Opp dejavniki razvoja pisarni kega poslovanja
Download
1 / 21

OPP Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

OPP Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja. red. prof. dr. Eva Jereb Fakulteta za organizacijske vede Univerza v Mariboru E-mail: [email protected] Pisarniške dejavnosti. SISTEM. ZAPOSLENI. STORITVE. INFORMACIJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPP Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja' - lacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opp dejavniki razvoja pisarni kega poslovanja

OPPDejavniki razvoja pisarniškega poslovanja

red. prof. dr. Eva Jereb

Fakulteta za organizacijske vede

Univerza v Mariboru

E-mail: [email protected]


Pisarni ke dejavnosti
Pisarniške dejavnosti

SISTEM

ZAPOSLENI

STORITVE

INFORMACIJE


Definicija pisarni kega poslovanja

prostor, kjer se izvajajo opravilain naloge, povezane s funkcijamiupravljanja in ravnanja, administrativnimi opravkiin nalogami.

dejavnosti, osebje in prostore, povezane z izdelavo, obdelavo, prenosom in hranjenjem dokumentov in sporočil

dejavnosti, kjer se uporabljajo pravila, politikain postopki

Definicija pisarniškega poslovanja

PISARNA

PISARNIŠKO POSLOVANJE


Sl. 1.1: PISARNA KOT SREDIŠČE OBRAVNAVANJA INFORMACIJ

Pisarna kot središče obravnavanja informacij

GOVOR

BESEDILO

SLIKA

ELEKTRONSKIPODATEK

generiranjegovora

generiranjebesedil

generiranjeslik

generiranjepodatkov

obdelavagovora

obdelavabesedil

obdelavaslik

obdelavapodatkov

shranjevanjegovora

shranjevanjebesedil

shranjevanjeslik

shranjevanjepodatkov

prenosgovora

prenosbesedil

prenos slik

prenospodatkov

OBLIKA INFORMACIJE

IZDELAVA

OBDELAVA

STOPNJE OBRAVNAVNJA INFORMACIJE

SHRANJEVANJE

PRENOS

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZDELAVO PISARNIŠKEGA IZDELKA (sl.1.2)

Cilj organizacije

Vrednost / koristi

Stroški

Pretočni čas

subjektivna ocena

Definiranje pisarniškega izdelka

Proces izdelave pisarniškega izdelka

Vsebina

Kakovost

Tehnološki vidik

Organizacijski vidik

zahteve


Dokumentarno gradivo
Dokumentarno gradivo (sl.1.2)

PO ZVRSTI

GLEDE NA IZVOR

DOKUMENTI

PO ZAUPNOSTI

PO VSEBINI

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


Glede na izvor
Glede na izvor (sl.1.2)

 • Prejete dokumente, torej tiste, ki jih organizacija prejme od strank oziroma različnih uporabnikov

 • Lastne dokumente, ki nastanejo pri delu organizacije ter so namenjeni notranji uporabi; organizacijski predpisi, informacije, sklepi organov upravljanja ipd.

 • Odposlane dokumente, ki jih naslovimo na poslovnega partnerja ali stranko, sami pa vedno obdržimo kopijo poslanega.

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


Glede na zvrst
Glede na zvrst (sl.1.2)

 • Poslovne dokumente (standardizirane in nestandardizirane), ki jih organizacije med seboj izmenjujejo v poslovnih procesih

 • Uradne dokumente oziroma na uradne dopise, ki jih prejemajo, obravnavajo in odpošiljajo državni organi (podzvrst teh dokumentov so npr. sodni spisi, sodbe, sklepi itd.)

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja • Priloga (sl.1.2)

 • Zadeva je celota vseh dokumentov in prilog, ki se nanašajo na isto vsebinsko vprašanje ali nalogo

 • Dosje

 • Obrazci (formularji, predloge, računalniške šablone, štampiljke)

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


mikroprocesor (sl.1.2)

elektronski pomnilnik

podatkovne baze

pisalni stroj

mikrofilm

kopirni stroj

Računalniška tehnologija

Pisarniška tehnologija

PISARNIŠKA in RAČUNALNIŠKA TEHNOLOGIJA


mikroprocesor (sl.1.2)

elektronski pomnilnik

podatkovne baze

prenos podatkov

LAN in intranet

WAN in internet

Pisarniške komunikacije

IT

teleks

telefaks

teletekst

pisalni stroj

mikrofilm

kopirni stroj

Osebni računalnik

Računalniška tehnologija

Pisarniška tehnologija

INTEGRACIJA PISARNIŠKE, RAČUNALNIŠKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE


Telekomunikacijska tehnologija (sl.1.2)

telefonsko omrežje

integrirano omrežje ISDN

satelitske komunikacije

mikroprocesor

elektronski pomnilnik

podatkovne baze

prenos podatkov

LAN in intranet

WAN in internet

Pisarniške komunikacije

IT

teleks

telefaks

teletekst

pisalni stroj

mikrofilm

kopirni stroj

Osebni računalnik

Računalniška tehnologija

Pisarniška tehnologija

INTEGRACIJA PISARNIŠKE, RAČUNALNIŠKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE


tehnične funkcije (sl.1.2)

tehnične zmogljivosti

sposobnosti delavcev

razbremenitev delavcev

usposobljenost delavcev

nove organizacijske možnosti

SOODVISNOST ORGANIZACIJSKIH IN TEHNOLOŠKIH SPREMEMB

Spreminjanje organizacijske strukture

Spreminjanje tehnološke strukture

Cilji: manjši stroški, krajši pretočni časi, večja kakovost


NARAŠČANJE PRODUKTIVNOSTI (sl.1.2)

produktivnost

2000 %

proizvodne

dejavnosti

1000 %

neproizvodnedejavnosti

čas

0 %

2000

1900

1960


čas (sl.1.2)

RAZVOJNI TRENDI

d - količina informacij

č - plače zaposlenih

c - število zaposlenih

b - investicije v pisarniško tehnologijo

a - sistemski stroški


Mo nosti za racionalizacijo pisarni kega poslovanja
Možnosti za racionalizacijo pisarniškega poslovanja (sl.1.2)

 • Povečanje učinkovitosti

 • Zmanjšanje stroškov

 • Optimalno oblikovanje delovnih postopkov in procesov

 • Smotrno organiziranje informacijskega sistema

 • Učinkovito oblikovanje komunikacijskih tokov

 • Racionalizacija vseh komunikacijskih oblik

 • Zniževanje stroškov za pisarniški material

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


Mo nosti za racionalizacijo pisarni kega poslovanja1

Izdelavni ali obdelovalni čas (sl.1.2)

Transportni čas

Pretočni čas

Možnosti za racionalizacijo pisarniškega poslovanja

Čakalni čas

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


več časa za strateško upravljanje - manj reševanja vsakodnevnih problemov

od specializiranih k problemsko oblikovanim nalogam

boljše obravnavanje lokalnih informacij in izboljšanje komunikacij

neposredna podpora projektni organizaciji

podpora strokovnemu delu - uporaba osebnih računalnikov

boljše upravljanje z informacijami znotraj organizacije

tehnična podpora pri organizaciji dela sodelavcev

neposredna podpora pri izvajanju komunikacijskih funkcij

servisno oblikovane delovne naloge

širše in bogatejše oblikovane tehnično-administrativne naloge

združevanje storitvenih funkcij - manj ponavljajočih se opravil

višja kvalifikacija zaposlenih - do nivoja tehničnih sodelavcev

podpora pri izvajanju pomožnih nalog - uporaba integriranih pisarniških sistemov

od oddelčne k projektni organizaciji

reintegracija in avtomatizacija določenih nalog in opravil

funkcijsko integrirano pisarniško poslovanje podprto z ustreznimi podatkovnimi bazami

Vodstvene naloge

Strokovne naloge

Možnosti racionalizacije različnih tipov pisarniških nalog

Pomožne naloge

Tehnično - aministrativne naloge


Pisarniško poslovanje sestavljajo različni vsakodnevnih problemov delovni postopki. Delovni postopek je zaokrožen del celotnega delovnega procesa, ki ima zaznaven začetek in konec.

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


Primeri delovnih postopkov
Primeri delovnih postopkov: vsakodnevnih problemov

 • Postopek za izdajo potnega lista

 • Postopek za odmero davka od kmetijstva

 • Postopek za denacionalizacijo premoženja

 • Postopek evidentiranja dokumentarnega gradiva

 • Izdelava komercialne ponudbe

 • Izdelava kupoprodajne pogodbe

 • Izdelava in odpošiljanje računa

 • Prijava zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja itd.

Dejavniki razvoja pisarniškega poslovanja


ad