leren en innoveren in de regio overwegingen bij recomalab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leren en innoveren in de regio : overwegingen bij reCoMaLab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leren en innoveren in de regio : overwegingen bij reCoMaLab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Leren en innoveren in de regio : overwegingen bij reCoMaLab - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Leren en innoveren in de regio : overwegingen bij reCoMaLab. Loek Nieuwenhuis Beroepspedagogiek 6 juni 2013. Lay out. Veranderende omgeving Verandering in publieke waarde Flexibilisering van de organisatie Varianten van leren in de regio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leren en innoveren in de regio : overwegingen bij reCoMaLab' - laith-bates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leren en innoveren in de regio overwegingen bij recomalab

Leren en innoveren in de regio: overwegingenbijreCoMaLab

Loek Nieuwenhuis

Beroepspedagogiek

6 juni 2013

lay out
Lay out
 • Veranderendeomgeving
  • Verandering in publiekewaarde
  • Flexibilisering van de organisatie
 • Varianten van leren in de regio
  • Werkplekleren en nieuwekennisproductie
  • Uitdagingenvoor het lectoraat
slide5

Uitdagingen voor het MBO

 • Drie grote opdrachten:
 • een startkwalificatie voor iedereen
 • innovatief vakmanschap
 • leven lang leren als nieuw perspectief
 • Drie probleemclusters:
 • demotivatie, voortijdig schoolverlaten
 • aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • maatwerk voor bedrijven
 • Drie oplossingsrichtingen:
 • zingeving: zicht op je loopbaan
 • competentie-ontwikkeling via co-makership
 • Flexibiliteit van organisatie en personeel
wat doet het lectoraat duurzame innovatie
Watdoet het lectoraatDuurzameInnovatie
 • Op zoeknaar de context
 • Verbinden van binnen en buiten
 • Leren van studentenverbindenaanleren van ondernemers
 • Eenresponsieve school: “hub in de regio”
 • Werkplekleren is slechtseenonderdeel
articulatie van leervragen door bedrijven

Clustering leervragen

Omschrijving

Regulier initieel beroepsonderwijs

• behoefte aan competente vaklieden

• ter beschikkingstelling van leerplaatsen en begeleiding

• reguliere BOL- of BBL-trajecten

Tweede kans beroepsonderwijs

• opscholing van laag opgeleid personeel (kwaliteitsbeleid en/of personeelsbeleid)

• maatwerk gevraagd, toegesneden op eigen processen

• kritisch op scholen, maatwerk is zeldzaam

Cursussen en korte opleidingen

• gerichte scholingsvraag, ondersteuning van bedrijfsstrategie

• hoge kwaliteit en maatwerk

• veelal private aanbieders, die zijn gespecialiseerd en flexibel

Consultancy en ondersteuning

• leeraspecten van veranderingstrajecten: organisatie- ontwikkeling, procesoptimalisatie, competentie-ontwikkeling

• weinig aanbod dat meer biedt dan structuurverandering

Management ondersteuning

• inrichting van leerrijke arbeidsomgeving

• ondersteuning kwaliteit van de arbeid: leerprocessen maken

hier onderdeel van uit

• professional moet bedrijf goed kennen

Articulatie van leervragen door bedrijven

Uit: Jager, Hoeve, Mittendorff & Nieuwenhuis, 2004

slide8

Een nieuwe missie: een klein voorbeeld

 • Verandering van perspectief: de bakkerij
 • Vroeger: kwaliteit brood is core business
 • Nu: kwaliteit dienstverlening centraal
 • De professional (de bakker) in dienst van hetproces (teamwork in de keten, van inkoper totchauffeurs)
slide9

Een nieuwe missie: MBO en HBO

 • Verandering van perspectief: het ROC
 • Vroeger: inhoud en praktijk losgekoppeld
 • Nu: leerloopbaan van de deelnemer centraal
 • Van individuele professionals naar opleidingsteam: hier begint de vernieuwing
 • Van initieelnaarlevenlangleren
nieuwe rollen voor de opleiding
Nieuwe rollen voor de opleiding
 • Initiator: aanjagen van regionale actie
 • Deelnemer aan regionale actie
 • Begeleider: expliciteren, reflecteren, afronden van leerprocessen in netwerken
 • Leverancier: cursussen op maat
 • Uitzendbureau: leerwerkopdrachten voor leerlingen en afstudeerders
 • Gastheer: plaats van samenkomst
nieuwe taken voor docenten
Nieuwe taken voor docenten
 • Deelname aan regionale netwerken
 • Herkennen van parallelle leerprocessen
 • Reflectie en afronding van leerprocessen
 • Toegang tot informatie en kennis
 • Opdrachtnemer van leerwerktaken (studenten participeren in netwerken)
netwerkleren
Netwerkleren

boundary object

 • Innovatie van activiteitentreedt op door externeimpulsen
 • Netwerkleren = het organiseren van externeimpulsen
 • Voorbeeld: eenprestatieopdrachtvoorstudenten
leren van tuinders de wereld draait door
Van:

Beschermde sector

Lineaire R&D

Bulk productie

Aanbodketen

Vasteprijzen

Enkelvoudigemodellen

Volgendeonderneming

Naar:

Globalemarkten

Interactieve R&D

Niche productie

Consumentketen

Marktbepaaldeprijzen

Multipelemodellen

Innovatieveonderneming

Leren van tuinders: de wereld draait door
leren van ondernemers
Leren van ondernemers
 • Creatieve destructie via nieuwe combinaties van kennis
 • Twee soorten leren: scannen en probleemoplossen
 • Meervoudige probleem context
 • Ontwikkeling flexibele expertise: open oog voor onregelmatigheden (wereld visie II, Feltovitch c.s.)
 • Balanceren van exploratie and exploitatie
onafgemaakte leerprocessen
Onafgemaakte leerprocessen
 • Trial and error processen
 • Stappen overslaan (analyse, herformuleren, alternatieven, reflectie)
 • Expertise van de ondernemer belangrijk om complexiteit te kunnen overzien
 • Werking heeft prioriteit over leren
 • 80-20% regel: suboptimaleoplossingen
uitdagingen voor het lectoraat
Uitdagingenvoor het lectoraat
 • Verbindenmeerderewerelden
 • Afmaken van leerprocessen
 • Organisatie van je backoffice
 • Nieuwerollenvoordocenten
 • Verbindendlerenvoorstudenten
 • Opdrachtvoorparticipatieveevaluatie
discussie
Discussie

loek.nieuwenhuis@han.nl