Juhatuse liikme lesannete piiritlemine
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE. Äripäeva seminar 12.12.12. Sven Papp vandeadvokaat Raidla Lejins & Norcous partner Ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht. SISUKORD. Õigusaktid Juhatuse liikme õiguslik staatus Juhatuse liikme üldised kohustused

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lacey-roberson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Juhatuse liikme lesannete piiritlemine

JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE

Äripäeva seminar

12.12.12.

Sven Papp

vandeadvokaat

Raidla Lejins & Norcous partner

Ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht


Sisukord
SISUKORD

 • Õigusaktid

 • Juhatuse liikme õiguslik staatus

 • Juhatuse liikme üldised kohustused

 • Juhatuse liikme spetsiifilised kohustused

 • Juhatuse liikme ülesannete piiritlemine

 • Juhatuse suhted teiste juhtorganitega

 • Juhatuse liikme vastutus

 • Juhatuse liikme vastutuse piiramine ja välistamine


Juhatuse liikme tegevust reguleerivad igusaktid
JUHATUSE LIIKME TEGEVUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

 • Äriseadustik

 • Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus

 • Võlaõigusseadus

 • Karistusseadustik

 • Konkurentsiseadus

  Jne

 • “eriseadused”


Juhatuse liikme iguslik staatus
JUHATUSE LIIKME ÕIGUSLIK STAATUS

 • Üldkoosolek ja juhatus (nõukogu) - juriidilise isiku organid

 • Juhatus (ja nõukogu) - juriidilise isiku juhtorganid

 • Juriidilise isiku organi tegevus loetakse juriidilise isiku tegevuseks

 • Juriidilise isiku organi liige ei või oma seadusest tulenevaid organi liikme õigusi üle anda, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

 • “Käsundilaadne” õigussuhe

 • Esindusõigus


Juhatuse liikme ldised kohustused
JUHATUSE LIIKME ÜLDISED KOHUSTUSED

 • Juhatuse liikme üldised kohustused kui käitumis-standardid

  • hoolsuskohustus

  • lojaalsuskohustus


Juhatuse liikme ldised kohustused1
JUHATUSE LIIKME ÜLDISED KOHUSTUSED

 • Hoolsuskohustus

  • kohustus olla hoolas

  • olla otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud

  • mitte võtta juriidilisele isikule põhjendamatuid riske

  • “korraliku ettevõtja hoolsus” ja hoolsuskohustuse määr


Juhatuse liikmete ldised kohustused
JUHATUSE LIIKMETE ÜLDISED KOHUSTUSED

 • Lojaalsuskohustus

  • kohustus vältida huvide konflikti

  • kohustus mitte kuritarvitada oma õiguslikku seisundit

  • konkurentsikeeld

  • ärisaladuse hoidmise kohustus


Juhatuse liikme spetsiifilised kohustused
JUHATUSE LIIKME SPETSIIFILISED KOHUSTUSED

 • Üldised

  • kohustus tegutseda majanduslikult kõige otstarbekamal viisil

  • kohustus tegutseda vastavalt oma teadmistele ja võimetele äriühingu jaoks parima kasuga

  • kohustus ära hoida kahju tekkimine äriühingule

  • kohustus toimida üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel

 • Spetsiifilised

  • juhatus on juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut

  • konkreetsed kohustused konkreetsetest õigusaktidest

  • teavituskohustus


Juhatuse liikme lesannete piiritlemine1
JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE

 • Põhikiri

 • Juhatuse töökord

 • Juhatuse liikme leping

 • Muud sisedokumendid


Juhatuse suhted teiste juhtorganitega
JUHATUSE SUHTED TEISTE JUHTORGANITEGA

 • Nõukogu

  • Nõusolek tehingute tegemiseks

  • Korraldused juhtimise korraldamisel

  • Tehingud juhatuse liikmega

  • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu


Juhatuse suhted teiste juhtorganitega1
JUHATUSE SUHTED TEISTE JUHTORGANITEGA

 • Üldkoosolek

  • Osaühingu põhikirjas ettenähtud otsused

  • Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsused juhatuse nõudel

  • Osanike mistahes otsused

  • Tehingud juhatuse liikmega (kui puudub nõukogu)

  • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu (kui puudub nõukogu)


Juhatuse liikme vastutus
JUHATUSE LIIKME VASTUTUS

 • Juhatuse liikme vastutuse alused

  • kohustuse rikkumine

  • kahju

  • põhjuslik seos

 • Solidaarne vastutus

 • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu

  • äriühingu poolt

  • võlausaldaja poolt

  • juhatuse liikme otsevastutus

 • Juhatuse liime vastutus süütegude eest


Juhatuse liikme vastutuse piiramine ja v listamine
JUHATUSE LIIKME VASTUTUSE PIIRAMINE JA VÄLISTAMINE

 • Kohustuste täitmine korraliku ettevõtja hoolsusega

 • Tegutsemine pädeva organi õiguspärase otsuse alusel

 • Pooltevaheline kokkulepe

 • Nõude aegumine

 • Rikutud normi eesmärgi põhimõte

 • Kahju ettenähtavuse põhimõte

 • Kohtu diskretsiooniõigusest tulenev piirang


Ait h
Aitäh!

SVEN PAPP

Partner

T. +372 6407 170

E. sven.papp@rln.ee

BELARUS

Korolya 51

220004 Minsk

Tel. + 375 29 859 8869rln@rln.by

www.rln.by

ESTONIA

Roosikrantsi 2

EE-10119 Tallinn

Tel. +372 640 7170

rln@rln.ee

www.rln.ee

LATVIA

Valdemara 20

LV-1010 Riga

Tel. +371 724 0689

rln@rln.lv

www.rln.lv

LITHUANIALvovo 25

LT-09320 Vilnius

Tel. +370 5250 0800

rln@rln.lt

www.rln.lt