st edov k literatura orient ln literatury
Download
Skip this Video
Download Presentation
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY. CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE. období od přelomu 5. a 6. stol. (476 – pád západořímské říše) do objevení Ameriky (1492)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY' - laddie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k literatura orient ln literatury

STŘEDOVĚKÁ LITERATURAORIENTÁLNÍ LITERATURY

CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ

Mgr. Michal Oblouk

spole ensko historick situace
SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
 • období od přelomu 5. a 6. stol. (476 – pád západořímské říše) do objevení Ameriky (1492)
 • po pádu západořímské říše posun centra dějin ze Středomoří do západní a střední Evropy
 • 3 centra: latinská západní kultura (latina), byzantsko-slovanská kultura (řečtina nebo staroslověnština), islámská arabská kultura (arabština)
 • vznik samostatných středověkých států, formování feudální společnosti, vliv křesťanství, vznik a rozvoj měst
k es anstv
KŘESŤANSTVÍ
 • r. 313 povoleno císařem Konstantinem
 • víra v jednoho boha
 • zakladatelem je podle Bible Ježíš Kristus
 • symbol – kříž (Kristovo ukřižování)
 • přísné morální zásady (Desatero)
 • 2 oblasti křesťanského světa: východní (byzantská) a západní (římská) – rozdílné písmo: řecká abeceda (hlaholice, cyrilice) a latinka
vzd lanost
VZDĚLANOST
 • první psané texty k náboženským účelům
 • nositel vzdělanosti – příslušníci církve
 • centra vzdělanosti – kláštery
 • původně literatura spjata s bohoslužebnými jazyky (latina, řečtina, staroslověnština)
 • od 11. stol. tvorba v národních jazycích
 • v době vrcholného středověku vznikají vedle univerzit i městské školy
znaky st edov k literatury
ZNAKY STŘEDOVĚKÉ LITERATURY
 • převaha verše
 • nezájem o původnost tématu, důležitost formy
 • cíl – poučovat, vychovávat
 • zlomkovitost
 • obtížná datace
 • anonymita autora
 • záliba v alegoriích, symbolech, kontrastech
 • 2 proudy – literatura duchovní a světská
rom nsk um n1
ROMÁNSKÉ UMĚNÍ
 • 11. – 13. století
 • převaha církevních staveb – rotundy a baziliky
 • masivní kamenné stavby, malá okna
 • silné zdi a sloupy, portály, kopule
 • kostely, kláštery, hrady a tvrze
 • nástěnné malby
 • gregoriánský chorál
gotick um n1
GOTICKÉ UMĚNÍ
 • 12. – poč. 16. stol.
 • vnější opěrný systém pilířů a oblouků
 • slabé zdi, lomený oblouk
 • vysoké stavby – cesta k Bohu
 • hrázděné zdivo, opevnění
 • stavby církevní (katedrály, kláštery) i světské (hrady, radnice, měšťanské domy)
 • sochařství – madona, pieta
 • knižní malba, tabulové obrazy
 • v hudbě vícehlasný zpěv
literatura indick
LITERATURA INDICKÁ

Paňčatantra

 • soubor bajek
 • kniha o 5 oddílech
 • 3. – 5. stol.
 • pohádky a mravoučné příběhy

KÁLIDÁSA (asi 4. – 5. stol.)

 • indický básník a dramatik
 • dílo:

Oblak poslem lásky – lyrická báseň

Šakuntala – lyrické drama o věrné lásce krále Dušjanty a jeho dívky Šakuntaly

literatura persk
LITERATURA PERSKÁ

RÚDAKÍ (10. stol.)

 • básník a překladatel indických bajek
 • Kniha Sindbábova (příběh prince a 7 vezírů)

FIRDÁUSÍ (10. – 11. stol.)

 • perský básník
 • Kniha králů (50 zpěvů o historii lidstva)

NIZÁMÍ (11. – 12. stol.)

 • perský básník
 • Sedm obrazů (milostné příběhy

vyprávěné 7 princeznami perskému

králi Gúrovi)

literatura arabsk
LITERATURA ARABSKÁ

KORÁN (7. stol.)

 • posvátná kniha muslimů
 • obsahuje 114 súr
 • víra v jediného boha – Alláha
 • prorok Muhammad

TISÍC A JEDNA NOC (10. stol.)

- rámcová próza o králi Šahrijárovi, který se za nevěru své manželky mstí dalším novomanželkám popravou po svatební noci (vypravěčské umění a chytrost vezírovy dcery Šahrazád)

literatura nsk
LITERATURA ČÍNSKÁ

LI PO (701 – 762)

 • čínský básník a bohém
 • Básně

TU FU (712 – 770)

 • čínský básník a humanista
 • Kam spěchají ty květy
zdroje
ZDROJE
 • http://ao-institut.cz/texty/krestanstvi/01-palestina-v-roce-nula.html
 • http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/romanske-umeni
 • http://classic-histori.webnode.cz/stavebni-slohy/
 • http://www.histories-humanities.tcd.ie/amhc/freshman.php
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A9_mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
 • http://scena.cz/index.php?d=1&o=4&c=10237&r=2
 • http://www.wayfaring.info/2006/09/25/awesome-roman-aqueduct-pont-du-gard/
 • http://www.historyforkids.org/learn/medieval/architecture/gothic.htm
 • http://www.1adventure.com/archives/000205.html
 • http://www.zamky-hrady.cz/2/bezdez.htm
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_gotick%C3%A9_mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
 • http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_sochar.xml
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAdak%C3%AD
 • http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/26425
 • http://blogs.privet.ru/community/azerbaycan/78681642
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1n
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADc_a_jedna_noc
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Li_Po
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu_Fu
ad