slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informačný deň pre tematickú oblasť IKT / 7RP - Bratislava 28. 10. 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Informačný deň pre tematickú oblasť IKT / 7RP - Bratislava 28. 10. 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Informačný deň pre tematickú oblasť IKT / 7RP - Bratislava 28. 10. 2010 Európske technologické platformy, JTI (Joint Technology Initiatives) a e-infraštruktúry Anton Lavrin Delegát Programový výbor „Výskumné infraštruktúry“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informačný deň pre tematickú oblasť IKT / 7RP - Bratislava 28. 10. 2010' - lahela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informačný deň pre tematickú oblasť IKT / 7RP - Bratislava 28. 10. 2010

Európske technologické platformy, JTI (Joint Technology Initiatives)

a e-infraštruktúry

Anton Lavrin

Delegát

Programový výbor „Výskumné infraštruktúry“

Anton.Lavrin@tuke.sk

slide2

European Technology Platforms / nowadays more like - 30 platforms !!

http://cordis.europa.eu.int/technology-platforms/summaries.htm

DG IS and Media (coordination):

1 ENIAC - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council  

2 Embedded Systems (ARTEMIS- Advanced Research and Technology for Embedded Inteligence and Systems)  

3 The Mobile and Wireless Communications Technology Platform (eMobility)  

4 Networked European Software and Services Initiative (NESSI)

5 The NEM Initiative - European Initiative on NETWORKED and ELECTRONIC MEDIA 

6 European Technology Platform in Robotics – EUROP

7 PHOTONICS21 - Photonics for the 21st century

8 The Integral Satcom Initiative

9 EPoSS – European TP on Smart Systems Integration

(Mirror Group – SK participation)

+ AAL169 initiative; …..

slide3

PARADES

To implement parts of the Strategic Research Agendas of ENIAC and ARTEMIS, aligning fragmented R&D efforts at European level in the fields of:

 • Nanoelectronics:addressing the needs of silicon-based technologies & beyond
 • shrinking of CMOS logic & memory devices
 • development of value-added functions for System-on-Chip or System-in-Package solutions
 • equipment & materials
 • design automation
 • Embedded Intelligens and Systems:ubiquitous, interoperable & cost-effective embedded systems
 • reference designs and architectures
 • middleware for interoperability and seamless connectivity
 • integrated design software tools for rapid development & prototyping
slide4

Koncepčná štruktúra pre ETP s JTI

ETPs

ENIAC & ARTEMIS

Industry-driven long-term vision

Common pan-European SRA

Overall coordination and policy alignment in ERA

Joint monitoring of projects and impact assessment of programmes

National programmes

FP7

Joint Technology

Initiative=>

Joint Undertaking

National programmes

National programmes

c all and evaluation process full project proposal fpp

MS = member states ED = Executive Director

PC = Project Consortia PAB = Public Authority Board

GB = Governing Board IRC = Industry and Research

Committee

= interactive

Pre-committed

public funding

(1st call ca. 120M€)

Call and Evaluation Process (Full Project Proposal - FPP)

Action by:

MS

IRC

PAB

PC

ED

Mid. Jan. ‘08

Research Agenda

& draft Multi-Annual

Strategic Plan for

agreement PAB and GB

Budget- and

Annual Working

Plan

PAB approval

1. Call preparation

End Feb. ‘08

Flat Rate calculation

End April ‘08

Publication of Call

Formal annual

commitments

National eligibility criteria

for funding

JU eligibility criteria

for funding

=

Mid. Sept. ‘08

End Aug. ‘08

Expert evaluation

Mid. Nov. ‘08

2. Evaluation and selection

FPP submission

PAB selection and

funding decision

PAB

discussion

National eligibility criteria for

funding verification

End Sept. ‘08

JU eligibility criteria for

funding verification

Mid. Dec. ‘08 - Jan. ‘09

 • 3.
 • Project contracts
 • and launch

Corrective actions

and acceptance

slide8

http://www.artemisia-association.org/

https://www.artemis-ju.eu/home

slide9

Some European Technology Platforms from DG Research

MANUFUTURE - Platform on Future Manufacturing Technologies

Global Monitoring for Environment and Security

Aeronautics and Air Transport

Technology Platform on Sustainable Chemistry

The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP)

Innovative Medicines for Europe

The European Space Technology Platform (ESTP)  

The European Construction Technology Platform(ECTP)   

EuMaT - European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies

ERTRAC European Road Transport Research Advisory Council 

ERRAC European Rail Research Advisory Council

The European : Steel Technology Platform  + Aluminium TP

SMR - Sustainable mineral resources (mining, material, metallurgy and products)

The European Technology Platform on Industrial Safety  

Food European Technology Platform " Food for Life"

slide10

Špecifický program „Kapacity“

Tematická oblasť „Výskumné infraštruktúry“

(pár informácii s posledného zasadania Programového výboru / 22. 10. 2010)

Financovanie

cca 2/3 DG Research

+

cca 1/3 DG IS & Media (INFSO)

slide11

Výzva financovaná zo zdrojov „DG Research“:

 • Termín: Júl 2011
 • Rozpočet: 135 mil EUR
 • Rozklad:
  • Integrované aktivity cca 100 mil EUR
  • Prípravná fáza - konštrukcia (novej infraštruktúry) cca 24 mil. EUR
  • Koordinácia a podporné aktivity cca 11 mil. EUR
slide12

Výzva financovaná zo zdrojov DG – IS and Media (INFSO)

 • Termín: JÚL 2011
 • Rozpočet: 70 mil. EUR
 • Rozklad:
   • Implementačná fáza (HPC) 20 mil. EUR
   • e - Infraštruktúra (GEANT) 38 mil. EUR
   • Podporné a koordinačné aktivity 12 mil. EUR
 • Zameranie:
 • Implementačná fáza
 • Implementácia Pan – Európskej platformy pre vysoko výkonné počítačové (super počítačové) služby (HPC)
 • Podpora spolupráce s priemyslom v rámci HPC platformy. (PRACE)
 • Rozvoj ľudských zdrojov pre využitie HPC platformy.
slide13

e - infraštruktúra (GEANT)

  • Rozvoj služieb pre podporu VaV v sieti GEANT (service oriented approach).
  • Podpora pre rozvoj konceptu „ eScience“ (otvorené platformy, podpora pre správu a spracovanie „inovatívnych“ údajov).
  • Podpora výskumnej spolupráce v rámci celosvetovej siete (spolupráca s krajinami mimo EÚ).
 • PZ. Bola poskytnutá rozsiahla prezentácia o sieti GEANT a nadväzujúcich medzinárodných projektov, ktoré zabezpečujú jej ďalšiu konektivitu vo svete (Global Research Village).
 • Podporné a koordinačné akcie
  • Koordinačné štruktúry pre HPC a GRID platformy (medzinárodná).
  • Rozvoj EU stratégie pre vedecký (výskumný) softvér.
  • Prípravné aktivity pre 8RP.
  • Spolupráca s „DG – Research“ v oblasti manažmentu vedeckých údajov.
  • Vzdelávanie a výcvik pre nové e- infraštruktúry.
slide14

Jeden z konceptov IKT pre 8RP (vo väzbe na „Výskumné infraštruktúry“):

 • Stratégii „globálneho“ manažmentu vedeckých údajov – jedna z kľúčových stratégii ICT v 8RP (prezentovaná aj na konferencii ICT 2010/Brusel/ 27 – 29. IX. 2010/ komisárkou p. Neelie Kroes).
 • Prezentáciu spracoval a predniesol prof. John Wood ( predseda vrcholovej pracovnej skupiny pre stratégiu správy a manažmentu vedeckých údajov/ dát).
 • Stratégia deklaruje:
 • výzva pre e- infraštruktúry,
 • plná podpora celosvetovej spolupráce na báze eScience konceptu,
 • podpora otvorenosti v prístupe k vedeckým údajom a informáciám,
 • komplexný integrovaný manažérsky systém.
 • http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf
slide15

A ešte par zaujímavých informácií:

 • Plán prípravy podkladov pre 8RP za tematickú oblasť „výskumné infraštruktúry“.
 • Opätovne boli oslovené krajiny, ktoré nemajú ešte vlastnú národnú stratégiu pre rozvoj výskumných infraštruktúr, aby tak urobili (Slovensko, Lotyšsko, Cyprus, Portugalsko),
 • V oblasti e-infraštruktúry boli komentované materiály:
   • informácia o projekte EGI – GRID platforma (www.egi.eu)
   • „Blue Paper“ 2010 o dopadoch e-infraštruktúr (www.e-irg.eu), kde sa špecifikujú aj perspektívy pre ďalší rozvoj v predmetnej oblasti a dopad stávajúcich kľúčových projektov.
   • „FET Flagships“ – prehľad o kľúčových projektoch z oblasti FET (Future and Emerging Technologies) http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html
 • V závere bol od-prezentovaný významný strategický materiál Európskej komisie pre rozvoj VaV v rámci EUROPE 2020 „Europe 2010 Flagship Initiative Innovation Union“
 • PS. Väčšina vyššie uvedených dokumentov bude od 2. XI. 2010 dostupná na stránke www.tuke.sk/ist
slide18

GEANT: The Global Research Village

59 NRENs reached outside of Europe via the major regional R&E infrastructures

slide19

Summary, next challenges

 • International cooperation is an indispensable activity for e-Infrastructures
 • A variety of complementary mechanisms
 • Future challenges include:
  • Global reach of networks; synergy with other donors
  • International resource sharing schemes (data, grid/cloud systems etc.); from connectivity and grids to data policies
  • Supporting user-community specific needs (incl. international dimension of ESFRI projects)
  • International collaboration for exascale systems
  • International governance