projektowanie i analiza system w informacyjnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektowanie i analiza systemów informacyjnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektowanie i analiza systemów informacyjnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Projektowanie i analiza systemów informacyjnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 356 Views
 • Uploaded on

Projektowanie i analiza systemów informacyjnych. Michał Kuciapski m.kuciapski@univ.gda.pl. Infoplan. Metody analizy sytuacyjnej. Infoplan. Strategiczny plan informatyzacji organizacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektowanie i analiza systemów informacyjnych' - lajos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektowanie i analiza system w informacyjnych

Projektowanie i analiza systemów informacyjnych

Michał Kuciapski

m.kuciapski@univ.gda.pl

infoplan

Infoplan

Metody analizy sytuacyjnej

infoplan1
Infoplan
 • Strategiczny plan informatyzacji organizacji
 • Rola odnośnie elementów informacyjnych analogiczna do roli biznes planu w stosunku do aspektów ekonomicznych firmy
 • Ma na celu skuteczne wspieranie przez systemy informatyczne procesów zachodzących w organizacji
infoplan analizowane zagadnienia
Infoplan – analizowane zagadnienia
 • Wyrażenie potrzeb celów i strategii gospodarczej firmy w kategoriach wspomagających systemów informacyjnych
 • Ocena aktualnie użytkowanego w firmie systemu informatycznego
 • Sposobu włączenia nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych
metody analizy sytuacyjnej
Metody analizy sytuacyjnej
 • Sesja MetaPlanu
 • Sesja SWOT
 • Analiza Istotnych Czynników Powodzenia
 • Model spójności dynamiki zmian Broekstry
 • BSP (Business System Planning)
sesja metaplanu ang metaplan session
Sesja MetaPlanu – ang. MetaPlan Session
 • Twórca – Schnelle
 • Celem sesji jest wskazanie systemów informatycznych pozwalających osiągnąć cele i uniknąć zagrożenia organizacji
 • Opiera się na warsztatach z udziałem moderatora
 • W skład uczestników warsztatów wchodzą: przedstawiciele kierownictwa, eksperci, przyszli użytkownicy
 • Grupa dzielona na kilka zespołów
sesja metaplanu procedura
Sesja MetaPlanu – procedura
 • Przedstawienie problemu i krótka dyskusja
 • Uczestnicy zespołu samodzielnie opracowują swoje opinie i pomysły rozwiązań
 • Przy udziale moderatora indywidualne propozycje są grupowane, porządkowane oraz nadawane są im priorytety
 • Stworzenie macierzy rozwiązań na podstawie wyników wszystkich zespołów
sesja metaplanu analizowane problemy
Sesja MetaPlanu – analizowane problemy

Zagrożenia

Cele firmy

Działania dla

osiągnięcia celów

Działania dla

uniknięcia zagrożeń

Specyfikacja systemów informatycznych

wspomagających osiąganie celów i unikanie zagrożeń

asi etapy
ASI – etapy
 • Diagram Hierarchii Funkcji (DHF)
 • Diagramy Przepływu Danych (DPD):
  • Kontekstowe
  • Zerowe (systemowe)
  • Szczegółowe (procesów elementarnych)
 • Diagramy Związków Encji
 • Słownik danych
analiza system w informacyjnych1

Analiza systemów informacyjnych

Diagram Hierarchii Funkcji

dhf fhd function hierarchy diagram
DHF – (FHD - Function Hierarchy Diagram)
 • Służy do zdefiniowania wszystkich funkcji opisujących SI
 • Opracowanie szczegółowego modelu potrzeb informacyjnych użytkownika
 • Pola formularza:
  • nazwa funkcji
  • opis
  • dane wejściowe
  • źródło danych wejściowych
  • wynik - rezultat wykonania funkcji
  • warunek wstępny - co musi być wcześniej zrealizowane
  • warunek końcowy - do czego wykorzystuje się efekty realizacji tej funkcji
  • powód - cel realizacji funkcji
  • uwagi
dhf przyk ad podsystem fakturowanie
DHF – przykład – podsystem fakturowanie
 • Fakturowanie zakupów
  • Fakturowanie zakupów inwestycyjnych
  • Fakturowanie zakupów materiałowych
  • Fakturowanie zakupów prod. podst.
 • Fakturowanie sprzedaży
  • Fakturowanie sprzedaży indywidualnej
  • Fakturowanie sprzedaży instytucjonalnej
dhf przyk ad podsystem fakturowanie1
DHF – przykład – podsystem fakturowanie
 • Fakturowanie zakupów inwestycyjnych
  • Fakturowanie zakupów
   • Wprowadzenie faktury
   • Modyfikacja faktury
   • Generowanie faktury
   • Anulowanie faktury
   • Reklamacja faktury
  • Fakturowanie korygujące
   • Wprowadzenie faktury
   • Modyfikacja faktury
   • Generowanie faktury
   • Anulowanie faktury
analiza system w informacyjnych2

Analiza systemów informacyjnych

Diagramy Przepływu Danych

dpd dfd data flow diagram
DPD – (DFD - Data Flow Diagram)
 • Model procesów jest następstwem określenia wymagań użytkownika i funkcji systemu.
 • Obrazuje system jak zestaw procesów funkcyjnych, powiązanych ze sobą składnicami danych
 • Ma strukturę hierarchiczną, tworzoną metoda zstępującą
 • Nie zawiera specyfikacji procesów ani modelu i opisu danych
dpd typy
DPD – typy
 • W zależności od poziomu szczegółowości:
 • Kontekstowe - pokazuje powiązania systemu z otoczeniem
 • Zerowy - przedstawia ogólną strukturę systemu, obrazuje główne procesy systemu, obiekty zewn., magazyny danych i przepływy
 • Szczegółowe - dokładny obraz procesów i podsystemów - dalsze uszczegółowienie
dpd elementy
DPD – elementy
 • Obiekty zewnętrzne (terminatory) - przedstawiają zewnętrzne obiekty, z którymi komunikuje się system. Źródła powstania i miejsca przeznaczenia informacji. Np.: KLIENT, DOSTAWCA, BANK.
 • Składnice danych (magazyny) - reprezentują kolekcje danych między procesami (dostępne są tylko z procesów), które system powinien przechowywać.
 • Procesy (funkcje) - definiują sposób wykonywania jednej lub więcej funkcji (program, procedura, algorytm, operacja ręczna czy zautomatyzowana (całkowicie lub częściowo) wykonywane na danych, które powinien realizować system. Funkcje przekształcają wejścia na wyjścia
 • Przepływy danych (strumienie) - przedstawiają obieg danych w systemie; powiązania pomiędzy procesami a innymi elementami DFD. Reprezentują informację wejściową lub wyjściową
dpd notacja
DPD – notacja

Przepływ

Proces

Fakturowanie

zakupów

inwestycyjnych

Przesłanie faktury

Składnica

Terminator

Klienci

Faktury

dpd zasady notacji logiki analizy
DPD – zasady notacji – logiki analizy
 • niedopuszczalne są bezpośrednie przepływy danych pomiędzy składnicami lub pomiędzy składnicami a terminatorami i odwrotnie - strumienie winny być w tym czasie przetworzone przez proces
 • przepływy wejściowe i wynikowe (do i ze składnic) nie noszą nazw - nazwa składnicy identyfikuje jednoznacznie
dpd zasady projektowania
DPD – zasady projektowania
 • Uporządkowanie diagramów w hierarchię: kontekstowe, zerowe, szczegółowe.
 • Uchwycenie głównych procesów i uszczegółowienie jest bardziej odpowiednie niż uogólnianie procesów elementarnych.
 • Przypisanie jednoznacznych nazw dla procesów, obiektów i magazynów.
 • Przestrzeganie, żeby żadne dane niewykorzystywane przez proces nie wpływały do niego.
 • Przestrzeganie, aby każdy proces miał wejście i wyjście.
 • Zapewnienie, aby każdy przepływ miał początek i kończył się na procesie.
 • Przestrzeganie, aby wszystkie dane wprowadzane lub wyprowadzane z obiektów zewn. podlegały przetwarzaniu w procesach i nie dopuszczać przepływów między składnicami a obiektami zewnętrznymi
 • Konsekwentne używanie symboli.
 • Oznaczenie w odpowiedni sposób powtarzających się elementów.
 • Unikanie nadmiernie złożonych DFD (max 9 procesów na jednym DFD).
 • Weryfikowanie diagramów.
 • Opisanie każdego elementu w słowniku danych (data dictionary).
dpd diagram kontekstowy
DPD – Diagram kontekstowy
 • zakres i granice systemu
 • źródła i odbiorcy informacji
 • główne wejścia i wyjścia systemu
dpd diagram kontekstowy etapy modelowania
DPD – Diagram kontekstowy - etapy modelowania
 • zdefiniowanie systemu jako pojedynczego, podstawowego procesu;
 • zidentyfikowanie obiektów zewnętrznych, które dostarczają informacje do sytemu bądź korzystają z danych systemowych;
 • zaznaczenie kierunku przepływu danych pomiędzy systemem a obiektami zewnętrznymi.
dpd diagram kontekstowy przyk ad
DPD – Diagram kontekstowy - przykład

Zamówienie sprzedaży

Dostawcy

Klient

Faktura zakupowa

Faktura sprzedaży

Błędne faktury

Nie zapłacone faktury klienta

Administracja

finansami

Ponaglenie

Nie zapłacone

faktury dostawcy

Płatność faktury klienta

Windykacja

Klienci

dpd diagram kontekstowy ksi garnia
DPD – Diagram kontekstowy - księgarnia

Zamówienie zakupu

Zamówienie sprzedaży

Klient

Wydawca

List przewozowy

Faktura klienta

Administracja

finansami

Ponaglenie

Dane o książkach

Dane o wydawcy

Wydawca

Płatność faktury klienta

Klienci

Faktura wydawcy

Płatność faktury wydawcy

Wydawca

Nie zapłacone faktury klienta

Nie zapłacone faktury wydawcy

Windykacja

dpd diagram zerowy
DPD – Diagram zerowy
 • Zerowy - przedstawia ogólną strukturę systemu, obrazuje główne procesy systemu, obiekty zewnętrzne, magazyny danych i przepływy
 • Prezentuje najwyższy poziom abstrakcji systemu
 • Dekomponowany na diagramy szczegółowe
dpd diagram zerowy etapy modelowania
DPD – Diagram zerowy - etapy modelowania
 • Identyfikacja:
 • głównych procesów systemu (dekompozycja procesu "kontekstowego")
 • obiektów zewnętrznych (tych z kontekstowego)
 • wewnętrznych magazynów danych
 • przepływów pomiędzy procesami a magazynami i obiektami zewnętrznymi
dpd wskaz wki poprawno ci tworzenia
DPD – wskazówki poprawności tworzenia
 • Należy wybierać znaczące nazwy dla procesów, składnic danych i terminatorów – czasownik i dopełnienie, np.: obsługa płatności klienta, przygotowanie bilansu
 • Numerowanie procesów
 • Unikać nadmiernie złożonych DPD – łącznie do 9 elementów: procesów, składnic danych terminatorów
dpd zasada dekompozycji1
DPD – zasada dekompozycji

Klienci

Błędne zamówienia

Magazyn

Zamówienia

Książki

Pozycje zamówień

Zamówienia

Szczegóły wysyłki

1. Przyjmij

zamówienie

2. Wyślij

książki

Nazwisko klienta, adres klienta

Informacje o

płatności

Klienci

Faktury

Książki

Nazwisko klienta, adres klienta

Nazwisko klienta, szczegóły faktury

Faktury, wyciągi

3. Pobierz

należność

Klienci

Płatności, zapytania

dpd diagramy szczeg owe
DPD – Diagramy szczegółowe
 • Dokładny obraz procesów i podsystemów - dalsze uszczegółowienie.
 • W trakcie dekompozycji diagramów obowiązuje zasada, iż tylko przepływy danych, które pojawiły się na poziomie zerowym mogą wystąpić na niższych poziomach hierarchii.
dpd zasada dekompozycji2
DPD – zasada dekompozycji

A

B

System

A

B

X

2

1

A

1.1

1.2

X

1.3

dpd diagramy szczeg owe etapy modelowania
DPD – Diagramy szczegółowe - etapy modelowania
 • Identyfikacja:
 • procesu głównego (który będzie uszczegółowiany)
 • procesów składających się na proces główny
 • magazynów danych
 • przepływów pomiędzy procesami a magazynami i obiektami zewn.
analiza system w informacyjnych3

Analiza systemów informacyjnych

Diagram Związków Encji

erd ang entity relationship management
ERD – ang. Entity Relationship Management
 • Jest modelem sieciowym opisującym na wysokim poziomie abstrakcji układ danych przechowywanych w systemie
 • Analogicznie do DPD opiera się na notacji graficznej
 • Stanowi uzupełnienie DPD uwypuklając związki między magazynami danych na DPD
 • Umożliwia szybkie przejście do projektowania baz danych
erd elementy notacji

Leczy

Zamówienie

zakupu

Wydawca

Pacjent

Lekarz

Płaci

Ponaglenie

Faktura

sprzedaży

ERD – elementy notacji

Obiekt – reprezentuje zbiór obiektów w świecie rzeczywistym, np.: książka, harmonogram, i może być opisany jednym lub większą ilością danych, np.: tytuł, autor, rok wydania.

Klient

Kupuje

Związek – jest to zbiór powiązań pomiędzy obiektami.

Liczebność związków

erd elementy notacji c d

Pracownik

Towar

Klient

Pracownik

etatowy

Pracownik

godzinowy

Zakup

ERD – elementy notacji c. d.

Wskaźnik asocjowany – reprezentuje element funkcjonujący zarówno jako obiekt, jak i związek.

Klient

Wskaźnik nadtypu/podtypu – ukazują relację pomiędzy obiektem a jego specjalizacjami.

s ownik danych
Słownik danych
 • Jest uporządkowanym zbiorem elementów danych mających związek z systemem
 • Ułatwia zrozumienie wszystkich wejść, wyjść, składników magazynów i obliczeń pośrednich
s ownik danych notacja
Słownik danych - notacja
 • Użycie symboli
 • Notacja tabelaryczna
s ownik danych przyk ad
Słownik danych - przykład
 • Pełne-nazwisko = tytuł + imię + (drugie-imię) + nazwisko
 • Płatność = [karta|przelew|gotówka|karta + gotówka]
 • Zamówienie = nazwa-klienta + adres-dostawy + 1{pozycja}10
 • Średnia-ocen = *średnia ocen za ostatni semestr*
 • *jednostki: liczba rzeczywista; zakres: 2-5*
analiza system w informacyjnych5

Analiza systemów informacyjnych

Specyfikacja procesów

specyfikacja proces w
Specyfikacja procesów
 • Jest uporządkowanym opisem procesów elementarnych (procesów na najniższym poziomie DPD)
 • Definiuje co należy zrobić, aby przekształcić wejścia w wyjścia
specyfikacja proces w notacje
Specyfikacja procesów - notacje
 • Strukturalny język polski
 • Warunki początkowe/końcowe
 • Tablice decyzyjne
 • Grafy i wykresy
 • Diagramy Nassi - Shneidermana
specyfikacja proces w notacje1
Specyfikacja procesów - notacje
 • Strukturalny język polski
 • Warunki początkowe/końcowe
 • Tablice decyzyjne
 • Grafy i wykresy
 • Diagramy Nassi - Shneidermana

Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Warszawa 1997, str. 179-200