüel tampon kullanımıyla ilişkili olmaksızın ortaya çıkan stafilokokkal toksik şok sendromuna benzer klinik bir tablodur
 • Ateş,hipotansiyon, deri döküntüleri, bakteriyemi, böbrek yetmezliği bulguları vardır.
 • Mortalite %30 oranındadır.
b grubu streptokoklar streptococcus agalactiae
B Grubu Streptokoklar (Streptococcus agalactiae)
 • Kanlı agarda daha büyük koloniler yaparlar.
 • Dar bir hemoliz bölgesi bulunur.
 • Sodyum hippürtatı hidroliz ederler
 • CAMP faktörü oluştururlar. Hemoliz yapma gücünü artırıcı bir faktördür.
 • %6.5 NaCl’lü ortamda üreyebilirler.
vir lans fakt rleri43
Virülans faktörleri
 • Genital ve bağırsak normal florasında bulunurlar.
 • Kapsüler antijenlerine göre 9 tipe ayrılırlar.
 • C5a peptidaz üretirler. Nötrofil kemotaksisini önlerler
 • Beta hemolizin/sitolizin adezin ve invazin olarak görev yapar.
 • Lipoteikoik asit aderenste etkilidir.
 • Yüzey proteinlerinden olan c proteini epitel hücrelere bağlanmada ve fagositozla öldürülmeyi engeller.
 • Hiyalüronidaz yayılmada etkilidir
 • Ayrıca proteaz ve çeşitli nükleazlar da bulundururlar
hastal klar
Hastalıklar
 • Yenidoğanlarda ve erişkinlerde enfeksiyonlar yaparlar.
 • Yeni doğanlarda erken başlangıçlı neonatal enf.: doğumdan sonraki ilk 20 saat içinde ortaya çıkar. Septisemi,pnömoni, menenjit görülür. Ölüm oranı yüksektir.
 • Yeni doğanlarda geç başlangıçlı neonatal enf.: Doğumdan sonra 7.gün-3.ayda ortaya çıkarlar. Ostemiyelit,artrit daha çok menenjit şeklindedir.
eri kinlerde
Erişkinlerde
 • Kadınlarda vajina, rektumda kolonizedir.
 • Gastrointestinal sistem organizmanın rezervuarıdır.
 • Vajinal kolonizasyon genellikle asemptomatiktir. Fakat vajinit nedeni de olabilir.
 • Doğum yapmış kadınlarda endometrit, sezariyan yarası enfeksiyonları ve bunlara bağlı septisemi
 • Bağışık yanıt eksikliği olan kişilerde piyelonefrit, pnömoni, sellülit, septik artrit, menenjit ve endokardite neden olabilir.
c grubu beta hemolitik streptokoklar
C Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar
 • İnsanlarda enfeksiyonlarına en sık rastlanılanı S.equisimilis’dir.
 • Farinjit, epiglotid, pnömoni, ampiyem, menenjit, beyin absesi,osteomiyelit, artrit, endokardit ve toksik şok benzeri sendromuna neden olabilir.
d grubu streptokoklar
D Grubu Streptokoklar
 • S. bovis ve S.equinus
 • 45oC’de % 40 safralı besiyerinde ürerler
 • Eskulini hidrolize ederler
 • %6.5 NaCl’lü ortamda üreyemezler.
 • Alfa hemolitik veya nonhemolitiktirler.
 • Penisiline dirençsizdirler.
slide48
İnsanların ve hayvanların bağırsak ağız ve bazen deri florasında bulunabilirler.
 • Bakteremi,menenjit, endokardit, pnömoni, artrit, beyin abseleri, peritonite neden olabilirler.
slide49
G grubu beta-hemolitik streptokoklar: Normal GİS,vajina,orofarinks ve deri florasında bulunabilir.
 • Farenjit,otitis media, sellülit, tromboflebit, bakteremi, endokardit, menenjit
 • F grubu Streptokoklar: Sellülit, derin doku abseleri, bakteremi, osteomiyelit, ve endokardite neden olabilir.
viridans streptokoklar
Viridans Streptokoklar
 • Alfa hemolitik ve nonhemolitik türleri içerir.
 • Üst solunum sistemi ve ürogenital florada bulunur.
 • Ağız florasının %30-60’ını oluştururlar.Diş yüzeyi, diş eti aralıkları, diş kökü kanalı, dil ve farinks mukozalarında bulunurlar.
slide51
Pnömokoklardan, optokine dirençli olmaları ve safrada erimemeleriyle
 • Enterokoklardan, % 6.5 NaCl’lü besiyerlerinde üreyememeleriyle ayrılırlar.
slide52
Periodontal hastalıklar, subakut bakteriyel endokardit, mitralvalv anevrizmasına diğer bakterilerle birlikte veya yalnız olarak kronik akciğer enfeksiyonları, genitoüriner enf, kolanjit, peritonit, beyin absesi, diğer organ abselerine yol açabilirler.
streptokok hastal klar nn laboratuvar tan s
Streptokok hastalıklarınn laboratuvar tanısı
 • Örnek: Lokalize kapalı lezyonlarda deri veya mukozadan ponksiyon veya bistüri ile açarak eküvyonla irin alınır.
 • Boğaz ve püerperal enf. Eküvyonla alınır.
 • Septisemi, endokarditlerde kan alınarak hemokültür yapılır.
 • Menenjitlerde BOS alınır.
 • Kan kültürü için kan kültürü şişelerine %10 oranında ekilir.
slide54
İrinli örneklerden preparat yapılır. Gram ile boyanır.
 • Sonuç: Gram olumlu kısa veya zincir yapmış sreptokoklar ve lökositler görülür.
 • Kanlı agara ekim yapılır. 35oC’de bir gün bekletilir.
 • Kolonilerin tipi, hemoliz yapıp yapmadıkları incelenir.
slide55
Beta hemolizli kolonilere katalaz testi uygulanır. Katalaz negatifse streptokoklar lehine sonuç alınmış olur.
 • Aynı koloninın basitrasine duyarlılığı test edilir. Basitrasine duyarlıysa A grubu beta hemolitik streptokok tanısı konulur.
 • Dirençliyse CAMP ve hippurat deneyi yapılır.
  • Olumluysa B grubu steptokok,
  • Olumsuzsa %40 safrada üreme ve eskuline etkisi incelenir.
   • Olumluysa D grubu
   • olumsuzsa diğer streptokok
slide57
Hemoliz yapmayan streptokok kolonisine
 • %40 safralı by üreme
 • Eskuini hidroliz etme deneyleri yapılır
  • Olumsuzsa viridans veya B grubu
  • Olumluysa %6.5 NaCl’de üreme deneyi yapılır.
   • Olumsuzsa D grubu,
   • olumluysa enterokok denilir.
aso reaksiyonu
ASO reaksiyonu
 • A grubunun serolojik tanısı için serumdaki anti streptolizin O antikorlarının miktarı ölçülür.
 • ASO titresinin 200 ünitenin üzerine çıkması anlamlıdır.
slide59
A,B,C,G grubu streptokoklar penisilin ve eritromisine karşı duyarlıdırlar.
 • Son zamanlarda dirençli kökenler bildirilmeye başlamıştır.
 • Alfa hemolitik streptokoklar antibiyotiklere karşı çabuk direnç kazanırlar.
slide60
A grubu beta hem streptokokların yayılma kaynağı insandır.
 • Alfa hemolitik sreptokoklar, B grubu normal florada bulunurlar ve doku içine ve kana geçmeleriyle enfeksiyon yaparlar.
enterokoklar
Enterokoklar
 • Daha önce D grubu Streptokokların içinde sınıflandırılmıştır.
 • Gram pozitif koklardır.
 • 10-45oC’de üreyebilirler
 • % 40 safralı ortamda eskulini hidroliz ederler ve pyrrolidonyl arylamidaz üretirler.
slide62
E.faecalis
 • E.faecium infeksiyonlardan en sık izole edilen türleridir.
 • Gastrointestinal sistem, daha az vajina ve erkeklerde üretrada bulunur.
 • Üriner sis.inf. Bakteremi, endokardit, intraabdominal ve pelvik inf., yara ve yumuşak doku inf, neonatal sepsis, nadiren menenjite neden olur.
 • Önemli hastane enfeksiyonu etkenlerindendirler.
slide63
Penisillin, bazı kuşak sefalosporinlere dirençli olmaları ve çoklu dirençli olmaları nedeniyle tedavide zorluklara neden olmaktadırlar.
streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
 • 0.5-1.2 m boyutunda, birbirine bakan yüzeyleri düzgün uçları sivri gram pozitif diplokoklardır.
 • Mum alavi yada lanset biçiminde olarak tanımlanabilirler.
 • Sıvı ortamlarda uzun ve düz zincirler yapan şekillerine rastlanılabilir.
 • Hareketsiz ve sporsuzdurlar
 • Organizmadan yeni ayrıldıklarında kapsülleri vardır.Zenginleştirilmiş besiyerlerindeki pasajlarda kapsül oluşumu devam edebilir.
slide66
Buyyon, jelozda güç, kan, serum gibi zenginleştirilmiş besiyerlerinde kolay ürer.
 • Fakültatif anaeroptur.
 • Optimal 37oC’de pH 7.4’te ürer.
 • %5-10 CO2’li ortamlarda daha iyi ürerler.
 • Serumlu buyyonda homojen bulanıklık yapar
 • Kanlı agarda alfa hemolizli koloniler yapar.
slide68
Oksijenli ortamda ürediklerinde oluşturdukları hidrojen peroksiti peroksidaz ve katalaz enzimlei olmadığından parçalayamadıkları için çabuk ölürler.
 • Glukozu parçalayarak laktik asit oluştururlar.
di er alfa hemolitik streptokoklardan farkl zellikleri
Diğer alfa hemolitik streptokoklardan farklı özellikleri
 • Optokine duyarlıdırlar. 5 g optokinli disk etrafında erime zonu oluşur.
 • %10 sığır safralı veya %2’lik safra tuzlu sıvı besiyerlerinde erirler.
 • Farelere yapılan enjeksiyonlar sonunda 48s içinde sepsisle ölüme neden olurlar.
 • Organizma dışında daha az dayanıklıdır. Kültürlerinde çabuk otolize olur.
 • Kuruluğa, sıcaklığa dayanamazlar.
virulans fakt rleri
Virulans faktörleri
 • Kapsül: opsonizasyona,fagositoza ve hücre içi öldürülmeye direnç sağlar
 • Pnömolizin:Otolizinle hücre parçalandığında salınır. Konak hücre zarlarında porlar oluşturarak lizize neden olur.Fagositik hücrelerin bakterisidal aktivitesini önler. Siliyer hareketi durdurur. Makrofajların sitokin uyarımını ve klasik kompleman yolunu uyarır.
slide71
Pnömolizin üreten suşlar virülandır.
 • Otolizin: Hücre bölünmesi süresinde hücreleri birbirinden ayırır. Pnömolizinin ve alfa hemolizinin litik etkisine neden olur.
 • Nöraminidaz enzimi
 • Hiyalüronidaz
 • IgA1 proteaz
hastal klar72
Hastalıklar
 • Pnömokok pnömonisi: 24-48 saatlik kuluçka döneminden sonra ani olarak yan ağrısı,üşüme titremelerle 40oC’ye çıkan ateşle ortaya çıkar. Öksürük başlangıçta kuru sık ve ağrılıyken sonra yumuşar pas rengine sonra irinli şekle dönüşen balgam çıkmaya başlar.
 • İyi sağaltılmayan olgularda plörezi,ampiyem, endokardit, menenjit, artrit, akciğer absesi oluşur.
slide73
Pnömokok menenjiti: Pnömoni, orta kulak iltihabı, akciğer absesi, ampiyem ve sinüzitten sonra ikincil olarak ve hematojen yayılım sonucu gelişir.
 • Özellikle çocuklarda görülen orta kulak yangısı bazen mastoid.
 • Bronşit,anjin, sinüzit, konjunktivit, keratit, ulkus serpens, seyrek olarak akut endokardite neden olur.
laboratuvar tan s
Laboratuvar tanısı
 • Örnek: Pnömonide balgam kanlı, paslı, yapışkan görünümdedir. Sonra irinli nitelik kazanır.
 • Otit, mastoit, ampiyemde ponksiyonla veya pamuklu silgiçle alınan irin incelenir. Yeşilimsi özelliktedir.
 • Menenjitte BOS incelenir. Yeşilimsi ve bulanık görünümdedir.
 • Kan sepsiste incelenir.
mikroskopik inceleme
Mikroskopik inceleme:
 • Balgam ve irin doğrudan, BOS santrifüjden sonra çöküntüden preparat hazırlanır ve gramla boyanır
 • Örnek tipe özgül antiserum çini mürekepiyle karıştırılıp yayılark hazırlanan ve metilen mavisiyle boyanan preparatlarda kapsül şişmesine bakılır.
k lt r
Kültür
 • Glukozlu veya serumlu buyyon
 • Kanlı agara ekim yapılır.
 • %5-10 CO2’li ortamda 35oC’de bekletilir.
 • Kanlı jelozda 24 saatte alfa hemolizli koloniler görülür.
 • Optokine duyarlılık, safrada erime deneyi, yapılır.
slide78
%40 safralı ortamda üreme ve eskulini hidroliz etme deneyinde
  • Olumlu sonuç alınırsa %6.5 NaCl’de üreme deneyi yapılır
   • Olumluysa enterokok
   • Olumsuzsa D grubu
 • Optokine duyarlıysa S.pneumoniae
slide79
Tipe özel bağışık serumlarla aglütinasyon ve kapsül şişme reaksiyonları ile tiplendirme yapılabilir.
 • Serlojik tanının pratik önemi yoktur.Menenjitte bakteri saptanmazsa santrifüje edilen BOS’un üst sıvısı tipe özel serumlarla presipitasyon deneyleri yapılır.
 • Vücut sıvılarında antijen saptayan ticari kitler bulunmaktadır.
slide81
Pnömokokların son yıllarda penisilin, tetrasiklin, eritromisin ve linkomisne dirençli kökenleri saptanmıştır.
 • Menenjitlerde sefotaksim,seftriakson, dirençli kökenler için vankomisin, rifamisin, meropenem,imipenem ve kinolonlar kullanılabilir.
slide82
Pnömokoklar sağlıklı kişilerde üst solunum mukozalarında taşınabilir.Virütik enf., fiziksel ve kimyasal etkiler sonunda pnömokok enfeksiyonlarına neden olur.
 • Hastalar bakterileri öksürükle yayarlar.
 • Aşı pnömokok kapsül antijenlerinden hazırlanarak risk altındaki yaşlı ve akciğer kronik enfeksiyonlu kişilere uygulanmaktadır. Aşı 5 yıl bağışıklık verebilmektedir.