slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÍZELLÁTÁS PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÍZELLÁTÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

VÍZELLÁTÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

VÍZELLÁTÁS. VEZETÉKES VÍZ „201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”. SAJÁT HIDEGVIZES KÚT A tápvíz nem tartalmazhat egészségkárosító koncentrációban szennyező és mérgező anyagokat. „ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT” A 37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján. VÍZJOGI ÜZEMELÉSI ENGEDÉLY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÍZELLÁTÁS' - lacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÍZELLÁTÁS

VEZETÉKES VÍZ

„201/2001.(X.25.) Korm. rendelet”

SAJÁT HIDEGVIZES KÚT

A tápvíz nem tartalmazhategészségkárosító koncentrációban szennyező és mérgező anyagokat

„ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT”

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján

VÍZJOGI ÜZEMELÉSI ENGEDÉLY

72/1996.(IV.22.) Kormány rendelet

FÜRDŐÜZEM

SAJÁT TERMÁL KÚT

Vízminőségével szemben támasztott követelmények megítélése egyedi elbírálás alá esik

VÍZMINŐSÉG

MSZ 13690/3-1989

ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

121/1996.(VII.24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

37/1996.(X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

VÉDŐTERÜLET:123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

KÚT LÉTESÍTÉS:72/1996. (IV.22.) Korm. rendelet

zemeltet si szab lyzat
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza:

 • az üzemvitelre,
 • a technológiai folyamatokra
 • az időszakos műszaki, vízminőség ellenőrzésekre és vizsgálatokra
 • a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra
 • a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvó rendszabályokra
 • Az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartatására

vonatkozó részletes szabályokat

zemnapl
ÜZEMNAPLÓ

A közfürdő üzemeltetője üzemnaplót vezet, amelyben nyilvántartja

 • a közfürdőt naponként igénybe vevő fürdőzők számát,
 • a teljes vízcserék időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit,
 • a folyamatos vízcsere mértékét,
 • vízforgatás esetén a naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai vizsgálatok gyakoriságát,
 • a vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait,
 • a szűrőmosatások időpontjait a lebocsátott mosatóvíz mennyiségét ..,
 • a fertőtlenítés végrehajtására vonatkozó adatokat,
 • a különböző vízbeszerzési helyekről származó vizek keverési arányát az egyes medencékben,
 • az üzemelés alatti rendkívüli eredményeket,
 • az ÁNTSZ által foganatosított ellenőrzések időpontját és észrevételeit.
mesters gres k zf rd v zhaszn lata
MESTERSÉGRES KÖZFÜRDŐ VÍZHASZNÁLATA
 • A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb

vízforgató rendszer esetén a vízfelületből számított legnagyobb terheléshez tartozó érték 50%-ánál

(a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m3 visszaforgatott víznek kell jutnia)

töltő-ürítő rendszer esetén a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 30%-ánál.

(töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m3 víznek kell jutnia, vagyis a medence napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m3 a bevezetett friss víz mennyisége)

 • Vízforgatásos rendszer esetén a medencén átáramló víznek olyan fertőtlenítőszer-szintet kell tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására - a medence bármely pontján - a coliformszám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%-kal) csökken.
 • Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges:
 • 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta,
 • 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta,
 • 300-800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta,
 • 800-1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta,
 • 1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta
 • Vízforgatásos és töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő.
 • Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME-10-204 számú műszaki előírásban előírtak szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.
term szetes f rd helyekr l sz l jelent sek
Természetes fürdőhelyekről szóló jelentések.
 • 10. § (1) A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közérdekûek. Kérelemre a víz minõségérõl, a víz egészségre gyakorolt hatásáról a városi, illetve megyei intézet ad felvilágosítást.
 • (2) A vizsgálatokat végzõ laboratórium a vizsgálati eredményeket megküldi a városi intézetnek és a fürdõ üzemeltetõjének. A városi intézet a vizsgálati eredményeket és a fürdõvíz minõségére vonatkozó adatokat megküldi a fürdõhely fekvése szerint területileg illetékes települési önkormányzatnak.
 • (3) A városi intézet minden év október 15-éig a helyszíni vizsgálati jegyzõkönyvek és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit fürdõhelyenként összesítve megküldi a megyei intézetnek, a megyei intézet november 30-ig összesítve küldik meg az OTH-nak.
 • (4) Az OTH évente értékeli a fürdõvizek minõségének országos helyzetét, és az értékelést az Egészségügyi Közlönyben december 15-éig közleményként közzéteszi.
a v rosi ntsz ek r sz re az intranetre felt lt tt adatok el rhet s ge
A Városi ÁNTSZ-ek részére az intranetre feltöltött adatok elérhetősége:
 • http://192.168.2.180/vizmin
 • http://10.15.0.243/vizmin