slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice živočichů Plzeň desop.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice živočichů Plzeň desop.cz

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice živočichů Plzeň desop.cz - PowerPoint PPT Presentation

laban
137 Views
Download Presentation

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice živočichů Plzeň desop.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národní Síť Stanic - Záchranné Stanice Živočichů Spolupráce mezi členy NSS a složkami IZS DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA Záchranná stanice živočichů Plzeň www.desop.cz NÁRODNÍ SÍŤ STANIC Záchranné stanice živočichů www.zvirevnouzi.cz Karel Makoň www.zvirevnouzi.cz

 2. Forma spolupráce: • - při jednotlivých zásazích a konkrétní • záchraně volně žijících živočichů • technická spolupráce při druhové • ochraně volně žijících živočichů • havárie, výjimečný stav • nadstandardní a mimořádné případy • - osvěta a ekologická výchova www.zvirevnouzi.cz

 3. Spolupráce při jednotlivých zásazích a konkrétní záchrana volně žijících živočichů www.zvirevnouzi.cz

 4. Technická spolupráce při druhové ochraně volně žijících živočichů www.zvirevnouzi.cz

 5. Havárie, výjimečný stav www.zvirevnouzi.cz

 6. Nadstandardní a mimořádné případy www.zvirevnouzi.cz

 7. Osvěta a ekologická výchova www.zvirevnouzi.cz

 8. Jednotlivé zásahy a konkrétní případy záchrany volně žijících živočichů: • - plazi • obojživelníci • ptáci (dravci – sovy) • ptáci (labutě I., II., III., IV.) • ptáci (volavka – čáp – kormorán - jeřáb) • savci (šelmy) • savci (černá a spárkatá zvěř) • savci (bobr) • savci (netopýři) • zvířata exotická a domácí www.zvirevnouzi.cz

 9. Plazi www.zvirevnouzi.cz

 10. Obojživelníci

 11. Ptáci (dravci – sovy) www.zvirevnouzi.cz

 12. Ptáci (labutě I.) www.zvirevnouzi.cz

 13. Ptáci (labutě II.) www.zvirevnouzi.cz

 14. Ptáci (labutě III.) www.zvirevnouzi.cz

 15. Ptáci (labutě IV.)

 16. Ptáci (volavka - čáp - kormorán - jeřáb) www.zvirevnouzi.cz

 17. Savci (šelmy) www.zvirevnouzi.cz

 18. Savci (černá a spárkatá zvěř) www.zvirevnouzi.cz

 19. www.zvirevnouzi.cz

 20. Savci (bobr) www.zvirevnouzi.cz

 21. Savci (netopýři) www.zvirevnouzi.cz

 22. Mimořádné případy www.zvirevnouzi.cz

 23. Mimořádné případy www.zvirevnouzi.cz

 24. Zvířata exotická a domácí www.zvirevnouzi.cz

 25. Kontakty www.zvirevnouzi.cz

 26. Děkuji za pozornost! K. Makoň