DE DAG NA
Download
1 / 37

DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT. 8 juni 2014 Zoetermeer. introductie Gods hoogtijden (Leviticus 23). 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND. 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND. 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof gerstenoogst. 1-ste Bazuingeschal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De dag na de zevende sabbat

DE DAG NA

DE ZEVENDE SABBAT

8 juni 2014

Zoetermeer


De dag na de zevende sabbat

introductie

Gods hoogtijden

(Leviticus 23)


De dag na de zevende sabbat

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

 • 14-dePascha

 • v.a. 15-defeest van het ongezuurde

 • daags na de sabbat:eerstelingsschoofgerstenoogst

 • 1-steBazuingeschal

 • 10-deJom kipoer

 • v.a. 15-de Loofhuttenfeest


De dag na de zevende sabbat

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

eerste komst Messias

wederkomst Messias


De dag na de zevende sabbat

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

eerste komst Messias

wederkomst Messias

1 HOOGTIJ3-DE MAAND

Wekenfeest (Sjavoe'ot)Pinksteren


De dag na de zevende sabbat

loofhutten

Pinksteren

jom kipoer

ongezuurd

eersteling

Pascha

bazuin


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

10 Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen:

Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef,

en de oogst daarvan binnenhaalt,

= van gerst


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

10... dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen,


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

11 en hij zal de garve

voor het aangezicht des HEREN bewegen,

opdat gij welgevallig zijt;

daags na de sabbat zal de priester die bewegen.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

11en hij zal de garve

voor het aangezicht des HEREN bewegen,

opdat gij welgevallig zijt;

DAAGS NA DE SABBAT

zal de priester die bewegen.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

(...)

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat,van de dag waarop gij de garve

van het beweegoffer gebracht hebt:

zeven volle weken zullen het zijn;


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

(...)

15Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat,van de dag waarop gij de garve

van het beweegoffer gebracht hebt:

zeven volle weken zullen het zijn;

lett. zeven volkomen sabbatten


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

16 tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

vijftig dagen;

dan zult gij een nieuw spijsoffer

de HERE brengen.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

16tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

VIJFTIG dagen;

dan zult gij een nieuw spijsoffer

de HERE brengen.

= na 7 x 7

vergl. 7 x 70 70 x 70


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

16tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

vijftig dagen;

dan zult gij een NIEUW spijsoffer

de HERE brengen.

= nieuwsoortig


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

17 Uit uw woonplaatsen

zult gij TWEE beweegbroden meebrengen;

uit TWEE tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

gezuurd zullen zij gebakken worden,

eerstelingen voor de HERE.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

17Uit uw woonplaatsen

zult gij twee beweegbroden meebrengen;

uit twee tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

GEZUURD zullen zij gebakken worden,

eerstelingen voor de HERE.

dat is nieuw!

zuurdesem in een offer...


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

17Uit uw woonplaatsen

zult gij twee beweegbroden meebrengen;

uit twee tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

gezuurd zullen zij gebakken worden,

EERSTELINGEN voor de HERE.


De dag na de zevende sabbat

"een volk voor zijn naam uit de natien"

Hand.15:14


De dag na de zevende sabbat


De dag na de zevende sabbat

 • "de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);

 • gebaseerd op het feest van "de Eersteling";

 • dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land> Paulus: Jood en heiden


De dag na de zevende sabbat

 • "de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);

 • gebaseerd op het feest van "de Eersteling";

 • dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land> Paulus: Jood en heiden

 • geroepen vanuit een oude (zure) schepping.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

18 Bij het brood zult gij

zevengave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

18Bij het brood zult gij

zeven gave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

18Bij het brood zult gij

zeven gave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

19 Dan zult gij een geitebok ten zondoffer,

en twee eenjarige schapen

ten vredeoffer bereiden.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

20 En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

20En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

20 En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.

eerstelingen > de hoogste bestemming!


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

21 Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

21Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

21Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.

d.w.z. in het beloofde land23:10


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

22 Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld

bij uw oogst niet geheel afmaaien...


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

22 ... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

22... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.

lett. de vernederde


De dag na de zevende sabbat

Leviticus 23

22... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.

juist bij deze hoogtij:

'aren lezen' voor de outcast en buitenlandersvergl. Ruth


De dag na de zevende sabbat

samenvatting Pinksteren:

Gods werk in de tussentijd

vijftig: een nieuwe schepping

de verzameling van een volk van eerstelingen

een volk afkomstig van dichtbij en veraf

de hoogste bestemming: voor de HERE